ד"ר יעל וילפנד

דוא"ל
yael.wilfand@gmail.com
תחומי עניין

ספרות חז"ל, היסטוריה חברתית ותרבותית, עוני, גיור, הלכה וחוק רומי, האימפריה הרומית, טקסט ותרבות חומרית

  קורות חיים

  יעל וילפנד (בן-שלום) למדה לתואר ראשון ושני בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, ועשתה תואר נוסף שני ודוקטורט בחוג למדע הדתות באוניברסיטת דיוק (Duke University)  בקרוליינה הצפונית שבארצות הברית. החל משנת 2019 היא מרצה בבית הספר ללימודי יסוד באוניברסיטת בר-אילן.

  יעל היא היסטוריונית שעוסקת בהיסטוריה חברתית ותרבותית של יהודי ארץ ישראל במאות הראשונות לספירה תחת האימפריה הרומית.
  חלק ניכר ממחקריה עוסקים בקשר שבין ספרות חז"ל לעולם הרומי שבו חיו החכמים. אף שעיקר מחקרה מתמקד בספרות חז"ל, היא כותבת גם על היחסים בין טקסט לתרבות חומרית (מצבות, פסיפסים וארכיטקטורה). ספרה
  Poverty, Charity and the Image of the Poor in Rabbinic Texts from the Land of Israel יצא לאור בשנת 2014. בשנת 2017 יצאה גרסה מורחבת של הספר בעברית בשם "גלגל הוא והוא עובר על הכל: עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ-ישראל".
  נושא המחקר הנוכחי שלה הוא מעמדם של הגרים בהלכה התנאית ובתלמוד הירושלמי.

  פרסומים

  ספרים

  Poverty, Charity and the Image of the Poor in Rabbinic Texts from the Land of Israel. Social World of Biblical Antiquity, Second Series, 9; Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2014.

  גלגל הוא והוא עובר על הכל: עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ-ישראל. ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות, תל אביב:  הקיבוץ המאוחד, 2017. (עיבוד תרגום והרחבה של הספר באנגלית).

  מאמרים בכתבי עת בשיפוט עמיתים

  “Aramaic Tombstones from Zoar and Jewish Conceptions of the Afterlife.” Journal for the Study of Judaism 40 (2009): 510-539.

  “Did the Rabbis Reject the Roman Public Latrine?” BABESCH Annual Papers on Mediterranean Archaeology 84 (2009): 183-196.

  “From the School of Shammai to Rabbi Yehuda the Patriarch's Student: The Evolution of the Poor Man's Tithe.” Jewish Studies Quarterly 22 (2015): 36-61.

  “Serpent or Furled Sail: An Analysis of the Ships in the Madaba Map.” Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Contexts 10 (2014-2016): 113-124.

  "תמיכה בעניים לא יהודים: גויים, אחרים ומי שאינם בני ברית", סידרא ל (2016): 46-35.

   “The Roman Context for the Rabbinic Ban on Teaching Greek to Sons.” Journal of Ancient Judaism 8 (2017): 365-387.

  “‘How Great Is Peace’: Tannaitic Thinking on Shalom and the Pax Romana.” Journal for the Study of Judaism 50 (2019): 223-251.

   “Did Roman Treatment of Freedwomen Influence Rabbinic halakhah on the Status of Female Converts in Marriage?” The Journal of Legal History 40 (2019): 182-202.   

  "'הגר שניתגיירו בניו עמו': אזרחים חדשים וילדיהם בחוק הרומי גרים וילדיהם בהלכה התנאית", ציון פד (תשע"ט): 461-445.

  Marie Roux and Yael Wilfand, “‘The flower of the whole world’: A Jerusalem Talmud’s Homily on Converts in the Light of Greco-Roman Floral Motives.” Revue des Études Juives, 179 (2020): 315-331.

  “Roman Concepts of Citizenship, and Rabbinic Approaches to the Lineage of Converts and the Integration of their Descendants into Israel.” Journal of Ancient Judaism 11 (2020): 45–75. 

  “The Rabbinic Ban on Childless Judges Serving on the Sanhedrin: Fatherhood, Cruelty, Lineage, and Roman Law.” Forthcoming in AJS Review.

  פרקים בספרים בשיפוט עמיתים

  "'אין לך אדם שאינו בא לידי מידה זו': הסבר לעוניים של יחידים – בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי", בין בבל לארץ ישראל: שי לישעיהו גפני (עורכים: מאיר בן שחר, ג'פרי הרמן ואהרן אופנהיימר; ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2016), עמ' 240-215.

