ד"ר מרים פלדמן-קיי

ד"ר מרים פלדמן קיי

קורות חיים

השכלה:
2013-2009 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת חיפה החוג לתולדות ישראל
2007-2005 תואר שני M.A (בהצטיינות יתרה)

אוניברסיטת לונדון

 
2005-2002 תואר ראשון B.A (בהצטיינות יתרה)

אוניברסיטת קיימברידג'

 
פוסטדוקטורט:
2017-2016 המכון למחקר על שם הרי ס. טרומן למען קידום השלום (עמיתה)

האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון טרומן

2015-2013

 קרן ליידי דייויס, ידידי האוניברסיטה העברית במקסיקו

האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג למדע הדתות

     
נושא עבודת הדוקטורט:

'מחשבת ישראל ופילוסופיה של מאה ה-20 וה-21: מתווה לתאולוגיה יהודית בעידן פוסט-מודרניהרב שג"ר ותמר רוס - מחקר משווה'. בהנחיית: 

פרופ' מנחם קלנר, ד''ר משה לביא, פרופ' חנוך בן-פזי

מלגות ופרסים:
2015-2013 מלגת פוסטדוקטורט קרן ליידי דיוויס, האוניברסיטה העברית, ירושלים
2012-2008 מלגת דוקטורט אוניברסיטת חיפה
2012-2008 מלגת לימודי דוקטורט לסטודנטים מצטיינים משרד הקליטה
2005 פרס לימודי תיאולוגיה לתואר ראשון אוניברסיטת קמברידג', הפקולטה לתיאולוגיה
מענקי מחקר:
Van Leer Institute Research Group 'The Role of Memory in Philosophical Theology' Prof. Steven Kepnes, co-head of research team
ניסיון מקצועי ותפקידים ציבוריים:
  • מרצה אורחת Visiting Assistant Professor ב- JTS  (Jewish Theological Seminary) ניו יורק.
  • מייסדת ומנהלת האגף הישראלי של "הפורום לדתות ואמונות"
  • עמיתת ספריה – "מכון ון ליר ירושלים"
  • חברת רבני "בית הלל"
  • חברת "מכון אליהו לשיח בן דתי"
  • מרצה ומנחה, המכון למדריכי חו''ל, הסוכנות היהודית.
  • יועצת לממשלה הבריטית ביחסים בין דתיים באנגליה   'Faith Communities Unit’

פרסומים

רשימת פרסומים:

עבודת הדוקטורט:

Provisional Theology in a Postmodern Age: A Comparative Study of Harav Shagar (Shimon Gershon Rosenberg) and Prof. Tamar Ross.

Haifa University, May 2013, English, 290 pages.

Advisors: Prof. Menachem Kellner, Dr. Moshe Lavee, Prof. Hanoch ben Pazi

Readers: Prof. Menachem Fisch, Prof. Daniel Rynhold

מונוגרפיה – ספר שפורסם:

‘Jewish Theology for a Postmodern Age’, Liverpool University Press in association with Littman Library of Jewish Civilisation, March 2019.

מאמרים:

New Horizons in Twenty-First Century Jewish Theology, in Routledge Handbook for Judaism in the Twenty-First Century, Routledge, 2023.

Alterity, Alacrity, Excess: Soren Kierkegaard, Franz Rosenzweig, Jacques Levinas, Jacques Derrida and Jean-Luc Marion on the Biblical Character of Abraham, Religions, 2022.  

The Continental Philosophy of “Anatheism”:  A Study of Richard Kearney’s Critique of Post-Metaphysical Theology in the Burning Bush Narrative”, Journal of Religion and Theology, Brill, 2021, 125-152. 

Deconstructionist Philosophy and Multiple Truth Theory in the Tower of Babel, Tradition, 52:4, 37-43, 2020.   

Language and Interreligious Relations in Israel, Journal for Scriptural Reasoning, 2012.  

Dialogue and Religious Language in a Postmodern Age, De’ot51, 2012. [Hebrew] 

מאמרים שהתקבלו לפרסום:

Emmanuel Levinas and the Phenomenology of ‘Evasion’: A Continental Hermeneutical Reading of the Biblical Character of Jonah, with Elena Dini and Doaa Baumi, Journal of Scriptural Reasoning, 2022.  

A Dialogical Phenomenology of Exile: Between Franz Rosenzweig and Jacques Derrida, Festschrift for Ephraim Meir, Idra Press, 2022. 

Philosophical Themes in the Tanakh, Routledge Companion to Jewish Thought, Routledge, 2023.  

Freedom in Religion and Belief: Healthcare in Israel, Journal of Development Studies, 2023. 

