עמידה בדרישות לימודי היסוד ביהדות, בהתאם לתואר הנלמד

כדאי לשים : באחריות הסטודנט/ית לספור את נקודות הזכות שלמד/ה במסגרת לימודי יסוד ביהדות ולוודא עמידתו/ה בדרישות לימודי היסוד ביהדות, בהתאם לתואר הנלמד