ד"ר אייל ברוך

דוא"ל
eyalbaruch8@gmail.com
תחומי עניין

ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית; החברה היהודית ותרבות חומרית בארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית רומית וביזנטית;
אמנות יהודית בתקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית; ריאליה תלמודית.

  קורות חיים

  השכלה:

  2007-1999  תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן המחלקה ללימודי ארץ-ישראל
  1993 -1997 תואר שני M.A [בהצטיינות] אוניברסיטת בר-אילן המחלקה ללימודי ארץ-ישראל
  1992-1989 תואר ראשון B.A [בהצטיינות] אוניברסיטת בר-אילן המחלקה ללימודי ארץ-ישראל והמחלקה לתולדות ישראל
  נושא עבודת התיזה:

  'כלכלת ירושלים בתקופה ההרודיאנית (37 לפסה"נ - 70 לסה"נ)'.

  נושא עבודת הדוקטורט:

  'בית המגורים בתקופה הרומית: תרבות חומרית וממצא ארכיאולוגי'. בהנחיית: פרופ' שמעון דר ופרופ' יהושע שוורץ.

  מלגות הצטיינות:

  תשס"ה קרן הזיכרון לתרבות יהודית
  תשס"ב-תשס"ד מלגת רוטנשטרייך מטעם הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה

   

  מחקר

  ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית; החברה היהודית ותרבות חומרית בארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית רומית וביזנטית;
  אמנות יהודית בתקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית; ריאליה תלמודית.

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים (עריכה):

  א' פאוסט, א' ברוך וי' שוורץ (עורכים), "ירושלים מראשיתה ועד לכיבוש העות'מאני, רמת גן תשע"ז.

  מאמרים בכתבי עת:

  E. Baruch and A. Faust, "The Construction of the Synagogue and the Maintenance of the Community: The Building of Rural Synagogues in the Roman and Byzantine Periods as a Leveling Mechanism", Jerusalem and Eretz Israel, 12-13, 2020, pp. 131*- 157*.

  ברוך א', "הטרקלין בממצא הארכיאולוגי ובמקורות חז"ל", ירושלים וארץ-ישראל, 10-11 (תשע"ח) עמ' 321-291.

  א' ברוך, "בית המידות בירושלים: עושר ואידיאולוגיה", חידושים בחקר ירושלים – הקובץ הארבעה עשר, רמת גן תשס"ט, עמ' 201-195.

  E. Baruch, David Inbar & Joe Uziel, "Area H at Qiryat Ata", Qamma, 1 (2007), pp. 5*-13*.

  א' פאוסט וא' ברוך, "בית הכנסת והקהילה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד: מימון הקמתם ותחזוקתם של בתי הכנסת כמנגנון משווה", קתדרה, 116 (תשס"ה), עמ' 66-49.

  א' ברוך וז' עמר, "בית הכסא (Latrina) בארץ-ישראל בתקופה הרומי ביזנטית", ירושלים וארץ-ישראל, ב (תשס"ה), עמ' 50-27.

  א' ברוך, "ט"ו באב: חג עממי בירושלים", חידושים בחקר ירושלים, הקובץ התשיעי, רמת-גן תשס"ד, עמ' 43-35.

  א' ברוך וי' פלג, "הצעת שחזור חדשה למבנה הסטיו המלכותי בהר הבית", חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השמיני, רמת גן תשס"ג, עמ' 57-49.

  א' ברוך, "מעמדם ההלכתי של כלי עצם: מחלוקת בין פרושים, צדוקים וכת מדבר יהודה", על אתר, ח-ט (תשס"א), עמ' 35-21.

  א' ברוך ו' פלג, "מידות הסטיו המלכותי בהר הבית על-פי תיאורו של יוסף בן-מתתיהו", חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השביעי, רמת- גן תשס"ב, עמ' 157-151.

  א' ברוך, "כלי עצם בספרות חז"ל ובספרות ההלכה", א' איילון וח' שורק (עורכים), עצם העניין – ממצאים קדומים מעצמות בעלי חיים, תל אביב תשנ"ט, עמ' 76-73.

  א' ברוך, "העורף הכלכלי של ירושלים בתקופה ההרודיאנית", קתדרה, 89 (תשנ"ט), עמ' 62-41.

  מאמרים בספרים:

  א' ברוך, "סביבות ירושלים בתקופת בית שני", י' גפני, ר' רייך וי' שוורץ (עורכים), ספר ירושלים – תקופת הבית השני, ירושלים  תש"ף, עמ' 569 – 605.

  E. Baruch, "Adopted Roman Rituals in Second Century CE Jewish Houses", J. Schwartz and P.J. Tomson (eds.), Jews and Christians in the First and Second Centuries: The Interbellum 70 – 132 CE, Leiden and Boston 2018, pp. 50-75.

  ערכים באנציקלופדיה:

  E. Baruch, "Architecture", Loren T. Stuckenbruck and Daniel M. Gurtner (eds.), The T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism, London; New York 2020, pp. 64-69.

  E. Baruch, "Domestic Dwellings in Roman Palestine", Loren T. Stuckenbruck and Daniel M. Gurtner (eds.), The T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism, London; New York 2020, pp. 606 – 610.

