פרופ' רענן אייכלר

דוא"ל
raanan.eichler@gmail.com
תחומי עניין

הפולחן המקראי, ובייחוד ארון הברית; הריאליה והאיקונוגרפיה של המזרח הקדום; כתובות עבריות מתקופת המקרא; חקר נוסח המקרא

ספר מלכים;כפל משמעות והומור במקרא

  קורות חיים

  השכלה:

   

  2016 תואר שלישי Ph.D (בהצטיינות) האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא
  2008 תואר שני M.A האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא
  2004 תואר ראשון B.A (בהצטיינות) האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא

   

  פוסט דוקטורט:
  2016/7 אוניברסיטת תל אביב
  2015/6 אוניברסיטת הרווארד

   

  מחקר

  הפולחן המקראי, ובייחוד ארון הברית; הריאליה והאיקונוגרפיה של המזרח הקדום; כתובות עבריות מתקופת המקרא; חקר נוסח המקרא

  ספר מלכים;כפל משמעות והומור במקרא

  קורסים

   

   01-813-35  התנ"ך והמחשבה הליברלית-דמוקרטית 2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב

   

   פרסומים

   רשימת פרסומים:

   מאמרים בכתבי עת שפיטים:

    

   *“An Ambiguous Oracle in the Prophecy against Elam (Jeremiah 49:34–39)”, accepted for publication in Vetus Testamentum on 6 August 2020.

   *“Solomon’s Throne in Its Ancient Near Eastern Context”, accepted for publication in Vetus Testamentum on 25 June 2020.

   *“Dripping with Kindness: The Meaning of rebîbîm”, accepted for publication in Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft on 18 January 2020.

   *“A Sin Is Borne: Clearing Up the Law of Women’s Vows (Numbers 30)”, accepted for publication in Vetus Testamentum on 12 January 2020.

   “The Tree-Hugger Who Went on a Date: The Meaning of sansan”, pre-published in Vetus Testamentum online in March 2020 (11 pages).

   “Boring Philology: The Meaning of zdh in the Siloam Inscription”, Palestine Exploration Quarterly 152/1 (2020): 44–52.

   “The Oracle of Rebekah: An Ambiguous Etiology”, Biblica 100/4 (2019): 584–593.

    “Jehu, Horses, Camels, and Job: The Meaning of šip‘at”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131/2 (2019): 279–286.

   “The Priestly Asherah”, Vetus Testamentum 69/1 (2019): 33–45.

   “Jeremiah and the Assyrian Sacred Tree”, Vetus Testamentum 67/3 (2017): 403–413.

   “The Poles of the Ark: On the Ins and Outs of a Textual Contradiction”, Journal of Biblical Literature 135/4 (2016): 733–741.

    “Cherub: A History of Interpretation”, Biblica 96/1 (2015): 26–38.

   “The Meaning of pa‘am in the Context of Furniture”, Journal of Semitic Studies 60/1 (2015): 1–18.

   “When God Abandoned the Garden of Eden: A Forgotten Reading of Genesis 3:24”, Vetus Testamentum 65/1 (2015): 20–32.

   “The Meaning of ישב הכרבים”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 126/3 (2014): 358–371.

   “The Meaning of zer”, Vetus Testamentum 64/2 (2014): 196–210.

   “The Function of the Ark Cherubim”, Tarbiz 79/2 (2011): 165–185 (Hebrew).

   מאמרים אחרים:

   “Corresponding to Him: The Message of Gender Equality in the Eden Narrative”, Judaism, Sovereignty and Human Rights 2 (2016): 17–32 (Hebrew).

   ספרים:

   *The Ark and the Cherubim (revision of Ph.D. dissertation of same title, HUJI 2016); contract signed in 2017 for publication in the Mohr Siebeck series Forschungen zum alten Testament (FAT); first proofs received; expected to be published in early 2020.

   *הארון והכרובים (revised Hebrew edition of previous item); contract signed in 2019 for publication in the Bialik Institute’s Biblical Encyclopaedia Library; expected to be published in 2021.

   ספר (עורך):

   Leon R. Kass, ראשית חכמה, edited by Raanan Eichler, Shalem Press 2010 (Hebrew edition of Leon R. Kass, The Beginning of Wisdom, Free Press 2003).

   ערכים באנציקלופדיות ומילונים:

   “Ark of the Covenant” and “Cherubim”, in Oxford Bibliographies.

    “Cherub”, in Iconography of Deities and Demons in the Ancient Near East, 2016 (electronic pre-publication).

   Co-authorship of “Acacia”, “Barley”, “Emmer”, “Millet”, “Pine”, and “Wheat”, in DNI – Dictionary of Nature Imagery of the Bible.

   *“Ark of the Covenant” and “Cherub”, in the forthcoming online edition of Encyclopaedia Hebraica (Hebrew); accepted for publication in 2017.

    

   תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023