ד"ר יוסף שרביט

דוא"ל
Yossef.Charvit@biu.ac.il
תחומי עניין

היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של יהדות אגן הים התיכון;  יהדות צפון אפריקה, צרפת וארץ ישראל במאות י"ח-כ' –בדגש על קהילות יהודי אלג'יריה, מרוקו וצרפת ובזיקתן לארץ ישראל ולמדינת ישראל; תולדות חכמת ישראל בצרפת (במאות הי"ט-כ').

  קורות חיים
  השכלה:
  תשנ"ט תואר שלישי Ph.D INALCO , פריס  
  תש"ן תואר שני M.A האוניברסיטה העברית, ירושלים היסטוריה של עם ישראל
  תשמ"ג תואר ראשון B.A האוניברסיטה העברית, ירושלים                       

  היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה כללית, יחסים בינלאומיים 

  נושא עבודת התזה:

   'החינוך היהודי בקונסטנטין בעידן של תמורות (1837-1939)'. בהנחייתפרופ' מיכאל אביטבול

  נושא עבודת הדוקטורט:

  'האליטה הרבנית באלג'יריה אל נוכח המודרניזציה 1750-1914' (קדם-דוקטורט DEA); 'האליטה הרבנית האלג'יראית וארץ ישראל, במאה הי"ט – מסורת ומודרנה' (דוקטורט). בהנחיית: פרופ' הרב שמואל סיראט, פרופ' יוסף טדגי

  עבודת הדוקטורט, בהצטיינות יתירה, יצאה לאור בהוצאה לאור היוקרתית הצרפתית : Editions Honoré Champion, Sorbonne Paris IV.

   פרסים:

   תשע"ג  על פעילותו המחקרית והציבורית, בחקר ובהנחלת מורשת יהדות צפון אפריקה זכה בשני פרסים למחקר ויצירה: פרס עמינוח, תשנ"ט ופרס גאון

    
   מחקר
   תחומי מחקר:

   היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של יהדות אגן הים התיכון;  יהדות צפון אפריקה, צרפת וארץ ישראל במאות י"ח-כ' –בדגש על קהילות יהודי אלג'יריה, מרוקו וצרפת ובזיקתן לארץ ישראל ולמדינת ישראל; תולדות חכמת ישראל בצרפת (במאות הי"ט-כ').

   חזון מחקרי:

   הפעילות המחקרית העתידית תנותב לכמה אפיקים:

   • המשך פיתוח הנרטיב הפנים קהילתי והאוריאנטאלי, לצד הנרטיב הקולוניאלי;
   • המשך פיתוח המגמה ההיסטוריוגראפית העברית בכתיבת היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של יהודי צרפת וצפון אפריקה;
   • המשך עיסוק בתולדות דיוקן המנהיגות היהודית הצפון אפריקאית, רבנית כחילונית, על אדמת צפון אפריקה וברחבי הפזורה היהודית. 
   • המשך חשיפת ארכיונים בעלי אופי אזורי ואדון ביחסי הגומלין שבין הפריפריה למרכז, לרבות ארכיונים ערביים על אדמת צפון אפריקה.
   • קיום דיון היסטורי, במטוטלת היחס למדעי היהדות, באסכולות השונות לחכמת ישראל: ברלין, ירושלים ופאריס.     
   קורסים

    

   04-462-01 אתגרים ואישים בתולדות ישראל בעת החדשה – מדונה גרציה ועד מניטו שנתי 2 שעות שנתיות

    

     

   פרסומים

   רשימת פרסומים: 

   ספרים שפיטים:

   י' שרביט, הנוער בעלייה, תולדות תנועת הנוער "שרל נטר" במרוקו (1956-1929), משרד הביטחון, תשס"ד. (230 עמודים).
    

   Y. Charvit, La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle –  Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005. (461 pages).

   י' שרביט, עבריות ומעבר לה – דיוקן אינטלקטואלי של הרב י. ל. אשכנזי (מניטו), אדרא, תל אביב, תשע"ט. (300 עמודים).

   Y. Charvit, Les Juifs d’Algérie: Historiographie, Méthodologie, Tradition et Modernité (1750-1914), Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2019 (200 pages).

