ד"ר יהודא גלינסקי

דוא"ל
judah.galinsky@gmail.com
תחומי עניין

הלכה בימי הביניים;מנהגי צדקה;הגותם הדתית של בעלי הלכה;כתב יד ודפוס

  קורות חיים
  השכלה:
  1999    תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן
  1993 תואר שני M.A ישיבה אוניברסיטה          
  1993 תואר ראשון B.A ישיבה אוניברסיטה          
  פוסט דוקטורט:
  2002-2001 אוניברסיטת פרינסטון
  נושא עבודת המסטר:

  'רבי משה מקוצי כחסיד, דרשן ופולמוסן: היבטים מעולמו המחשבתי ופעילותו הציבורית.' בהנחיית: פרופ' דוד ברגר

  נושא עבודת הדוקטורט:

  'ארבעה טורים והספרות ההלכתית של ספרד במאה ה-14: אספקטים היסטוריים, ספרותיים והלכתיים.' בהנחיית: פרופ' ש"ז הבלין

   

  מלגות ופרסים:
  1999-1996 מלגת דוקטורט, קרן הזיכרון
  1999-1998

  מלגת דוקטורט ,National Foundation for Jewish Culture 

  2000 -2001 מלגה למדעי יהדות, קרן הזיכרון
  2001 -2002 עמית מחקר, המרכז לחקר הדתות, אוניברסיטת פרינסטון
  2008 -2009 עמית מחקר, המכון המתקדם ללימודי היהדות ע"ש כץ, אוניברסיטת פנסילבניה
  מענקי מחקר:
  תשס"ח-תשע"א ISF 'קבצי התוספות במאות ה-12-14'
  תשע"א ISF עבור כנס בינלאומי על הנושא "צרפת במאה ה-13: רצף ותמורה" (ביחד עם ד"ר אלישבע באומגרטן)
  תשע"א IAS עבור כנס בינלאומי על הנושא "צרפת במאה ה-13: רצף ותמורה" (ביחד עם ד"ר אלישבע באומגרטן)

   

  מחקר

  הלכה בימי הביניים;מנהגי צדקה;הגותם הדתית של בעלי הלכה;כתב יד ודפוס

  קורסים

   

  קורס 02-035-35 מצוות בין אדם לחברו -תלמוד, הלכה ומנהג 1 שעות שנתיות סמס' א' מתוקשב
  קורס 02-035-36 מצוות בין אדם לחברו -תלמוד, הלכה ומנהג 1 שעות שנתיות סמס' ב' מתוקשב
  קורס (באנגלית) 02-064-35

  Charity in the Jewish Communities of the Middle-Ages

  2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  "'ולהיות לפניך עבד נאמן כל הימים': פרק בהגותו הדתית של בעל התוספות רבי משה    

  מקוצי", דעת 42 (תשנ"ט), עמ' 31-13.

  "על משפט התלמוד בפריס, ויכוח רבינו יחיאל, וספר המצוות לר' משה מקוצי", שנתון המשפט העברי כב (תשס"א-תשס"ג), עמ' 69-45.

  "'וזכה זה החכם יותר מכלם שהכל למדו מספריו': על תפוצת "ארבעה טורים" לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד לסוף המאה ה-15", סידרא יט (תשס"ד), עמ' 45-25.

  “Jewish Charitable Bequests and the Hekdesh Trust in 13th Century Spain,” Journal of Interdisciplinary History 35 no. 3 (Winter 2005), 423-440.

  “Ashkenazim in Sefarad: The Rosh and the Tur on the Codification of Jewish Law,” Jewish Law Annual 16 .(2006), 3-23.

  "הרא"ש האשכנזי בספרד: "תוספות הרא"ש", "פסקי הרא"ש", ישיבת הרא"ש", תרביץ, עד (תשס"ה), עמ' 389-421

  “Of Exile and Halakhah: Fourteenth-Century Spanish Halakhic Literature and the works of the French Exiles Aaron ha-Kohen and Jeruham b. Meshulam,” Jewish History 22 (2008), 81-96.

  "הלכה, כלכלה ואידיאולוגיה בבית מדרשו של הרא"ש בטולדו", ציון עב (תשס"ז), עמ' 387-419.

  “Rabbi Jeruham b. Meshullam, Michael Scot, and the Development of Jewish Law in Fourteenth-Century Spain,” (in collaboration with J.T. Robinson), Harvard Theological Review 100 (2007) 489-594.

  “On Popular Halakhic Literature and the Emergence of a Reading Audience in fourteenth-century Spain,” Jewish Quarterly Review 98 (2008), 305-327.

  “A Straightforward Path for All”: Jeruham the Exile and his Recensions to the “Guide to Justice (Sefer Meisharim),” Jewish Studies Quarterly 15 (2008), 251-268.

  An Ashkenazic Rabbi Encounters Sephardic culture: R. Asher b. Jehiel's Attitude towards Philosophy and Science,” Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts, 8 (2009), 191-211.

  "גישות שונות לתופעת מופתי הקדושים הנוצרים בספרות הרבנית של ימי הביניים" בתוך: תא שמע: מחקרים לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, בעריכת אברהם (רמי) ריינר ועוד, אלון שבות תשע"א, עמ' 220-195.

  "על מורשתו של ר' יהודה בן הרא"ש, רבה של טולדו: פרק בחקר ספרות השו"ת של חכמי ספרד הנוצרית", יתפרסם בפעמים

   “Custom, Ordinance or Commandment? The Evolution of the Monetary-Tithe in Ashkenaz,” to appear in Journal of Jewish Studies.