  ארגון כנסים מדעיים:

  20.12.2018 "אין כניסה": היבטים פיזיים ומרחביים של טומאה וטהרה, קדושה וחולין, אוניברסיטת בר-אילן
  26.1.2017 חידושים בחקר ירושלים – הכנס העשרים ושניים, אוניברסיטת בר-אילן
  31.12.2015 חידושים בחקר ירושלים – הכנס העשרים ואחד, אוניברסיטת בר-אילן
  25.12.14 חידושים בחקר ירושלים – הכנס העשרים, אוניברסיטת בר-אילן
  26.12.13 חידושים בחקר ירושלים – הכנס התשעה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן
  27.12.12 חידושים בחקר ירושלים – הכנס השמונה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן
  29.12.11

  חידושים בחקר ירושלים – הכנס השבעה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  14.4.11

  הקונגרס הארכיאולוגי השלושים ושבעה בישראל, אוניברסיטת בר-אילן

  16.12.10 חידושים בחקר ירושלים – הכנס השישה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן
  24.12.09 חידושים בחקר ירושלים – הכנס החמישה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן
  13.11.08

  חידושים בחקר ירושלים – הכנס הארבעה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  8.11.07 חידושים בחקר ירושלים – הכנס השלושה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן
  28.12.06  חידושים בחקר ירושלים – הכנס השנים-עשר, אוניברסיטת בר-אילן
  30.3.2006 חידושים בחקר ירושלים – הכנס האחד עשר, אוניברסיטת בר-אילן
  30.12.2004

  חידושים בחקר ירושלים – הכנס העשירי, אוניברסיטת בר-אילן

  18.12.2003

  חידושים בחקר ירושלים – הכנס התשיעי, אוניברסיטת בר-אילן

  26.12.2002

  חידושים בחקר ירושלים הכנס השמיני, אוניברסיטת בר-אילן

  6.12.2001

  חידושים בחקר ירושלים הכנס השביעי, אוניברסיטת בר-אילן

  17.5.2001

  ישוב, ציוויליזציה ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן

  7.12.2000

  חידושים בחקר ירושלים הכנס השישי, אוניברסיטת בר-אילן

  23.12.1999 חידושים בחקר ירושלים – הכנס החמישי, אוניברסיטת בר-אילן
  10.12.1998 חידושים בחקר ירושלים – הכנס הרביעי, אוניברסיטת בר-אילן
  11.12.1997

  חידושים בחקר ירושלים הכנס השלישי, אוניברסיטת בר-אילן

  השתתפות בכנסים מדעיים:

  1-5.7.2019 SBL International Meeting, Rome "From Edom to Idumaea: On the Emergence of Province Idumaea"
  27-24.7.2012 15th Congress of the Fédération internationale des associations d'études classiques and the Classical Association annual conference, .London "Decorations in the Palatial Mansion in Jerusalem: Wealth and Ideology"
  5.1.11 יובל לדניאל – עיונים בחיי החברה והתרבות של יהודי ארץ-ישראל ובבל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן. "בית המגורים בארץ-ישראל כמקרה מבחן לחקר החברה היהודית בתקופה הרומית"
  8.12.08 עיונים היסטוריים בחקר החברה והנהגתה בישראל בימי הבית השני המשנה והתלמוד, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן. "משמעותו של מקווה הטהרה בחברה היהודית בשלהי הבית השני ובימי המשנה"
  4.12.08 הכנס השנתי ה- 29 של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. "'בית חצר השותפים' : "לדמותו של בית מגורים ארץ-ישראלי בתקופה הרומית"
  13.11.08 חידושים בחקר ירושלים – הכנס הארבעה עשר, אוניברסיטת בר-אילן. "בית המידות בירושלים: עושר ואידיאולוגיה"
  10.6.2004 חידושים בחקר בתי הכנסת – הכנס העשרים וארבע של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת בר-אילן. "בית הכנסת והקהילה היהודית הכפרית בתקופת המשנה והתלמוד: מימון הקמת ותחזוקת בתי הכנסת כמנגנון משווה"
  14.4.03 הקונגרס הארכיאולוגי העשרים ותשעה בישראל, מכון ואן ליר, ירושלים. "מימון הקמת ותחזוקת בתי כנסת בתקופת המשנה והתלמוד כ'מנגנון משווה'" (בשיתוף אברהם פאוסט)
  18.12.2003 "חידושים בחקר ירושלים" – הכנס התשיעי, אוניברסיטת בר-אילן. "ט"ו באב: חג עממי בירושלים"
  26.12.02 חידושים בחקר ירושלים – הכנס השמיני, אוניברסיטת בר-אילן. "הצעת שחזור חדשה למבנה הסטיו המלכותי בהר הבית" (בשיתוף עם יהושע פלג)
  6.12.01 חידושים בחקר ירושלים – הכנס השביעי, אוניברסיטת בר-אילן. "מידות הסטיו המלכותי בהר הבית על-פי תיאורו של יוסף בן מתתיהו" (בשיתוף עם יהושע פלג)
  3.5.2001 הקונגרס הארכיאולוגי העשרים ושבעה בישראל, אוניברסיטת בר-אילן. "Latrina בארץ ישראל בתקופה הרומית-ביזאנטית" (בשיתוף עם זהר עמר)
  30.5.2000 הכנס העשרים של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל – ארץ-ישראל כמוקד עליה לרגל ותיירות, אוניברסיטת בר-אילן. "תאור המסע של אישתורי הפרחי – היבטים ותובנות חדשות"
  5.1996 כנס השש עשרה של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת בר-אילן. "העורף החקלאי של ירושלים בתקופה ההירודיינית"

   

  תאריך עדכון אחרון : 04/03/2024