    מאמרים בכתבי עת שפיטים:

   י' שרביט, "זהות ותולדות – מורשתו התרבותית של הרב  יהודה לאון אשכנזי ("מניטו")", פעמים, 91 (תשס"ב), עמ' 122-105 

   Y. Charvit, “Le destin de deux Maghrébins au Levant: L’Émir Abd el Kader et le Rabbin Chmouel Abbo”, Perspectives, Revue de l’Université Hébraïque de Jérusalem, 9 (2002), pp. 158-169.

    י' שרביט, "החינוך היהודי בקונסטנטין (אלג'יריה) בעידן של תמורות 1837-1939", מאיר בניהו (עורך), אסופות – ספר שנה למדעי היהדות, י"ד (ׁתשס"ב), עמ' שט"ו-שנ"ו .

    י' שרביט, "צרפת בגליל במאה התשע-עשרה: על פי התכתובת הקונסולרית של משפחת עבו", קתדרה, 108 (תמוז תשס"ג), עמ' 104-75

   Y. Charvit, “L’élite rabbinique d’Eretz Israël et celle d’Algérie – Correspondance et consultations”, Revue des Etudes Juives, 166/3-4 (2007), pp. 493-522.

    י' שרביט, "ראשית הרפואה המודרנית בחברון וחלקם של יהודי אלג'יריה בהקמת הקומה הראשונה של בית הדסה – חברון - תרנ"ג", ירושלים וארץ ישראל, (תשס"ח), עמ' 104-89.

   Y. Charvit, “From Monologues to Possible Dialogue, Judaism’s Attitude towards Christianity According to the Philosophy of R. Yéhouda Léon Askénazi (Manitou)”, in Interaction between Judaism and Christianity in History, Religion, Art, and Literature, Jewish and Christian Perspectives Series, Volume 17, Leiden • Boston, Brill, 2008, p. 319-336.

   ' שרביט, "הראשון לציון הרב יעקב משה עייאש: לבחינה מחודשת של כהונת הראשון לציון בירושלים בשני העשורים הראשונים של המאה התשע עשרה", קתדרה, 141 (תמוז תשע"א), עמ' 74-53.

   Y. Charvit, "La première guerre mondiale et le Yishouv. (avec notes sur les Juifs d'Algérie).", Tsafon – Revue d'études juives du Nord, 67 (2014), pp. 125-142.

   Y. Charvit, "Un nouvel examen du 'Procès public' des Juifs d'Algérie à Jérusalem (1963), sur fond d'immigration massive en France, face à l'immigration restreinte en Israël (1962)", Pardès, 56 (2015), pp. 285-294.

   י' שרביט, "הרב יעקב מאיר בשליחות מיוחדת ודחיית קיצו של מוסד השד"רות באלג'יריה", פעמים, 143-142 ׁ(תשע"ו), עמ' 142-125.

   י' שרביט, "חכמת ישראל בצרפת במאה העשרים בפריזמת הרב י.ל. אשכנזי – בין ברלין לירושלים", מדעי היהדות, 51 (תשע"ו), עמ' 155-131.

    Y. Charvit, "To Embrace or to Evade? The Jewish Woman in Algeria Confronts Modernity" Women in Judaism – A Multisciplinary Journal, 12/2, (2016), pp. 1-29.

    Y. Charvit, "Rabbi Maurice Eisenbeth: The Pioneer of Sephardi Onomastics" Cadernos de Estudos Sefarditas, 17 (2017), pp. 11-25.

    י' שרביט, "השותפות ההיסטורית בין חכמי אלג'יריה וארץ ישראל, בעידן של תמורות (1962-1830)", לבי במזרח, א (תשע"ט), עמ' 322-295.

   מאמרים בכתבי-עת שפיטים, שנתקבלו לפרסום:

   י' שרביט, "פזורות ישראל במשנתו של הרב י.ל. אשכנזי (מניטו): מפגש בין תפוצתי בבית המדרש 'אורסאי' בפאריס, 1946-1970", התקבל לכתב עת לבי במזרח, ג (תש"פ).

    Y. Charvit, "Le thème fondateur des engendrements: Léon Y. Askénazi )Manitou( face à l'Histoire", Revue des Etudes Juives (2020).

   פרקים בספרים שפיטים:

   Y. Charvit, “La tradition rabbinique d’Algérie face au processus d’émancipation” in Shmuel Trigano (éd), L’identité des Juifs d’Algérie, une expérience originale de la modernité, Editions du Nadir, Paris, 2003, pp.95-105.