Contemporary Judaism and Dialogue in Israel, Lexicon: Kaye Academic Journal, 2023. [Hebrew] 

פרקים בספר:

Philosophical Uses of Mystical Language in the Postmodern Theology of Shagar (Shimon Gershon Rosenberg), ed. Shlomo Zuckier, S., Yeshiva University Press, 2022. 

Playing the Wittgensteinian Language Game: The Philosophy of Language in the Theology of Tamar Ross, in Ruah Hadasha Mima’al La: Sefer Yovel Likhvod Professor Tamar Ross im Higiyah leGvurot (Heb) A New Spirit in the Palace of Torah - Jubilee Volume in Honor of Professor Tamar Ross, eds Irshai, R., and Schwartz, D., pp. 21*-53*, Bar Ilan University Press, 2019. 

ביקורת ספרים:

Nietzsche, Soloveitchik, and Contemporary Jewish Philosophy, Daniel Rynhold and Michael Harris, Cambridge University Press, 2018 in Da’at Journal for Jewish Philosophy and Kabbalah, 2022. 

Who’s Afraid of the Unmoved Mover? Postmodern Philosophy and Natural Theology, (Oregon: Pickwick), in Journal of American Academy of Religion, 2020.  

The Postmodernism of Shagar (Shimon Gershon Rosenberg), Kipa, 2013 [Hebrew]. 

עריכת ספרים:

The Deconstructionist Philosophical Thought of Rav Shagar [Shimon Gershon Rosenberg] edited volume (in progress).  

 

כנסים והרצאות:

2022     Jewish Dialogical Thinkers in Conversation with Religious Existentialism: Resistance,    Ambivalence, and Influence 

International Conference on Modern Jewish Theology: Research Workshop of the Israel Science Foundation & Bar Ilan University. 

2022  Scriptural Reasoning: Jewish, Islamic and Christian Scholars in Conversation 

European Academy of Religion, Bologna, Italy 

2022    Time, Otherness and Holiness in the Thought of Abraham Joshua Heschel  

            British and Irish Association of Jewish Studies – Kings’ College London  

2022   A Deconstructivist Approach to Liturgy in Modern Jewish Philosophy      

Freie Universität Berlin – Invited lecturer “Intersections: Between Philosophy and Jewish Thought” 

2021 The Existentialist Biblical Figure of Abraham in Franz Rosenzweig  

University of Coimbra, Portugal,           International Conference of the Philosophical Thought of Franz Rosenzweig 

2021 A Continental Deconstructionist Philosophical Approach to ‘Anatheism’: A Reading of the Burning Bush as a Test Case from a Jewish Theological Perspective’           

American Academy of Religion  

2021 Post-Holocaust Philosophical Theology in Hélène Cixous and Jacques Derrida:  Deconstructionist and Ethical Dimensions of Jewish Continental Writers  

British Association of Jewish Studies 

2020 Literalism and Poesis in the Study of “Oral Torah”: Jewish Philosophical Hermeneutics in Theories of Revelation            (postponed)       

European Academy of Religion 

2020 “Tower(s) of Babel: Construction, Destruction and Deconstructionism according to Jacques Derrida in “Des Tours de Babel” (postponed) 

            Aix Marseille University, “Derrida Today”  

2018 Scriptural Reasoning at the University, Interreligious Dialogue. 

University of Cambridge 

2018  Religion and Monotheism in Israel            

Her Majesty the Queen of England’s Palace of St. George’s Ambassadors Corps, Westminster, London  

2017 The Role of the Physician in Philosophical Theology from a Jewish perspective       

University of Cambridge 

2015 Uses and Appropriations of Hasidic Language in the Writings of Rav Shagar (Invited Lecture) Conference on Jewish Philosophy and Hasidut 

Yeshiva University, New York 

2012 Deconstructionism in Continental Jewish Thought: Analysis of the Response of Rav Shagar  

British Association of Jewish Studies, University College London  

2017 Structuralist and Post-structuralist approaches to the Study of Philosophy and Religion        

World Congress of Jewish Studies, Hebrew University of Jerusalem 

2017 Metaphor and Allegory in Paul Ricoeur’s Hermeneutic Philosophy: Anti-Realist Approaches to Jewish Studies             

Hebrew University of Jerusalem World Congress of Jewish Studies 

 

 

 

קורסים

 

03-064-01

פילוסופיה יהודית עכשווית: מבוא

שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום
03-070-01

פילוסופיה יהודית ודתות העולם

שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום
03-107-35 Jewish Philosophy for a Postmodern Age שנתי 2 שעות שנתיות  
03-152-01 סדנה: פילוסופיה יהודית דיאלוגית: שאלות של זהות ופרשנות שנתי 2 שעות שנתיות  

 

 

תחומי מחקר

פילוסופיה יהודית מודרנית; פילוסופיה קונטיננטלית; חקר הדתות; מחשבת ישראל; תאולוגיה פוסט-מודרנית