ד"ר עירית עופר שטרק

דוא"ל
iritoffer@gmail.com
תחומי עניין

פילוסופיה יהודית; פילוסופיה של ההלכה; משפט עברי; ביואתיקה יהודית; מדיניות בריאות ציבור

  קורות חיים
  השכלה:
  2016-2011

  תואר שלישי Ph.D 

  (בהצטיינות)

  אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית במסגרת המסלול המשולב לסטודנטים מצטיינים
  2010-2009 תואר שני M.A(בהצטיינות יתרה) אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית (מסלול מחקרי)
  2011-2009 תואר ראשון LL.B הקריה האקדמית אונו משפטים
  2009-2008 תעודת הוראה  בלימודי יהדות, מחשבת ישראל ומקרא האוניברסיטה העברית, ירושלים  
  2008-2007 תואר ראשון (B.A.) האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא ולימודי יהדות ותעודת הוראה, תכנית "רביבים" למצטיינים
  2003 לימודי יהדות מדרשת לינדנבאום ("ברוריה")  
  פוסט דוקטורט:
  2018 - 2019                         ניו יורק (NYU) ביה"ס למשפטים
  2015 -2017 הקריה האקדמית אונו המרכז למשפט רפואי, ביו-אתיקה ומדיניות בריאות, הפקולטה למשפטים
  נושא עבודת הדוקטורט:

   "הצדקות פילוסופיות להגדרת קריטריון לקביעת רגע המוות על פי ההלכה". בהנחיית: פרופ' נעם זהר מהמחלקה לפילוסופיה.

  מלגות, מענקי מחקר ופרסים:
  2020-2019 מלגת מחקר, מכון שלום הרטמן, ניו יורק
  2019   מענק הארגון הבריטי ללימודי יהדות (British Association for Jewish Studies)
  2019-2018  מלגת 'גרוס' לפוסט דוקטורט, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק (NYU).
  2019-2018   מלגת מחקר, מכון שלום הרטמן, ניו יורק 
  2018  מענק האגודה לחקר ישראל (Association for Israel Studies)
  2017-2015 מלגת מחקר, מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית, מכון הרטמן
  2017-2015 מלגת מחקר, המרכז למשפט רפואי ובאיוקתיה, הקריה האקדמית אונו
  2016-2015  מענק מחקר במסגרת השתתפות בקבוצת מחקר, תכנית תיגר למשפט עברי, הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן
  2015-2014 מענק מחקר במסגרת השתתפות בקבוצת מחקר, מכון גבוה לתורה, אונ' בר אילן
  2014-2013  מענק מחקר במסגרת השתתפות בקבוצת מחקר, מכון שוקן
  2014-2012   מלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח, מל"ג
    מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר אילן
  2010    מצטיינת דיקן, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
  2009 -2011  מלגת מצטייני רקטור (לימודי משפטים), הקריה האקדמית אונו
  2008    מלגת הצטיינות, ועדת המלגות והפרסים לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן
  ניסיון תעסוקתי (מחקר והוראה):
  2021 עמיתת הוראה, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למחשבת ישראל
  2021-2020  עמיתת מחקר והוראה, מכון שלום הרטמן, ישראל
  2020      מרצה מן החוץ, הסמינר התיאולוגי היהודי של אמריקה, ניו יורק (JTS, NY)
  2020-2018      עמיתת מחקר, מרכז דוד הרטמן, מכון הרטמן, ניו יורק, (SHINA)
  2017-2015    עמיתת מחקר, מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית, מכון שלום הרטמן, ישראל
  2017-2015 מרצה, תכנית "מרפא" להכשרת מלווים רוחניים ותואר שני (M.A.),  מכון שכטר למדעי היהדות
  2016-2015      עמיתת מחקר (עמיתת תיגר), התכנית למשפט עברי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
  2009     ריכוז קורס והוראת יהדות במסגרת קורס גיור בקריה האקדמית אונו, המכון ללימודי יהדות
  2009-2008 הוראת מחשבת ישראל, הגימנסיה העברית בירושלים
  2009-2008 הוראת מחשבת ישראל, תיכון "בויאר" בירושלים
  2007-2006 הוראת יהדות לסטודנטים עולים והכשרה לקראת גיור, תכנית "חברים" באוניברסיטה העברית
  2006  הוראת יהדות ולימודי ישראל, מחנה "רמה" בויסקונסין, USA, הסוכנות היהודית לארץ ישראל
    תפקידי עריכה:
  עורכת משנה, כתב עת משפט רפואי וביו-אתיקה, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו 2017-2016  
   השתתפות בקבוצות מחקר אקדמאיות:
  2019 - 2020        קבוצת מחקר "אתיקה: אמת", מכון שלום הרטמן, צפון אמריקה, ניו יורק, מנהטן.
  2017-2018 קבוצת מחקר סוגיות ביואתיות מודרניות, בית הספר לרפואה, בית חולים מאונט סיני, ניו יורק (ISMMS).
  2016-2017 קבוצת מחקר "חיות-אדם: היבטים ביקורתיים על החייתי והאנושי", מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב.
  2015-2014 קבוצת מחקר "הלכה ואגדה" בהנחיית פרופ' אריה אדרעי וד"ר יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
  2015-2014  ניצוצות שחר- פורום שיח לאתגרים בחזית המדע והחשיבה היהודית-תורנית, קבוצת מחקר לדוקטורנטים מצטיינים,  המכון  הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר אילן.
  2014-2013 סדנת חוקרים לתלמידי תואר שלישי "ספרות השו"ת וההלכה, מנהג והיסטוריה" בהנחיית פרופ' שמואל גליק,מכון שוקן.
  2013-2012 קבוצת מחקר "פורמליזם משפטי והלכה" בהנחיית פרופ' יאיר לורברבוים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
  2011 -2012 קבוצת מחקר "פסיקת הלכה טלאולוגית" בהנחיית פרופ' צבי זוהר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