    י' שרביט, "הרב יוסף גנאסיא – דיוקנו של מנהיג רוחני באלג'יריה הצרפתית (1879-1962), משה אורפלי ואפרים חזן (עורכים), בתוך: התחדשות ומסורת, יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון אפריקה, מוסד ביאליק, ירושלים, תשס"ה, עמ' 96-89.

    י' שרביט, "הנצרות והאסלאם בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי ('מניטו'): דברי הימים ואחרית הימים", דב שוורץ ואריאל גרוס (עורכים), בתוך: על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס"ח, עמ' 278-257.

    י' שרביט, "רבנים צרפתיים בקהילה היהודית בקונסטנטין (אלג'יריה) – מפגש והתנגשות", ירון הראל ויוסף הקר (עורכים), בתוך: לא יסור שבט מיהודה, הנהגה, רבנות וקהילה בתולדות ישראל, מחקרים מוגשים לפרופסור שמעון שוורצפוקס, מוסד ביאליק, ירושלים, תשע"א, עמ' 366-353.

    י' שרביט, "הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו): גיור, הלכה וזהות", אבינועם רוזנק ודפנה שרייבר (עורכים), בתוך: פילוסופיה של ההלכה. ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידיאולוגיים גלויים וסמויים, מכון ון ליר והוצאת מאגנס, ירושלים, תשע"ב, עמ' 282-266.

   Y. Charvit, “The Moral Problem in Islam and its Resolution According to the Philosophy of Rabbi Yéhouda Léon Askénazi (Manitou)” in Bernard Dov Cooperman & Zvi Zohar (Eds), Jews and Muslims in the Islamic World, Studies and Texts in Jewish History and Culture 21, University Press of Maryland, 2013, pp. 145-158.

   י' שרביט, "ייחודו של הרב אשכנזי, בקרב הוגי האסכולה הפריזאית למחשבת ישראל", אריק ה' כהן (עורך), בתוך: יהדות צרפת בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה, עמ' 211-228.

    פרקים בספרים שפיטים, שנתקבלו לפרסום:

   י' שרביט, "לשאלת צומות החורבן לאחר עצמאות ישראל – הרב עוזיאל וחכמי אלג'יריה (תש"ט-1949)", התקבל לספר היובל לכבוד פרופ' צבי זוהר, תשפ"א הוצאת אוניברסיטת בר אילן או הוצאת כרמל.

   ביקורות ספרים, מחקרים המקובלים בתחום וספרי עיון:

   י' שרביט, "אל-כהינה: הערות והארות על הרומן ההיסטורי של דידיה נבות (Didier Nebot, La Kahéna, reine d’Ifrikia, Editions Anne Carrière, Paris, 1998)", פעמים, 108 (תשס"ז), עמ' 164-161.

   Y. Charvit, Book reviews: “Jewish Identity and Modern Philantropy: Dominique Jarassé, Osiris Mécène Juif nationaliste français, Editions Esthétiques du Divers, 2008”, Ars Judaica, The Bar-Ilan Journal of Jewish Art, 6 (2010), pp. 147-149.

   עשרים ושישה ערכים ב- Encyclopedia of Jews in the Islamic World (EJIW) בעריכת הפרופ' נועם סטילמן (אוניברסיטת אוקלהומה), Brill, 2010.

   שני פרקים אודות החינוך היהודית והיצירה הרבנית בספר: חיים סעדון (עורך), אלג'יריה, קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים, מכון בן צבי, ירושלים, תשע"ב.

   י' שרביט, "חכמי אלג'יריה וארץ ישראל 1750-1914", משה חלמיש, משה עמאר, מוריס רומני (עורכים), בתוך: יהודי אלג'יריה ולוב, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשע"ד, עמ' 126-108.

   י' שרביט, "הרב קוק ומאורעות תרפ"ט", סיני – ירחון לתורה ולמדעי היהדות, צ"ז (תשמ"ה), עמ' קנ"ג-קפ"ה (נדפס מחדש בתוך: זכרון ראי"ה, קובץ מאמרים במשנת הרב קוק עם מלאת חמישים שנה להסתלקותו, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשמ"ה, ע"ע קנ"ג-קפ"ה)

   י' שרביט, "הרברט פאגני – אמן ויהודי באירופה במחצית השנייה של המאה העשרים", צ. עוקשי, ס. רוזמרין, י. רוזנסון (עורכים), בתוך: במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות, לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים, תשס"ו, עמ' 516-509.

