ד"ר שרה שורץ

ד"ר
שורץ שרה
טלפון: 

פירסומים

1. "Narrative Toledot Formulae in Genesis: The Case of Heaven and Earth, Noah, and Isaac", JHS 16 (2016) 37 pp.

2. “Bridge over Troubled Waters: Psalm 147”, JSOT 42 (2018), 317-339.

3. “Isaac's Dual Test in the Blessings Narrative: A New Reading of Gen. 27:18-27", JSOT (to be pulished)

 

4. “Fifty Shades of Gray: Character Design in the Concubine at Gibeah Narrative, and its Cobtribution to Elucidating the Story”, JANES - :נשלח לשיפוט

 

קורסים

קורס 01-705-35 סיפורי האבות- 2 שעות שנתיות (מתוקשב)

קורס 01-097-36 עיונים בספר בראשית- 2 שעות שנתיות (מתוקשב)

קורס 01-701-03/04 סיפורי בראשית- 1 שעות שנתיות (סמ' א')

קורס 01-702-04/05 סיפורי האבות- 1 שעות שנתיות (סמ' ב') 

קורס 01-703-01/02 שמואל א'- 1 שעות שנתיות (סמ' א' / סמ' ב')

תחומי מחקר

ניתוח ההיבטים הספרותיים והאידיאולוגיים של הסיפור המקראי והשירה המקראית, בדגש על ספרות התורה, הספרים ההיסטוריוגרפיים, וספר תהלים.