קודים קורסי יסוד ביהדות

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 
לתשומת ליבכם, רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!