   י' שרביט, "קהילת יהודי אלג'יריה ומדינת ישראל – תש"ח-תשנ"ח", אבשלום מזרחי ואהרון בן דוד (עורכים), בתוך: עדוֹת – עדוּת לישראל, גלות, עליות, קליטה, תרומה ומיזוג, נתניה, תשס"א, עמ' 105-53.

   י' שרביט, "קולט אבולקר-מוסקט, מהמחתרת היהודית באלג'יריה ועד הרפואה הטבעית בישראל", על הזיכרון, דרך אפרתה, י"ג (תש"ע), עמ' 352-343.

    Y. Charvit, Elite Rabbinique d'Algérie et Modernisation, Editions Gaï Yinassé, Jérusalem, 1995 (223 pages).

    Y. Charvit, Le Judaïsme Algérien - Refléxions, Editions Eliner, Jérusalem, 1997, 2001 (550 pages).

    י' שרביט, לשוח בשדה, שיחות עם הוגה הדעות, המחנך, הסופר, המשורר, המחזאי והדיפלומט יצחק מאיר, ראובן מס, ירושלים, תשס"ט (264 עמודים).

    י' שרביט, יהודי אלג'יריה בעידן הצרפתי,1962-1830, אוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, תל אביב, תש"ע. (204 עמודים).

    י' שרביט, שני מאמרים יראו אור בספר ציונות מזרחית-מסורתית, ידיעות אחרונות: א. "השיבה לרעיון המשיחי הנורמטיבי ובבואתו הציונות – מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה"; ב. "משנתו הציונית והמדינית של הרב י.ל. אשכנזי-מניטו".

     ארגון כנסים מדעיים:

   חנוכה תשס"ז כנס בינלאומי אודות מפעלו ודמותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) (1922-1996). אוניברסיטת בר- אילן יוזם הכנס ובוועדה המארגנת  
   תש"ס נס חוקרים מכון בן צבי (בשיתוף עם מכון גיא ינשא) "יהודי אלג'יריה בין מזרח ומערב, בין מסורת ומודרנה"  
   תשנ"ח יום עיון מרכז אלישר - אוניברסיטת בן גוריון (בשיתוף עם מכון גיא ינשא) "פעילות חשאית ישראלית  על אדמת אלג'יריה –  1948-1962"  
   הרצאות בכנסים מדעיים:
   כ"ו-כ"ז אלול תש"פ
   (15-16.9.20)  
   כנס בינלאומי – "כי שם הייתי אני חיים דר": רב חיים ויטאל ועולמו לציון 400 שנה לפטירתו (1620-2020)' אוניברסיטת בן גוריון ומכון בן צבי 'פולמוס בין גורי האר"י ויישובו בבית מדרשו של הרב י.ל. אשכנזי-מניטו'
   ט"ז שבט תש"פ (11.2.20) כנס בינלאומי לכבוד פרופ' אליאן אמדו לוי ולנסי – פילוסופיה, פסיכואנליזה ומדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למחשבת ישראל

   "Etre Juive Séfarade en France face à la Shoah et la Tekouma – Réflexions historiographiques"

   ה' בתמוז תשע"ט  (8.7.19) הכנס בינלאומי הראשון לחקר החסידות. החוויה החסידית – ספר, סיפור וניגון, הקתדרה לחקר החסידות, אוניברסיטת בר- אילן, בשיתוף מרכזי מחקר בעולם

   'תרומתו הייחודית של אלי ויזל לסיפור החסידי – בין שואה לתקומה, בין למדנות יהודית ל'נשמה יתירה'

   כ"א סיוון תשע"ט (24.6.19) סדנת מחקר בינלאומית - נשות הספר: פעילות אינטלקטואלית וכתיבה בקרב נשים יהודיות בארצות האסלאם, מכון בן צבי, ירושלים

    'קולט אבולקר – הכוהנת הגדולה של הדמיון המודרך. מסורות משפחתיות ומקורות היניקה מתוך הלמדנות היהודית'

   כ"ד אייר תשע"ט (29.5.19) לבי במזרח. כנס בינלאומי – הקשרים בין יהדות ספרד ליהדות אשכנז בעת החדשה, המכללה האקדמית אורות ישראל

