ד"ר בנימין קצוף

ד"ר בנימין קצוף

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
1999- 2004 תואר שלישי PhD (בהצטיינות יתרה) אוניברסיטת בר-אילן תלמוד  
1995 -2004 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תלמוד ומדעי המחשב  
נושא עבודת הדוקטורט:

'היחס בין התוספתא והירושלמי למסכת ברכות'.  בהנחיית: פרופ' לייב מוסקוביץ

מלגות ופרסים:
2008 פרס מטעם קרן ברזילי למחקרים ביבליוגרפים, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר-אילן
2003-1999 מלגת נשיא אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים מצטינים
1997 פרס נפתל מטעם המרכז לחקר התורה שבעל-פה, אוניברסיטת בר-אילן

 

מענקי מחקר:
2021 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2020 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2021-2019

מענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) , יחד עם פרופ' עדיאל שרמר

נושא המחקר: תוספתא נזיקין-נוסח, עריכה ופרוש מבני

2019 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2019 מענק מחקר מטעם קרן איהל, אוניברסיטת בר-אילן
2018 מענק מחקר לסדנה מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) , יחד עם פרופ' עדיאל שרמר,
2018 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2018 מענק מחקר מטעם קרן איהל, אוניברסיטת בר-אילן
2016 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2016-2014 מענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) , יחד עם פרופ' עדיאל שרמר, נושא המחקר: שיירי כתבי היד של התוספתא ומקומם במסורת הנוסח
2015 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2014 מענק מחקר לעידוד מצוינות מטעם התוכנית ללימודים מתקדמים ע"ש סנדר ושמואל קולאץ, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן
2014 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2013 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2012 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2011 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2010 מענק מחקר לעידוד מצוינות מטעם התוכנית ללימודים מתקדמים ע"ש סנדר ושמואל קולאץ, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן
2010 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2009 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן 2009 
2008 מענק מחקר לעידוד מצוינות מטעם התוכנית ללימודים מתקדמים ע"ש סנדר ושמואל קולאץ, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן
2007 מענק מחקר מטעם קרן בית שלום לעידוד המחקר ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן
2005 מענק מחקר מטעם קרן הזיכרון לתרבות יהודית, ניו-יורק

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

"Ishmael b. Piabi Burnt Two: A New Text from the Geniza on a Pharisee-Sadducee Debate", JQR (forthcoming)

"The Characterization of Mitzvot and Conception of Halakha in Rabbinic non-halakhic Literature", EJJS 15 (2021) (forthcoming)

"Chapter Divisions and the Interpretation and Transmission of the Tosefta", in Scribal Habits in Near Eastern Manuscript Traditions, edited by George A. Kiraz and Sabine Schmidtke, Piscataway 2020, pp. 89-112

"The Second-Hand Scribe: The Intellectual Environment of the Production of a Unique Tosefta Fragment from the Levant", in Scribal Habits in Near Eastern Manuscript Traditions, edited by George A. Kiraz and Sabine Schmidtke, Piscataway 2020, pp. 113-130

"קטעי כריכה של תוספתא מנורצ'יה ומקומם במסורת הנוסח", JSIJ 13 (2019) 

"פרקי תוספתא: מקורם ומשמעותם של החילופים בחלוקה לפרקים", עלי ספר,כז (2018), ע"מ 7-30.

"Was There a Separate Transmission of Tosefta Tohorot? Evidence from Rishonim and from Fragments of the Cairo Geniza and 'European Geniza'", HUCA 88 (2017), pp. 29-54

"More to the Liturgical Formula 'God of our Fathers' in the Geonic Era", in Ve-hinneh Rivka Yotzet: Essays in Jewish Studies in Honor of Rivka Dagan, ed. I. Dagan, Jerusalem 2017, pp. 191-194 (Hebrew)

"פועלי האמירה 'אמר' ו'ברך' בהקשרים ליטורגיים בספרות חז"ל" לשוננו עז (תשע"ה), עמ' 177-192.

"'ארבע צווחות צווחה העזרה': לאופיה של מסורת מן הגניזה", גנזי קדם יא (תשע"ה), עמ' 99-118.

"A Story in Three Contexts: The Redaction of a Toseftan Pericope", AJSR 38 (2014), pp. 109-127

"ההכרעה כבית הלל והיחס בין מקורות מקבילים", סידרא כז-כח (תשע"ג), עמ' 339-351.

"רשימת חמשת הנזקים המועדים", שנתון המשפט העברי כז (תשע"ב-תשע"ג), עמ' 175-199.

"על ברכת המצוות בארץ ישראל ובבבל: בעקבות מאמרו של דוד רוזנטל 'על ברכות התפילין בארץ ישראל ובבבל'", תרביץ עט (תשע"א), עמ' 385-387.