  “Alexander the Great in the Jerusalem Talmud and Genesis Rabbah: A Critique of Roman Power, Greed and Cruelty.” Pages 337-360 in Reconsidering Roman Power: Roman, Greek, Jewish and Christian Perceptions and Reactions. Edited by Katell Berthelot. Rome: Ecole Française de Rome, 2020.

  “Was There Really ‘an Arrogance of Wealth’? Re-evaluating a Scholarly Description of Second-Century Rabbis.” Pages 17-36 in Rabbinic Study Circles. Edited by Marc Hirshman and David Satran with the assistance of Anita Shtrubel. Mohr Siebeck: Tübingen, 2020.

  “‘A Proselyte whose Sons Converted with Him’: Roman Laws on New Citizens’ Authority over Their Children and Tannaitic Rulings on Converts to Judaism and Their Offspring.” Pages 345-364 in Legal Engagement: The Reception of Roman Law and Tribunals by Jews and Other Inhabitants of the Empire. Edited by Katell Berthelot, Natalie Dohrmann and Capucine Nemo Pekelman. Rome: Ecole Française de Rome, 2021.

  “‘Like Snake Venom’? The Rabbis and Christian Charity” Pages 177- 200 in Reflections on Judaism and Christianity in Antiquity. Edited by Dan Jaffé, Rivka Nir and Yaakov Teppler. Brussels: Peter Lang, 2021.

  “The Roman Freedman and the Ḥalal: The Legal Models That Shaped Rabbinic Law on the Status of Converts in Marriage.” Pages 63-91in Land and Spirituality in Rabbinic Literature: A Memorial Volume for Yaakov Elman ז''ל. Edited by Shana Strauch Schick. Leiden: Brill, 2022.

  Reuven Kiperwasser and Yael Wilfand, “Rome in the Babylonian Rabbinic Imagination,” in What is the Bavli? Edited by Christine Hayes and Jay Harris. Forthcoming in Harvard University Press.

  Yael Wilfand, “Burning for Kings (and Patriarchs): Rabbinic Halakhah in a Roman Context,” in Worlds of Jewish Law: Premodern Legal Cultures in the Making. Edited by Natalie B. Dohrmann, Marc Herman, and Micha Perry. Forthcoming in University of Pennsylvania Press.

  פרסומים אחרים

  "צדקה ופילונטרופיה: הלכות הצדקה של חכמי ארץ-ישראל בהשוואה לדפוסי הנדבנות של העולם היווני-רומי", על הכלכלה ועל המחיה: יהדות חברה וכלכלה (עורכים: איתמר ברנר ואהרון אריאל לביא; ירושלים: ראובן מס, 2008), עמ' 310-293.

  "'אפילו סוס ואפילו עבד'? צרכים אישיים מול קריטריונים אחידים במתן צדקה", מבקשי צדק: בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים (עורכים: חנוך דגן ובנימין פורת; ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016), עמ' 399-369.

  “Models of Rabbinic Charity,” Ancient Jew Review (September 14, 2016).

  (available online: https://www.ancientjewreview.com/articles/2016/9/8/models-of-rabbinic-c…)

  ביקורת ספרים

  Review of Art, History and the Historiography of Judaism in Roman Antiquity by Steven Fine. Review of Biblical Literature (2014).

  Review of At the Intersection of Texts and Material Finds: Stepped Pools, Stone Vessels, and Ritual Purity among the Jews of Roman Galilee by Stuart S. Miller. Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies (JEMAHS) 6 (2018): 163-166.

  סקירה על ספרה של שגית מור, שבי קשה מכולם: שבויים, שבי ושיח השבי בספרות חז"ל.  ציון פ"ו (2021), עמ' 497-492.

  תרגומים, פרשנות וערכים באנציקלופדיות

  תרגומים והסברים קצרים באנגלית של מספר מקורות על עושר ועוני בספרות חז"ל במקראה לסטודנטים, בתוך: Michael L. Satlow (ed.), Judaism and the Economy: A Sourcebook (London and New York: Routledge, 2019), A29, A30, A31, A33, A34.

  163 תרגומים לאנגלית, פרשנות ודיון במקורות חז"ל במסגרת פרויקט הERC-: “Judaism and Rome”:

  http://www.judaism-and-rome.org/erc-team/yael-wilfand/publications

  The Encyclopedia of the Bible and its Reception. Berlin: De Gruyter, 2007–.

  “Manna: Rabbinic Judaism,” 17:776-778 (2019).

  “Mixed Multitude: Rabbinic Judaism,” 19:465-466 (2021).

  “Mordecai: Rabbinic Judaism,” 19:994-996 (2021).

  “Nadab and Abihu: Rabbinic Judaism,” 20:538-539 (2022).

  “Nahum of Gizmo: Rabbinic Judaism,” 20:603-604 (2022).

   

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 03/12/2023