   'מפגש בין תפוצתי בבית המדרש 'אורסאי' בפאריס 1946-1970'

   י"ט כסלו תשע"ט (27.11.18) כנס לציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב, אוניברסיטת בר-אילן מרכז דהאן ומכון בן צבי

   'עלייה והתיישבות של יהודי ארצות ערב'

   י"ד-ט"ו, י"ט תמוז תשע"ח (27-28.6.19, 2.7.18) כנס בינלאומי בפורטוגל יהודי פורטוגל והתפוצה היהודית ספרדית-פורטוגלית, מרכז דהאן ואוניברסיטאות ליסבון ופורטו

   'מדונה גרציה עד מרקו יוסף ברוך: מהרעיון המשיחי הנורמטיבי עד לבבואתו, הציונות'

   כ"ד אייר תשע"ח (9.5.2018) לבי במזרח. כנס בינלאומי – יהדות ארצות האסלאם – השיבה למדינת ישראל.
   שנה שנייה, מכללת אורות ישראל

    'בין הרעיון המשיחי הנורמטיבי וזה הכאוטי – ההשלכות ההיסטוריוגרפיות, בחקר הציונות ותקומת ישראל'

   ו' ניסן תשע"ח (22.3.18)

   ילדים וילדות בקהילות היהודיות שבארצות האסלאם והפזורה הספרדית, מכון בן צבי, ירושלים

   'מעטים הם הספרים על תנועות נוער יהודיות בעולם היהודי בכלל ובצפון אפריקה בפרט." (ד"ר דוד כהן ז"ל)'
   ז' אדר תשע"ח (22.2.18)

   כנס אקדמי70   שנות מדינה – חינוך, יהדות וחברה, מכללת אפרתה

   'בחינה מחודשת של המשפט הציבורי של יהודי אלג'יריה (1963) לנוכח העליות הגדולות מארצות האסלאם '(1970-1948)

   ז' טבת תשע"ח (25.12.17) כנס המזרוחניקים והמזרחים: הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלאם, מרכז דהן

   'הרב י.ל. אשכנזי (מניטו) ויחסו למרכז הרב ולמפד"ל: בין 'הלכות מדינה' ו'ספרדיות אוטנטית'

   י"ז מנחם אב תשע"ז (9.8.17) הקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית

   'יו"ר המושב – נתיבים בציונות המוקדמת חלק ב''.

   הרצאה: "'אתם נולדתם ציונים' (נחום סוקולוב): עיון בשורשי הציונות המובנית בפזורה הספרדית".

   י"ד אייר תשע"ז (10.5.17) לבי במזרח. כנס בינלאומי – חכמי המזרח בדורות האחרונים, מכללת אורות ישראל  'השותפות ההיסטורית שבין חכמי אלג'יריה וחכמי ארץ ישראל, בעידן של תמורות'.
   כ"ג אדר תשע"ז (21.3.17) 120 שנה לקונגרס הציוני. הפעילות הציונית בארצות ערב והמזרח, מרכז דהאן אוניברסיטת בר-אילן    'תנועות  הנוער הקהילתיות והחלוציות באלג'יריה'
   ג'-ד' באדר תשע"ז (1-2.3.17)      ציונות בין ריאליזציה לגאולה, מכללת אפרתה 'הסינדרום השבתאי וחותמו על חקר הרעיון המשיחי והציונות'
   ב' אדר א' תשע"ו (11.2.16)  כנס פרדס. כנס אקדמי שנתי במכללת ירושלים. פרי מגדים מן היצירה היהודית לדורותיה: הגות ואמנות, הלכה וחיים – טיול בפרדס ושיח תרבותי, מכללת ירושלים 'ישיבות ולמדנות יהודית בעידן של תמורות – אלג'יריה הצרפתית, 1830-1962'
   ט"ו בשבט תשע"ו (25.1.16)

   ציונות חלוצית בתפוצות: תנועות נוער בחו"ל לאחר הקמת המדינה, המכון לחקר הציונות וישראל, אוניברסיטת תל-אביב

   'תנועת הנוער 'שרל נטר', במרוקו – פעילות חברתית ותרבותית: בין הקהילתי לציוני-חלוצי'

   ז' באדר תשע"ה (26.2.15) "עולם מתהפך". מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה על העולם היהודי, מכללת אפרתה