  “The Significance of Form: R. Moses of Coucy's Reading Audience and his Sefer ha-Mizvot” to appear in AJS Review (50 pages).

  "'ונשתוממתי על המראה בראותי כמה טעויות והשמטות יש בדפוס': לבירור אופיים של מהדורות 'ספר מישרים' לר' ירוחם בן משולם" יתפרסם בשנתון המשפט העברי (38 עמודים)

  הרצאות בכנסים מדעיים:
  May, 2011 CRFJ ,Ben-Gurion University and CNRS, Jerusalem-Beer-Sheva "On Codification in 13th Century Spain and France"
  Feburary  2011 Institute for Advanced Studies, Hebrew University "The Pillars of Exile (Semak) of R. Isaac of Corbeil - a Medieval Best Seller"
  Aug. 2010 EAJS Conference, Ravenna "Public Charity in Medieval Spain: the Evidence of Rabbinic Literature"

  Aug.  2009

  Institute for Advanced Studies, Hebrew University "Between Charity and Gift-Giving in Medieval Rabbinic Literature"

  אב, 2009

  הקונגרס העולמי למדעי היהדות 'על הלכה וחברה: ייחודה של ספרות ההלכה של צפון צרפת במאה הי"ג'
  October, 2008 Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania “Christian-Jewish Relations and the Medieval Gift Economy”
  April, 2008 JTS Seminar  “The Rosh and his School in Toledo”
  January, 2008 Institute for Advanced Studies, Hebrew University “The Influence of Tarbut Sefarad on the Intellectual world of the Rosh and his Sons”

  July, 2007

  EAJS colloquium on Maimonideanism,Oxford University “Between Paris and Evreux: Maimonideanism and Anti Maimonideanism in 13th century France”

  February, 2007

  Conference on Charity and Piety, Institute for Advanced Studies, Hebrew University “Communal Charity in 13th Century Ashkenaz and Christian Spain”

  October, 2006

  Colloquium on the Exile from France 1306, Princeton University “In the Path of an Exile: Jeruham of Southern France in Castile, the Man and his Work”
   May, 2006 International Congress of Medieval Studies, Kalamazoo Mich “A Religious Life: On Lay Piety and 14th century Halakhic Literature in Spain”
  December, 2005 Seminar Lecture , University of Trier, Germany “The Medieval Monetary Tithe (“Masser Kesafim”) in the Jewish Communities of Ashkenaz: Legal and Historical Aspects”
  אוגוסט, 2005 הכנס העולמי למדעי יהדות, ירושלים "מהדורות מחבר בספרד במאה ה-14: המקרה של ספר מישרים לר' ירוחם בן משולם"
  חורף 2004 סמינר במחלקה לתלמוד, האוניברסיטה העברית "תלמוד תורה בכתבי הרא"ש: היביטים אידיאולוגים, הלכתיים וכלכליים"
  December 2003 AJS Conference, Boston “The Hekdesh, the Church of Saint Anne, and the Rabbis of Barcelona: A Rabbinic Controversy about Charity from 13th century Catatonia”
  June, 2003 Conference on Foundations in the major Cultures of Old Europe, Humboldt University, Berlin “Different Models of Commemoration and of Hekdesh in the Jewish Communities of Germany and Spain during the 13th century”
  July, 2002 IMC Conference of Medieval Studies, Leeds “Piety and Exile: The Impact of the French Exile in 1306 on Jewish Religious Life in Spain”

  May, 2002

  Conference on Poverty and Charity: Judaism, Christianity, Islam, Princeton University “Charity and the Jewish Pious Foundation (Hekdesh) in Christian Spain: A Comparative Perspective”
  February, 2002 Graduate Seminar of the History Department of the Jewish Theological Seminary, New York “Did the Talmudic Institution of Kuppa exist in 13th Century Spain: An Inquiry into the Medieval Rabbinic Sources”
  December, 2001 AJS Conference, Washington DC “A Meeting of Germany and Spain: The Legal Legacy of R. Jacob b. Asher”
  August, 2001 World Congress of Jewish Studies, Jerusalem “The Four Turim of Rabbi Jacob b. Asher and the Siete Partidas of Alfonso X”

  July, 2001

  IMC Conference of Medieval Studies, Leeds “Between East and West: Moslem and Christian Influence on the Jewish Legal Codes of 14th Century Spain”
  December, 2000 AJS Conference, Boston “Two Unknown Spanish Authors Named Samuel: Revelations from the Manuscript Room”
  כנסים מדעיים או מושבים שארגן:
  תמוז, תשע"א כנס בינלאומי לכבוד פרופ' דניאל שפרבר (ביחד עם פרופ' ליב מוסקוביץ)

  אדר, תשע"א

  כנס בינלאומי על הנושא "צרפת במאה ה-13: רצף ותמורה" (ביחד עם ד"ר אלישבע באומגרטן)
  אב, תשס"ט  מושב שהתקיים כחלק מהקונגרס העולמי ה-15 למדעי יהדות על הנושא "נשים מומרים וחכמים באשכנז בימי הביניים"

  סיוון, תשס"ט

  כנס של המחלקה לתלמוד על הנושא "דת עממית ומנהג ישראל" (ביחד עם פרופ' מאיר בר-אילן)
  תמוז, תשס"ח כנס של המחלקה לתלמוד על הנושא "ספרות התלמוד כמקור היסטורי: היבטים מתודולוגיים"   (ביחד עם פרופ' מאיר בר-אילן)

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023