ד"ר עמיחי נחשון

דוא"ל
amicincs@edu.aac.ac.il
תחומי עניין

מוסר וחברה במקרא בשני תחומיים מרכזיים: מדיניות מקראית (יחס לאומות בימי המקרא); יחס לבעלי חיים במקרא; 
פענוח וניתוח של הדרוש לתהילים מכתב יד של ר' חיים גליפפא (ספרד המאה ה 14).

  קורות חיים
  השכלה:
  1993 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך ותולדות ישראל
  1997 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  2003 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  נושא עבודת התזה:

  מסרים לא מילוליים הניתנים מה' לנוכרים ומשמעותם התיאולוגית בסיפורי המקרא. בהנחיית:פרופ' רימון כשר

  נושא עבודת הדוקטורט:

  הדרישות של ה' מהנוכרים בספרות ההיסטוריוגרפית ובספרות הנבואה במקרא. בהנחיית:פרופ' רימון כשר

   

  מענקי מחקר, מלגות ופרסים:
  2018

  מענק להשתתפות בכינוס: Jews of Portugal and the Spanish-Portuguese Jewish Diaspora, ליסבון פורטוגל

  המכללה האקדמית אשקלון
  2013

  מענק להשתתפות בכינוס:

  School of Language, Literature and Culture Studies Centre of Arabic and African Studies,ניו דלהי הודו

  המכללה האקדמית אשקלון
  2011

  מענק להשתתפות בכינוס: Israel and the Nations

  ניו יורק ארה"ב

  המכללה האקדמית אשקלון
  2010

  מענק לתרגום פרק בספר: War and Peace

  אוקספורד אנגליה
  המכללה האקדמית אשקלון

   

  ניסיון מקצועי אחר (תפקידים ציבוריים):

  הוראת תנ"ך במסגרות התנדבויות בפתח תקווה

   


   

   

  מחקר

  מוסר וחברה במקרא בשני תחומיים מרכזיים: מדיניות מקראית (יחס לאומות בימי המקרא); יחס לבעלי חיים במקרא; 
  פענוח וניתוח של הדרוש לתהילים מכתב יד של ר' חיים גליפפא (ספרד המאה ה 14).

  קורסים

   

  01-0999-01  סדנה: היחס לבעלי החיים במקרא היבטים מוסריים וספרותיים שנתי 2 שעות שנתיות

   

   

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  פרסומים שפיטים:
  פרקים בספרים שפורסמו:

   

  A. Nachshon. "'Set Bread and Water before Them' (2 Kings 6:22): Elisha’s Order to Treat his Enemies with Mercy and its Implications". In: Levin, Y. and Shapira, A. (eds.). War and Peace in Jewish Tradition: From the Biblical World to the Present. Oxford: Routledge, 2012, pp. 26–36.

  נחשון, ע (תשע"ט), "נספח – פענוח ופירוש כתב יד אנונימי לפיוט: 'אדון אמנני', ר' שמעון בן יצחק, בתוך ש' לדרמן,

  Visualizing Divine Communication in Medieval and Early Modern Jewish Art, in Visual and Material in Medieval and Early Modern Jewish Culture, Publishers, Chicago Brepols, 2019. התקבל לפרסום (הפרסום התעכב)

   

  מאמרים שפורסמו בכתבי עת:

  ע' נחשון, "משלי יונים במקרא", בית מקרא סג (תשע"ח), עמ' 345–367.

  ע' נחשון, "ההתעללות של הפלישתים בפרות (שמואל א' ו' ז–יב) – עיון בינתחומי", חיות וחברה, 53 (תשע"ו), עמ' 3339.

  ע' נחשון, "בת פרעה כדגם לחסידי אומות העולם",הגות בחינוך היהודי, י"א (תשע"ה), עמ' 1830.

  ע' נחשון,  נ"ש נחשון, "שש מאות אלף רגלי (שמות יב 37; במדבר יא 21): ה"רגלי" כמושג מאחד בסיפורי המדבר", בית מקרא, נט (תשע"ד), עמ' 5670.

  ע' נחשון,  "זיהוי מגמות מדיניות בספרות הנבואה". מורשת ישראל,  8 (תשע"ב), עמ' 9–19.

  ע' נחשון, י' נחשון, "תחבולה מוסרית  פסיכולוגית בסיפור נבואי: עיון בינתחומי", מורשת ישראל, 7 (תש"ע), עמ' 31–45.

  ע' נחשון, "ואהבת עולם אהבתיך" (ירמיה לא ב),  תוקפו של רעיון  "בכורת ישראל"  בעת חורבן  בית המקדש הראשון". הגות ומחקר בחינוך היהודי,  ח' (תשס"ח), עמ' 125–139.

  ע' נחשון,  "לא תעמד על דם רעך אני ה' (ויקרא י"ט, טז) – המוטיבציה הדתית להצלת חיים במוסר המקרא". שאנן, יב (תשס"ז), עמ' 31–39.

  ע' נחשון,  "תפילת שלמה רטוריקה והשפעתה". הגיגי גבעה ז' (תשנ"ט),  1–10.

  ע' נחשון,  "אור חדש על מכת האריות על יושבי שומרון (מלכים ב' י"ז כד-מא)". הגיגי גבעה ו' (תשנ"ח),   1–7.

  Nachshon, A. (2004). "References to the Secondary Nations in the Prophetic and Poetic Biblical Literature. Jewish Political Studies Review 16, pp. 9–34.

  פרסומים בלתי שפיטים:

   

  ע' נחשון,"הנוכרים במקרא", המהדורה החדשה של האנציקלופדיה העברית (עורך תחום 'המקרא ותרגומיו' - רימון כשר), תשע"ד, התקבל לפרסום אינטרנטי, מהדורה זו טרם יצאה לאור.

  ע' נחשון,  "פרק ע, האמרים האח האח; פרק קכד, ההגנה האלהית לעם ישראל מפני אויביו", בתוך :  אפשטיין, י' וברוש, י' (עורכים) . מאורות תהילים, עיונים בספר תהילים מאת סגל ההוראה של מכללת אורות ישראל, אלקנה-רחובות: הוצאת מכללת אורות ישראל,  תשע"א, עמ' 196-198; 347-344.

  ע' נחשון,  "מלך החיות ומלך העצים דברי חכמים וחידותם". אורשת, א' (תש"ע),  103–111.

  ע' נחשון, "המשמעות הסמלית של עץ הארז". הדף השבועי  700 תשס"ז (ללא ציון  עמ').

  ע' נחשון,   "גור אריה יהודה (בראשית מ"ט, ט)". הדף השבועי 682, תשס"ז (ללא ציון  עמ').

  ע' נחשון, "סיפור המקלל וסיפור המלחמה של דוד נגד גולית".  הדף השבועי 574, תשס"ד, (ללא ציון  עמ').

  ע' נחשון,  "תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות". מגדים ט"ו (תשנ"ב), עמ'  53–60.

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023