   'יהודי אלג'יריה בחזית הדרדנלים במלחמת העולם הראשונה – שיאם של אמנציפציה ופטריוטיזם צרפתיים'

   15-18.12.14

   כנס בינלאומי "כל ישראל ערבים זה לזה" סולידריות יהודית בתקופת השואה, יד ושם

   'זהות וסולידריות: גוונים ומגמות של סולידריות בקרב יהודי אלג'יריה'

   י' סיון תשע"ד (8.6.2014) הכנס הבינלאומי השנתי השלישי של המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר- אילן – רבנים ראשיים: בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית. לציון 75 שנים לפטירת הראשון לציון הרב יעקב מאיר זצ"ל

   'יהודי מזרח אירופאי באלג'יר – דפוס פעילותו הרבנית של הרב אברהם משה פינגרהוט (1909-1962), באלג'יר הצרפתית ( -1936 1962)

   ט"ז-י"ח מר חשוון תשע"ד

   (20-22.10.13) 

   כנס הרב עוזיאל, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר- אילן

   'לשאלת צומות החורבן לאחר עצמאות ישראל: הרב עוזיאל וחכמי טורקיה ואלג'יריה (תש"ט-1949)'

   כ"א-כ"ה אב תשע"ג (28.7-1.8.13) הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות

   'חכמת ישראל בצרפת במאה עשרים – בין ברלין לירושלים'.

   א' תמוז תשע"ג (9.6.13) יום עיון על "המדרש וחינוך", מכללת אפרתה

   'הצופן ההיסטורי שבמדרש ובמסורת הנבואית'.

   כ"ז-כ"ח סיון תשע"ג (5-6.6.13) 

   הכנס בינלאומי השנתי השני של המחלקה לתולדות ישראל , היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות, מטודולוגיה, נרטיבים' אוניברסיטת בר-אילן

   'כלכלה ולאומנות במסגרות קולוניאליות: יהודי קונסטנטין (אלג'יריה), 1934'.

   י"ג-י"ד טבת תשע"ג (26-27.12.12)

   כנס בינלאומי: מגעים בין דתיים ביצירה התרבותית: יהודים, נוצרים, מוסלמים, האוניברסיטה הפתוחה

   'השיח הבין-תרבותי המחויב בין בני משפחת אברהם – מסה ומעש של הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו)

   ד' טבת תשע"ג ( (17.3.12

   כנס בינלאומי: חמישים שנה לעצמאות אלג'יריה, אוניברסיטת בר-אילן

   יו"ר המושב: 'אלג'יריה: מאפייני פנים וחוץ מאז העצמאות'
   י"ד סיון תשע"ב (4.6.12)

    יום עיון: דמויות ומנהיגים בקהילת יהודי אלג'יריה, מרכז דהן, אוניברסיטת בר-אילן

   'הרב יהודא ליאון אשכנזי, לנוכח הישגי חכמת ישראל – פאריס, ברלין וירושלים'

   ל' שבט תשע"ב (23.2.12) יום עיון לרגל הופעת כרך "אלג'יריה" בסדרה "קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים": "מבט על אלג'יריה ויהודיה, במלאת 50 שנה לעצמאות אלג'יריה", מכון בן צבי ירושלים

   'מה באמת חשבו יהודי אלג'יריה על המעצמה ועל התרבות הצרפתית? – מלחמה ושלום נוסח אלג'יריה'

   כ"ז מרחשוון תשע"ב (24.11.11) כנס אקדמי בינ"ל: "הקיץ הנורא ההוא – 70 שנה להשמדת הקהילות היהודיות בערי השדה בליטא", מכללה האקדמית אפרתה, מרכז השואה והנצחתה, מרכז למחקר וחינוך "מירושלים לליטא",ירושלים

   יו"ר המושב: "יהודי ליטא בצל הגזרות"

   ו-' אלול תשע"א

   (5-9.9.11)

   הכנס הבינ"ל שנושאו "היהודים באיטליה: תרומתם ליצירה התרבותית היהודית ולהפצתה", שלוחת אוניברסיטת בולוניה, ברוונה

   'השראת הרב אליהו בן אמוזג, מליוורנו, על הרב אשכנזי (מניטו) בשאיפה להבניית חכמת ישראל במיטבה'.