      

          

         

                           

          

      

          

                           

          

  מחקר

  פילוסופיה יהודית; פילוסופיה של ההלכה; משפט עברי; ביואתיקה יהודית; מדיניות בריאות ציבור

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

   

  "When Ethics, Halakha, Science and Medical Technology Meet: A Study of the Halakhic Discourse on Determining the Moment of Death and Vital Organ Transplants”, Jewish Law Association Series 28, 2019.

  “Sanctity of life vs. quality of life: Diverse Voices in Halachic Discourse regarding poor quality of life”, to be publish at Catherine Hezser (ed.), Judaism and Health: Tradition, History, and Practice (Leiden and Boston: Brill, forthcoming).

  עירית עופר שטרק, "שיקולים ערכיים בדיון ההלכתי על קביעת רגע המוות: עיון בפסיקתם של הרב אליעזר יהודה ולדנברג והרב שלמה גורן" – התקבל לפרסום במכון ון ליר, עתיד להתפרסם בקובץ מאמרים בסדרת הפילוסופיה של ההלכה בעריכת אבינעם רוזנק, הוצאת מאגנס ומכון ון ליר.

  עירית עופר שטרק וגיל סיגל, "הנחיות מקדימות ככלי להתאמת טיפול רפואי לרצון החולה – חזון, מציאות ומבט לעתיד", שערי משפט  י תש"פ, אפריל 2020.

  גיל סיגל, שמעון גליק, עירית עופר שטרק, אברהם שטיינברג, "הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב – פגיעה אסורה באוטונומיה או הצלת חיים הכרחית?", הרפואה 157 (1), ינואר 2018.

  עירית עופר שטרק, "שיקולים מוסריים בשיח ההלכתי בסוגיות של ריפוי והצלה: עיון בפסיקת הרב אליעזר יהודה ולדנברג במקרים של מות המוח", דעת (כרך 83), מאי 2017.

  עירית עופר שטרק, "תרומת איברים חיוניים וקביעת רגע המוות –תלות הכרחית"?, משפט רפואי וביואתיקה (כרך 7), דצמבר 2017.

  עירית עופר שטרק, "השפעתן של תפיסות מטה הלכתיות ביחס להלכה מדע וטבע על פסיקת ההלכה בנושא קביעת רגע המוות והשתלות איברים" , שערי משפט ט, נובמבר 2017.

  עירית עופר שטרק, "שיקולים ערכיים בדיון ההלכתי על אודות המתות חסד" , דעות 82, דצמבר 2017- ינואר 2018.

  עירית עופר שטרק, "קריאה לשיח ציבורי והלכתי הגון בנושא תרומות איברים חיוניים", עלון הביואתיקה של פורום צפת לביואתיקה, ספטמבר 2017.

  עירית עופר שטרק, "המתת חסד", דברים אחדים 34, כתב עת מקוון של מכון שלום הרטמן, יוני 2016.

  עירית עופר שטרק, "תרומת כליות לאחר מוות לבבי - הרהורים על התמורות שבתרומות", משפט ועסקים, מהדורה מקוונת, 11.3.2014. ובגרסה מעודכנת ומורחבת התפרסם גם בעלון הביואתיקה של פורום צפת לביואתיקה, דצמבר 2014.

  עירית עופר שטרק, "רות ביידר גינסבורג – מנהיגות ייחודית בשרשרת נשים פורצות דרך" , על דעת הקהל, מכון שלום הרטמן, נובמבר 2020.

