ד"ר אריאל קופילוביץ

ד"ר אריאל קופילוביץ

ד"ר אריאל קופילוביץ

קורות חיים

השכלה אקדמית

עמית קרייטמן לבתר-דוקטורט אוניברסיטת בן גוריון בנגב   2020 - 2021   
עמית פולברייט לבתר-דוקטורט University of Chicago Divinity School   2019–2020
עמית מחקר לבתר-דוקטורט

אוניברסיטת בר-אילן

המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר 2018–2019        
תואר שלישי 
ד"ר לפילוסופיה
האוניברסיטה העברית בירושלים  החוג למקרא 2018
תואר שני (M.A) מחקרי - בהצטיינות   האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למקרא 2011
תואר ראשון (M.A) - בהצטיינות האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למקרא ומשפטים 2006
נושא עבודת הדוקטורט:

עתיד ישראל על פי נבואות התקומה של יחזקאל (יחזקאל לג–לז).

נושא עבודת התיזה:

תורת המלחמה – עיון בחוקת המלחמה הכוהנית המשתקפת בסיפור מלחמת ישראל ומדיין (במדבר לא).

מלגות ופרסי הצטיינות:

לבתר דוקטורט

2021–2024        מלגת אלון לקליטת סגל אקדמי, הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה.

2020–2021        מלגת קרייטמן, בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

2019–2020        מלגת פולברייט, קרן חינוך ישראל-ארה"ב.

2018–2019        מלגה מטעם המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר, אוניברסיטת בר-אילן.

ללימודי דוקטורט

2015–2017        מלגת ות"ת על שם פרופ' נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח, מטעם הועדה                                  לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.

2013–2016        מלגת הנשיא, התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים

2022 צופה אל הבאות: תיאולוגיית הגלות של יחזקאל והשפעתה על תכנית התקומה שלו (התקבל לפרסום  בהוצאת מאגנס)

          

מאמרים

2011  "תפיסת הקדושה והטומאה של יחזקאל כמפתח להבנת פרקי הסתלקות כבוד ה' מן המקדש (יחזקאל ח –       יא)", תרביץ עט (תשע"א), 317–344.

2014 "תורת המלחמה – עיון בסיפור מלחמת ישראל ומדין (במדבר לא)", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כג (תשע"ד), 17–53.

2016  “What Kind of Priestly Writings did Ezekiel Know?,” in The Formation of the Pentateuch – Bridging the Academic Cultures of Europe, Israel and North America.

2020 “A Murderous, Captured Lion: Ezekiel’s Negative Approach toward  Jehoiachin,” Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020), 1–16.

2020 “Land for the Landless: Assigning Land to Non-Israelites in Ezekiel’s Restoration  Program,” Biblica 101 (2020), 352–372.

2021  From Vassal to Empire: The Metamorphosis of Israel’s Leadership and Statehood  in Ezekiel 17,” Catholic Biblical Quarterly (forthcoming).

2021 "השחתת סממני המלוכה ושיקומם: השקפת יחזקאל באשר להנהגת ישראל בעתיד", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום (בדפוס)

 

     

                 

 

 

קורסים

 

01152-01 בין היסטוריה לנרטיב: הפולמוסים הגדולים של ישראל בימי קדם וביטויים במקרא סמסטר א'  1 שעות שנתיות
01154-01 מיעקב לישראל: עיון בסיפורו של אבי האומה סמסטר ב'  1 שעות שנתיות

 

תחומי מחקר

ספר יחזקאל; ספרות הנבואה; ספרות התורה; ספרות המקרא על רקע ספרות המזרח הקדום.