ד"ר רענן אייכלר

ד"ר רענן אייכלר

ד"ר רענן אייכלר

קורות חיים

השכלה:

 

2016 תואר שלישי Ph.D (בהצטיינות) האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא
2008 תואר שני M.A האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא
2004 תואר ראשון B.A (בהצטיינות) האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא

 

פוסט דוקטורט:
2016/7 אוניברסיטת תל אביב
2015/6 אוניברסיטת הרווארד

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

מאמרים בכתבי עת שפיטים:

 

*“An Ambiguous Oracle in the Prophecy against Elam (Jeremiah 49:34–39)”, accepted for publication in Vetus Testamentum on 6 August 2020.

*“Solomon’s Throne in Its Ancient Near Eastern Context”, accepted for publication in Vetus Testamentum on 25 June 2020.

*“Dripping with Kindness: The Meaning of rebîbîm”, accepted for publication in Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft on 18 January 2020.

*“A Sin Is Borne: Clearing Up the Law of Women’s Vows (Numbers 30)”, accepted for publication in Vetus Testamentum on 12 January 2020.

“The Tree-Hugger Who Went on a Date: The Meaning of sansan”, pre-published in Vetus Testamentum online in March 2020 (11 pages).

“Boring Philology: The Meaning of zdh in the Siloam Inscription”, Palestine Exploration Quarterly 152/1 (2020): 44–52.

“The Oracle of Rebekah: An Ambiguous Etiology”, Biblica 100/4 (2019): 584–593.

 “Jehu, Horses, Camels, and Job: The Meaning of šip‘at”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131/2 (2019): 279–286.

“The Priestly Asherah”, Vetus Testamentum 69/1 (2019): 33–45.

“Jeremiah and the Assyrian Sacred Tree”, Vetus Testamentum 67/3 (2017): 403–413.

“The Poles of the Ark: On the Ins and Outs of a Textual Contradiction”, Journal of Biblical Literature 135/4 (2016): 733–741.

 “Cherub: A History of Interpretation”, Biblica 96/1 (2015): 26–38.

“The Meaning of pa‘am in the Context of Furniture”, Journal of Semitic Studies 60/1 (2015): 1–18.

“When God Abandoned the Garden of Eden: A Forgotten Reading of Genesis 3:24”, Vetus Testamentum 65/1 (2015): 20–32.

“The Meaning of ישב הכרבים”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 126/3 (2014): 358–371.

“The Meaning of zer”, Vetus Testamentum 64/2 (2014): 196–210.

“The Function of the Ark Cherubim”, Tarbiz 79/2 (2011): 165–185 (Hebrew).

מאמרים אחרים:

“Corresponding to Him: The Message of Gender Equality in the Eden Narrative”, Judaism, Sovereignty and Human Rights 2 (2016): 17–32 (Hebrew).

ספרים:

*The Ark and the Cherubim (revision of Ph.D. dissertation of same title, HUJI 2016); contract signed in 2017 for publication in the Mohr Siebeck series Forschungen zum alten Testament (FAT); first proofs received; expected to be published in early 2020.

*הארון והכרובים (revised Hebrew edition of previous item); contract signed in 2019 for publication in the Bialik Institute’s Biblical Encyclopaedia Library; expected to be published in 2021.

ספר (עורך):

Leon R. Kass, ראשית חכמה, edited by Raanan Eichler, Shalem Press 2010 (Hebrew edition of Leon R. Kass, The Beginning of Wisdom, Free Press 2003).

ערכים באנציקלופדיות ומילונים:

“Ark of the Covenant” and “Cherubim”, in Oxford Bibliographies.

 “Cherub”, in Iconography of Deities and Demons in the Ancient Near East, 2016 (electronic pre-publication).

Co-authorship of “Acacia”, “Barley”, “Emmer”, “Millet”, “Pine”, and “Wheat”, in DNI – Dictionary of Nature Imagery of the Bible.

*“Ark of the Covenant” and “Cherub”, in the forthcoming online edition of Encyclopaedia Hebraica (Hebrew); accepted for publication in 2017.

 

קורסים

 

 01-813-35  התנ"ך והמחשבה הליברלית-דמוקרטית 2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב

 

תחומי מחקר

הפולחן המקראי, ובייחוד ארון הברית; הריאליה והאיקונוגרפיה של המזרח הקדום; כתובות עבריות מתקופת המקרא; חקר נוסח המקרא

ספר מלכים;כפל משמעות והומור במקרא