  עירית עופר שטרק, "בלי כפייה עם סנקציות: איך לעודד התחסנות לקורונה?", על דעת הקהל, מכון הרטמן, ינואר 2021.

  "When Ethics, Halakha, Science and Medical Technology Meet: A Study of the Halakhic Discourse on Determining the Moment of Death and Vital Organ Transplants”, Jewish Law Association Series 28, 2019.

  “Sanctity of life vs. quality of life: Diverse Voices in Halachic Discourse regarding poor quality of life”, to be publish at Catherine Hezser (ed.), Judaism and Health: Tradition, History, and Practice (Leiden and Boston: Brill, forthcoming).

  עירית עופר שטרק, "שיקולים ערכיים בדיון ההלכתי על קביעת רגע המוות: עיון בפסיקתם של הרב אליעזר יהודה ולדנברג והרב שלמה גורן" – התקבל לפרסום במכון ון ליר, עתיד להתפרסם בקובץ מאמרים בסדרת הפילוסופיה של ההלכה בעריכת אבינעם רוזנק, הוצאת מאגנס ומכון ון ליר.

  עירית עופר שטרק וגיל סיגל, "הנחיות מקדימות ככלי להתאמת טיפול רפואי לרצון החולה – חזון, מציאות ומבט לעתיד", שערי משפט  י תש"פ, אפריל 2020.

  גיל סיגל, שמעון גליק, עירית עופר שטרק, אברהם שטיינברג, "הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב – פגיעה אסורה באוטונומיה או הצלת חיים הכרחית?", הרפואה 157 (1), ינואר 2018.

  עירית עופר שטרק, "שיקולים מוסריים בשיח ההלכתי בסוגיות של ריפוי והצלה: עיון בפסיקת הרב אליעזר יהודה ולדנברג במקרים של מות המוח", דעת (כרך 83), מאי 2017.

  עירית עופר שטרק, "תרומת איברים חיוניים וקביעת רגע המוות –תלות הכרחית"?, משפט רפואי וביואתיקה (כרך 7), דצמבר 2017.

  עירית עופר שטרק, "השפעתן של תפיסות מטה הלכתיות ביחס להלכה מדע וטבע על פסיקת ההלכה בנושא קביעת רגע המוות והשתלות איברים" , שערי משפט ט, נובמבר 2017.

  עירית עופר שטרק, "שיקולים ערכיים בדיון ההלכתי על אודות המתות חסד" , דעות 82, דצמבר 2017- ינואר 2018.

  עירית עופר שטרק, "קריאה לשיח ציבורי והלכתי הגון בנושא תרומות איברים חיוניים", עלון הביואתיקה של פורום צפת לביואתיקה, ספטמבר 2017.

  עירית עופר שטרק, "המתת חסד", דברים אחדים 34, כתב עת מקוון של מכון שלום הרטמן, יוני 2016.

  עירית עופר שטרק, "תרומת כליות לאחר מוות לבבי - הרהורים על התמורות שבתרומות", משפט ועסקים, מהדורה מקוונת, 11.3.2014. ובגרסה מעודכנת ומורחבת התפרסם גם בעלון הביואתיקה של פורום צפת לביואתיקה, דצמבר 2014.

  עירית עופר שטרק, "רות ביידר גינסבורג – מנהיגות ייחודית בשרשרת נשים פורצות דרך" , על דעת הקהל, מכון שלום הרטמן, נובמבר 2020.

  עירית עופר שטרק, "בלי כפייה עם סנקציות: איך לעודד התחסנות לקורונה?", על דעת הקהל, מכון הרטמן, ינואר 2021.

  הרצאות בכנסים ומסגרות אקדמאיות:

  אפריל 2020 "אתיקה ויהדות בעתות משבר"-כנס בינ"ל מקוון בעקבות מגפת הקורונה, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר אילן "שיקולים מוסריים בשיח ההלכתי על קביעת סדר קדימויות בטיפול הרפואי",
  November 26-28, 2019 Judaism and Health: Tradition, History, Practice, Department of History, Religions, and Philosophies; Centre for Jewish Studies; SOAS, University of London

  “Quality of Life versus Sanctity of Life: A Comparative Look at Halakhic Discussions in Cases of Poor Quality of Life”

  July 22 - 24, 2019 British Association for Jewish Studies, Oxford Conference

  “Interpretation as a tool for promoting values in halakhic rulings A study of modern halakhic rulings in the field of bioethics”

  April 7-8, 2019 Pragmatism and Jewish Thought -Workshop at Yale University

  “Fallibilism and the principle of pragmatism in Jewish tradition: The case of the tension between science and halakhah”

  March 7, 2019 DHC workshop, Shalom Hartman Institute of North America (NY)

