ד"ר יעל וילפנד

ד"ר יעל וילפנד

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2011 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת דיוק (Duke) בצפון קרוליינה, ארצות הברית החוג למדע הדתות
2009 תואר שני M.A אוניברסיטת דיוק (Duke) בצפון קרוליינה, ארצות הברית החוג למדע הדתות
2003 תואר שני M.A (בהצטיינות) האוניברסיטה העברית, ירושלים היסטוריה של עם-ישראל 
1998 תואר ראשון B.A (בהצטיינות) האוניברסיטה העברית, ירושלים היסטוריה של עם-ישראל ותכנית רב תחומית במדעי הרוח
נושא עבודת הדוקטורט:

“Poverty, Charity and the Image of the Poor in Rabbinic Texts from the Land of Israel.”

גרסה מעובדת של עבודת הדוקטור פורסמה כספר בשנת 2014. ב-2017 יצאה גרסה מורחבת של הספר בעברית בשם "גלגל הוא והוא עובר על הכל: עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ-ישראל".

מלגות ופרסים:
2019

מלגת פוסט דוקטורט במרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים, במימון אוניברסיטת גוטינגן

2019-2018 מענק תמיכה במחקר, קרן הזיכרון לתרבות יהודית  
2016 מענק תמיכה של האיגוד למדעי היהדות לקראת פרסום הספר "גלגל הוא והוא עובר על הכל: עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ-ישראל" 
2012 -2014 פוסטדוקטורט באוניברסיטה העברית
2012 -2013 מלגת פוסט דוקטורט בתוכנית "תרבות יהודית בעולם העתיק", במימון הקרן למדעי הרוח מייסודם של יד הנדיב והמועצה להשכלה גבוהה
2010 מלגת מחקר לקיץ, אוניברסיטת דיוק (Duke)
2005 -2010 מלגת נתן פרילמן ללימודי היהדות, אוניברסיטת דיוק (Duke). מלגת שכר לימוד וקיום מלאה
1999 -2004 פרסים ומלגות שונים, המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית
2000

פרס שטרן, לסטודנט מצטיין בלימודי התואר השני בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית

הוראה אקדמית ומחקר:
2019 – היום מרצה בבית הספר ללימודי יסוד, אוניברסיטת בר-אילן
2019 – היום מרצה בחוג להיסטוריה בסמינר הקיבוצים
2018 חוקרת נלווה במרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים
2015 -2018

 חוקרת בפרויקט ה-ERC ב-CNRS אוניברסיטת אקס-מרסיי, צרפת, בנושא "האידאולוגיה האימפריאלית הרומית והיהדות". (אתר אינטרנט: http://www.judaism-and-rome.org)

2014 -היום מנחה באוניברסיטה הפתוחה. בקורסים: "מדינת החשמונאים", "יהודה ורומא: מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא"
2005 -2010 עוזרת מחקר והוראה (TA) באוניברסיטת Duke
2004 -2005 הוראה: "מקצועו של ההיסטוריון" לתלמידי שנה ב' בחוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית
2003 -2004 עוזרת מחקר לפרופסור ישעיהו גפני בפרויקט "חז"ל והיסטוריה", האוניברסיטה העברית
1999 -2001 הוראה: "הדרכה ביבליוגרפית בתולדות העת החדשה", לתלמידי שנה א' בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית

 

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים:

Poverty, Charity and the Image of the Poor in Rabbinic Texts from the Land of Israel. Social World of Biblical Antiquity, Second Series, 9; Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2014.

 

גלגל הוא והוא עובר על הכל: עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ-ישראל. ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות, תל אביב:  הקיבוץ המאוחד, 2017. (עיבוד תרגום והרחבה של הספר באנגלית).

מאמרים בכתבי עת בשיפוט עמיתים:

 

“Aramaic Tombstones from Zoar and Jewish Conceptions of the Afterlife.” Journal for the Study of Judaism 40 (2009): 510-539.

“Did the Rabbis Reject the Roman Public Latrine?” BABESCH Annual Papers on Mediterranean Archaeology 84 (2009): 183-196.

“From the School of Shammai to Rabbi Yehuda the Patriarch's Student: The Evolution of the Poor Man's Tithe.” Jewish Studies Quarterly 22 (2015): 36-61.

“Serpent or Furled Sail: An Analysis of the Ships in the Madaba Map.” Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Contexts 10 (2014-2016): 113-124.

"תמיכה בעניים לא יהודים: גויים, אחרים ומי שאינם בני ברית", סידרא ל (2016): 46-35.

“The Roman Context for the Rabbinic Ban on Teaching Greek to Sons.” Journal of Ancient Judaism 8 (2017): 365-387.

“‘How Great Is Peace’: Tannaitic Thinking on Shalom and the Pax Romana.” Journal for the Study of Judaism 50 (2019): 223-251.

 “Did Roman Treatment of Freedwomen Influence Rabbinic halakhah on the Status of Female Converts in Marriage?” The Journal of Legal History 40 (2019): 182-202.   

"'הגר שניתגיירו בניו עמו': אזרחים חדשים וילדיהם בחוק הרומי גרים וילדיהם בהלכה התנאית", ציון פד (תשע"ט): 461-445.