"'God of our Fathers': Rabbinic Liturgy and Jewish–Christian Engagement", JQR 99 (2009), pp. 303-322.

"Nine at Once: A Study in the Mutability of Textual Tradition", HUCA 80 (2009) pp. 39-62.

"כלום היתה התוספתא מקור לתשובות רב נטרונאי גאון?", עלי ספר כ (תשס"ח), עמ' 17-27.

"המקורות התנאיים ונוסחם בספר הלכות פסוקות", שנתון המשפט העברי כה (תשס"ח), עמ' 216-199.

"יחס הברייתות בתוספתא למקבילותיהן התלמודיות: עיון מחודש לאור מסכת ברכות", HUCA 75 (2004), עמ' א-כד.

הרצאות וכנסים:

13.1.21 DHJewish – Jewish Studies in the Digital Age, University of Luxembourg (virtual)

“Uncovering a Cross-Generation Social Network of Jewish Scholars and their Learnings in the Responsa Literature”

Together with Nati Ben Gigi, Maayan Zhitomirsky-Geffet and Jonathan Schler

 

17.12.20 52nd Annual Conference of the Association for Jewish Studies, virtual “‘They Ordered to Spill the Ashes’: A New Version of a Pharisee-Sadducee Debate”

 

30.11.20 Rabbinic Literature Seminar, Leo Baeck College, London (virtual)  “Tosefta: Text and Context”  
16.1.20 HaMeir LaAretz: A Conference on Jewish Society and Culture, Bar Ilan University “Ishmael b. Piabi Burnt Two: A New Text from the Geniza on a Pharisee-Sadducee Debate”

 

19.11.19 Jewish History and Literature in the Graeco-Roman Period Seminar, Faculty of Theology and Religion, University of Oxford “The Tosefta in the Cairo Geniza and European Bookbindings”  
7.11.19 The David Patterson lecture series at the Centre for Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford “The ‘Eighteen Benedictions’: Traditions from Babylonia and the Land of Israel”

 

27.5.19 Tosefta: New Perspectives International Workshop, Bar Ilan University “The Contribution of Some Genizah and Bookbinding Fragments to the Textual Tradition of the Tosefta”

 

10.5.19 Scribal Habits in Middle Eastern Manuscripts Workshop, Institute for Advanced Study, Princeton "The Second-Hand Scribe: A Unique Tosefta Fragment from the Levant, Its Intellectual Environment, and Its Influence"  
18.7.18 The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies, Krakow Confluence of Traditions in the Levant: A Geniza Tosefta-Manuscript and Its Corrections"

 

28.6.18 Dots, Marginalia and Peritexts in Middle Eastern Manuscripts Workshop, Institute for Advanced Study, Princeton Chapter Divisions and the Interpretation and Transmission of the Tosefta"  
תשע"ז, 8.2017 הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות,ירושלים 'פרקי תוספתא: מקורם ומשמעותם של החילופים בחלוקה לפרקים'  
תשע"ג, 31.7.2013 הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'השוכר את החמור והגמל – שחזור מקורותיה של הסוגיא ויחסם למקורות המקבילים'  
18.12.2012 44th Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Chicago What Did They Study?: On the Talmudic Curriculum in the Geonic Period”  
21.12.2010 42nd Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Boston, "New Texts on Old Traditions: The "European Geniza" and the Transmission of the Tosefta"   
22.6.2010 16th International Conference of the Jewish Law Association, Netanya Academic College 'Forewarned' Damages in Tannaitic Law"  
20.12.2009 41st Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Los Angeles, "A Story in Three Contexts: On the Relation of Halakhic and Non-halakhic Material in the Redaction of Rabbinic Works"  
תשס"ט, 5.8.2009 הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים "'שמע מתשעה כאחד' – על זיקת כתבי היד של התלמוד למסורת הגאונים והתוספתא"

 

21.12.2008 40th Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Washington "Reciting the Shema: Redactional History and the Ascendancy of the House of Hillel"  
18.12.2006 38th Annual Conference of the Association for Jewish Studies, San Diego 'God of our Fathers': An Investigation into Rabbinic Liturgy"  
תשס"ה, 31.7.2005 הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים "מסורת נוסח התוספתא ויחסה לנוסח המקבילות בתלמודים: עיון מחודש במסכת ברכות"  

 

קורסים

 

02-499-74  עולמם של חכמים לאור התלמוד והמדרש שנתי 2 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים ילמד בזום

 

תחומי מחקר

ספרות התנאים; היחסים הספרותיים בין חיבורי חז"ל;מסורות הנוסח של התוספתא;ספרות הגאונים;תולדות הלימוד והמסירה בימי הביניים;תולדות התפילה

התפתחות ההלכה;היחס בין הלכה ואגדה