   כ"א-כ"ב בטבת תשע"א

   (28-29.12.10)

   הכנס בינ"ל הרביעי בתחום הפילוסופיה של ההלכה – הלכה כהתרחשות, מכון ון ליר והאוניברסיטה העברית, ירושלים 'ההומור של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו): חוט שני בדרכו כמחנך, כרב ומנהיג רוחני'.  

   ט"ו-י"ח בתמוז תש"ע

   (27-30.6.2010)

   כינוס בינלאומי "יהדות המגרב וצרפת מסורות ותמורות",האוניברסיטה של פאריס, סורבון

   "L’attitude plurivoque des Juifs d’Algérie à l’égard de la Puissance française, 1830-1962"

   28.12.09

   כנס לציון 40 שנות עלייה מצרפת, מרכז דהאן אוניברסיטת בר- אילן

   יו"ר מושב: עולם הספרות והרוח
   במרוצת שנת תשס"ט

   השתתפות בקבוצת מחקר "ההלכה כהתרחשות, מכון ון ליר ירושלים, בראשות ד"ר אבינועם רוזנק

    
   אלול, תשס"ט

   כנס מחקרי על אודות תנועות הנוער בצפון אפריקה, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר אילן

   'תנועת שרל נטר בין הממסד הקהילתי לממסד הציוני-חלוצי'.
   קיץ תשס"ט

   הקונגרס העולמי למדעי היהדות החמישה עשר, ירושלים

   'השואה והתקומה בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)'
   יוני, 2008

   כנס חוקרים במדעי היהדות, לאומיות, הנהגה ורבנות : בעקבי הראשון לציון יעקב מאיר

   'דחיית קיצו של מוסד השד"רות באלג'יריה בעטיו של הרב יעקב מאיר'
   טבת תשס"ח, דצמבר 2007

   כנס בינלאומי, בעקבות ספרו של הפרופ' שמואל טריגנו, במכון בן צבי

   'יעמדו יחדיו – לבחינת המנהיגות הרב תחומית שבפזורה הספרדית'

   כסליו תשס"ח, נובמבר 2007

   כנס בעקבות ספרי ולזכר הפרופ' אנדרה שוראקי ז"ל, מכון בן צבי

   'La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle – Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005' 

   קיץ תשס"ז,יוני 2007

   כנס הבינלאומי 'השם היהודי',  אוניברסיטת בר-אילן

    

   'הרב מוריס אייזנבט, רב ראשי באלג'יריה (1958-1928) – ראשון חוקרי השם היהודי בצפון-אפריקה '
   13.3.07

   הרצאה מוזמנת מטעם הפרופסורים טולה ופנטון, אוניברסיטת סורבון פאריס, על ספרו של ד"ר יוסף שרביט

    

   'La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle – Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005' 
   ינואר, 2007 כנס בינלאומי "נצרות ויהדות", אוניברסיטת בר-אילן

   Jewish-Christian Dialogue According to the Philosophy of Rabbi Yehouda Leon Askenazi (“Manitou”) (1922-1996)

   דצמבר, ‏2006 כנס בינלאומי "אידיאולוגיה והלכה", מכון ליר האוניברסיטה העברית, ירושלים

   'יחסו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) להלכה בכלל ולשאלת הגיור בפרט – הלכה וזהות'.

   חנוכה , תשס"ז-2006 כנס בינלאומי על משנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)

   ד"ר יוסף שרביט יוזם הכנס ובוועדה המארגנת

   הרצאה: 'תרבויות במאבק על הבכורה, במשנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)'

    

   קיץ תשס"ו הקונגרס האירופאי למדעי היהדות, מוסקבה

   ‘Rabbinic Literature as a Historical Source for Modern Era Research – Algerian Jewry as a Case Study’

   מאי, 2006 הכנס הבינלאומי על יהדות צרפת, אוניברסיטת בר- אילן

   'התרומה הייחודית של הרב יהודא ליאון אשכנזי ('מניטו') לאסכולה הפריסאית למחשבת ישראל'

   תשס"ה כנס ה-15 של מכללת יהודה ושומרון

   'הקומה הראשונה של בית הדסה  בחברון - תרנ"ג : זיקת יהודי אלג'יריה לחברון'