Marie Roux and Yael Wilfand, “‘The flower of the whole world’: A Jerusalem Talmud’s Homily on Converts in the Light of Greaco-Roman Floral Motives.” Revue des Études Juives, 179 (2020): 315-331.

“Roman Concepts of Citizenship, and Rabbinic Approaches to the Lineage of Converts and the Integration of their Descendants into Israel.” Journal of Ancient Judaism 11 (2020): 45–75.

פרקים בספרים בשיפוט עמיתים:

 

"'אין לך אדם שאינו בא לידי מידה זו': הסבר לעוניים של יחידים – בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי", בין בבל לארץ ישראל: שי לישעיהו גפני (עורכים: מאיר בן שחר, ג'פרי הרמן ואהרן אופנהיימר; ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2016), עמ' 240-215.

“Alexander the Great in the Jerusalem Talmud and Genesis Rabbah: A Critique of Roman Power, Greed and Cruelty.” Pages 337-360 in Reconsidering Roman Power: Roman, Greek, Jewish and Christian Perceptions and Reactions. Edited by Katell Berthelot. Rome: Ecole Française de Rome, 2020.

“Was There Really ‘an Arrogance of Wealth’? Re-evaluating a Scholarly Description of Second-Century Rabbis.” Pages 17-36 in Rabbinic Study Circles. Edited by Marc Hirshman and David Satran with the assistance of Anita Shtrubel. Mohr Siebeck: Tübingen, 2020.

Yael Wilfand, “‘A Proselyte whose Sons Converted with Him’: Roman Laws on New Citizens’ Authority over Their Children and Tannaitic Rulings on Converts to Judaism and Their Offspring” [forthcoming in Legal Engagement: The Reception of Roman Law and Tribunals by Jews and Other Inhabitants of the Empire; eds. Katell Berthelot, Natalie Dohrmann and Capucine Nemo Pekelman]).

פרסומים אחרים:

"צדקה ופילונטרופיה: הלכות הצדקה של חכמי ארץ-ישראל בהשוואה לדפוסי הנדבנות של העולם היווני-רומי", על הכלכלה ועל המחיה: יהדות חברה וכלכלה (עורכים: איתמר ברנר ואהרון אריאל לביא; ירושלים: ראובן מס, 2008), עמ' 310-293.

"'אפילו סוס ואפילו עבד'? צרכים אישיים מול קריטריונים אחידים במתן צדקה", מבקשי צדק: בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים (עורכים: חנוך דגן ובנימין פורת; ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016), עמ' 399-369.

Models of Rabbinic Charity,” Ancient Jew Review (September 14, 2016).

ביקורת ספרים:

Review of Art, History and the Historiography of Judaism in Roman Antiquity by Steven Fine. Review of Biblical Literature (2014).

Review of At the Intersection of Texts and Material Finds: Stepped Pools, Stone Vessels, and Ritual Purity among the Jews of Roman Galilee by Stuart S. Miller. Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies (JEMAHS) 6 (2018): 163-166.

מאמר ביקורת על ספרה של שגית מור, שבי קשה מכולם: שבויים, שבי ושיח השבי בספרות חז"ל  (התקבל לפרסום בציון).

תרגומים, פרשנות וערכים באנציקלופדיות:

 

תרגומים והסברים קצרים באנגלית של מספר מקורות על עושר ועוני בספרות חז"ל במקראה לסטודנטים, בתוך:

Michael L. Satlow (ed.), Judaism and the Economy: A Sourcebook (London and New York: Routledge, 2019), A29, A30, A31, A33, A34.

 

163 תרגומים לאנגלית, פרשנות ודיון במקורות חז"ל במסגרת פרויקט הERC-: “Judaism and Rome”:

The Encyclopedia of the Bible and its Reception. Berlin: De Gruyter, 2007:

“Manna: Rabbinic Judaism,” 17:776-778 (2019; 717​ words).

“Mixed Multitude: Rabbinic Judaism,” vol. 18 (forthcoming in 2020; 467 words).

“Mordecai: Rabbinic Judaism,” vol. 19 (forthcoming in 2021; 665 words).

“Nadab and Abihu: Rabbinic Judaism,” vol. 19 (forthcoming in 2021; 378 words).

“Nahum of Gizmo: Rabbinic Judaism,” vol. 19 (forthcoming in 2021; 376 words).

 

קורסים

 

04-020-01  צדקה, צדק וכסף בספרות חז"ל שנתי 2 שעות שנתיות יועבר בזום
04-042-35 רומא ויהודי ארץ ישראל: מפגש טראומטי והתנגדות או נקודת מפנה וצמיחה? שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב

  

תחומי מחקר

ספרות חז"ל; היסטוריה חברתית ותרבותית; עוני; גיור; הלכה וחוק רומי; האימפריה הרומית; טקסט ותרבות חומרית

יעל וילפנד (בן-שלום) היא היסטוריונית שעוסקת בהיסטוריה חברתית ותרבותית של המאות הראשונות לספירה. עיקר מחקרה עוסק בארץ ישראל מתוך התמקדות בספרות חז"ל. היא חוקרת גם את היחסים בין טקסט לתרבות חומרית (מצבות, פסיפסים וארכיטקטורה), וכן את הקשר בין ספרות חז"ל לעולם הרומי בו חיו החכמים.

נושא המחקר הנוכחי שלה הוא מעמדם של הגרים בהלכה התנאית ובתלמוד הירושלמי .