  “Tradition and Modernity – Halakhic Rulings In Modern Era”

  June 25-27,  2018 34th Annual Meeting of the Association for Israel Studies - "Israel at Seventy: Challenges and Opportunities", university of California, Berkeley

  "Israeli Bioethics: Challenges in Designing Public Health Policy in Israel - A Jewish and Democratic State" 

  April16-18,  2018 27th OXFORD-MOUNT SINAI CONSORTIUM ON BIOETHICS, Icahn School of Medicine at Mount Sinai

  "Vital organ donation and brain death - a critical study of the stormy ethical debate in the modern Jewish law discourse"

  November 30, 2017 Ann Tanenbaum Centre for Jewish Studies, University of Toronto

  "The development of the Halakha (Jewish law) in an advanced technological are : A study of the case of brain death and vital organ donation"

  אוגוסט 2017 הקונגרס העולמי השבע עשרה למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית "שיקולים ערכיים בדיון ההלכתי על המתות חסד" 
  May 18-21,  2017 7th Annual Values in Medicine, Science, and Technology Conference, The University of Texas at Dallas, Texas, USA

  "Organ donation and the determination of the moment of death in the halakhic discourse - a critical-moral study"  

  March 21-23, 2017 UNESCO Chair in Bioethics 12th World Conference on BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW, Cyprus

  "When Ethics, Jewish Law, Science and Medical Technology Meet: A Study of the Halakhic Discourse on Determining the Moment of Death and Vital Organ Transplants" [English]

  מרץ, 2017 הרצאה מוזמנת במסגרת סדנה מתקדמת במשפט עברי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים

  "שיקולים מוסריים בשיח ההלכתי בסוגיות של ריפוי והצלה"

  יולי, 2016 הכנס הבינלאומי התשעה עשר של האגודה למשפט עברי, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים ומרכז אדמונד ספרא לאתיקה

  "כשאתיקה, הלכה, מדע וטכנולוגיה רפואית נפגשים – עיון בשיח ההלכתי על קביעת רגע המוות והשתלת איברים חיוניים"

  אפריל, 2016 כנס בנושא גישה רב תחומית לסוף החיים: עבר, הווה ועתיד, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס גבעת רם

  "היבטים אידאולוגים וערכיים בשיח ההלכתי על קביעת רגע המוות והשתלות איברים"

  מרץ, 2015 כנס תורה ומדע ה22, מכללת חמדת הדרום

  "תפיסות מטה הלכתיות ביחס לתורה ומדע והשפעתן על פסיקת ההלכה בנושא קביעת רגע המוות והשתלות איברים"

  יוני, 2014 יום עיון "ספרות השו"ת, הלכה והיסטוריה", מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים

  "מוות ביולוגי או מוות אנושי? קביעת המוות בהלכה על פי דין "הותזו ראשיהם"

  מאי, 2014 סדרה בת שתי הרצאות שהעברתי כמרצה אורחת במסגרת סמינר "רפואה, מוסר והלכה" המועבר על ידי פרופ' דוד גולינקין במכון שכטר לתלמידי תואר שני ותלמידי תכנית "מרפא" (הכשרה למלווים רוחניים)

  "ביואתיקה יהודית – היבטים ערכיים בדיון ההלכתי על המתת חסד וקביעת רגע המוות" 

  מרץ, 2014 פאנל מומחים בנושא תרומת איברים ומוות מוחי, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

  השתתפות בפאנל 

  פברואר, 2014 ערב עיון 'הלכה ואתיקה רפואית', מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים

  "היבטים פילוסופים בפולמוס ההלכתי על קביעת רגע המוות"

  דצמבר, 2013 הכנס הבין לאומי החמישי בתחום הפילוסופיה של ההלכה: המוות והפילוסופיה של ההלכה, מכון ון ליר בירושלים

  "שיקולים ערכיים בדיון ההלכתי בקביעת רגע המוות: עיון בפסיקתם של הרב אליעזר יהודה ולדנברג והרב שלמה גורן"

  הרצאות במסגרות שונות:
     
  May 12 ,2019 Shalom Hartman Institute of North America, NY

  “Legal Halachic truth v. factual truth”

  September 5,2019 Shalom Hartman Institute of North America, NY

  “The Jewish People: Singular in the Community of Nations”

  December 1, 2018 A Sense of Riverdale - Riverdale Community Evening, Riverdale, NY

  "Halakhic revolutions following encounters with the other"

  December 11, 2017 SAR academy, Riverdale, NY

  "Who is the Ideal Educator? Reflections on Student-Teacher Relations: A Study of Agadot Chazal"

   

  תאריך עדכון אחרון : 04/03/2024