   קיץ, תשס"ה הקונגרס העולמי למדעי היהדות

   'המשכיל העברי הרב יצחק מרעלי (Morali) (1867-1952), במפנה המאות י"ט-כ', באלג'יריה – על פי ארכיון שטרם נחקרהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי - P.55"

   מרץ, 2005 הכנס העולמי של הקהילה היהודית, קונסטנטין

   מנהל האקדמי של הקונגרס והרצאה:

   'תרומת יהודי קונסטנטין למדינת ישראל'
   שבט, תשס"ה כנס על יהדות אלג'יריה, מרכז דהן, אוניברסיטת בר אילן

   סקירה על תולדות חייו של הרב אשכנזי והנחיית פנל על 'מנהיגותו הרוחנית של הרב יהודא ליאון אשכנזי'.

   כ"ז-כ"ח אייר, תשס"ד כנס בינ"ל על יהדות מרוקו, אוניברסיטת בר- אילן

   'אגודת 'שרל נטר' במרוקו – כמרכז להפצת תרבות תורנית ועברית במרוקו (1930-1956)'

   מרץ, 2003 כנס על האישה וההגירה, אוניברסיטת בר- אילן

   'האישה היהודייה באלג'יריה בעת החדשה, על פי הספרות המחקרית והספרות הרבנית – מגמות סותרות ומשלימות'.

   דצמבר, 2002 כנס "זהות ומורשת- 40 שנה ליציאה מאלג'יריה", אוניברסיטת בר אילן

   'מארץ האיים לארץ ישראל: יהודי אלג'יריה ומדינת ישראל ביובל הראשון לקיומה'

   5.5.02  כנס חוקרים על "אוריינטליזם וחינוך: יהודים מזרחיים וספרדים בישראל ובתפוצות"

   יו"ר מושב: יהודי ספרד והמזרח בשואה

   7.3.02 כנס חוקרים על "אישה במזרח אישה ממזרח; עבר והווה", אוניברסיטת בר- אילן

   'נתיבה הבלתי שגרתי של קולט אבולקר-מוסקט: מהמחתרת היהודית באלג'יריה עד עיסוקה ברפואה טבעית בישראל – בין מסורת למודרנה, בין ציונות לצרפתיות'.

   חנוכה תשס"ב  כנס חוקרים "יהדות אלג'יריה – זהות ומורשת", אוניברסיטת בר- אילן,

   'יחס בית דינו של הרב חיים דוד שלמה זוראפה לעדה הספרדית בארץ ישראל – בשלהי התקופה העות'מאנית באלג'יריה (1824): ימיה האחרונים של האוטונומיה היהודית באלג'יריה'.

   תשס"א הקונגרס הבין לאומי למדעי היהדות

   'צרפת בגליל במאה הי"ט : על פי הארכיון הקונסולארי של משפחת עבו'

   תש"ס  כנס חוקרים בין לאומי, 'יצירה והנהגה ביהדות צפון אפריקה וספרד – סובלנות, פתיחות וסגירות', אוניברסיטת בר- אילן

   'הרב יוסף גנאסיא – דיוקנו של מנהיג רוחני באלג'יריה הצרפתית'

   תש"ס  כנס חוקרים בינלאומי בפאריס, מארגן הכנס, פרופ' שמואל טריגאנו

   ‘La tradition rabbinique d’Algérie face au processus d’émancipation’

   תש"ס כנס חוקרים מכון בן צבי (בשיתוף עם מכון גיא ינשא)

   'מורשתו התרבותית של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)'

   תשנ"ח יום עיון מרכז אלישר, אוניברסיטת בן גוריון (בשיתוף עם מכון גיא ינשא)

   'פעילות חשאית ישראלית על אדמת אלג'יריה'

   תשנ"ז הקונגרס הבינלאומי למדעי היהדות

   'האליטה הרבנית האלג'יראית אל נוכח המודרנה, במאה הי"ט'

   תשנ"ז כנס חוקרים בינלאומי, משגב ירושלים

   'היסטוריוגרפיה צרפתית והיסטוריוגרפיה עברית בחקר יהודי אלג'יריה'

   תשנ"ז כנס חוקרים, מכון בן צבי

   'מעמדה החדש של ארץ ישראל בעיני האליטות הרבניות באלג'יריה בעת החדשה'

   תשנ"ד הקונגרס העולמי למדעי היהדות

   'החינוך היהודי בקונסטנטין בעידן של תמורות – 1837-1939'

   תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023