עולם נסתר בממדי הזמן - תורת הגאולה של הגר''א, מקורותיה והשפעתה לדורות

מחבר
ד"ר רפאל שוח"ט
תקציר

בפירושו לספר הקבלי ''ספרא דצניעותא'' טען הגר''א מוילנה כי הוא יודע את סוד הגאולה והוא משביע את הקורא ''שלא יגלה זאת''. רבים ניסו להבין את תורת הגאולה של הגר''א, המציגה את הגאולה כתהליך שיש בו עליות ומורדות ותחנות ברורות. ספר זה הוא הניסיון הראשון להבינה באופן יסודי. כיון שהגר''א כתב רק פרשנות לספרות חז''ל, יש צורך ללקט מכל ספריו על מנת להבין את דעתו בנושא זה. ספר זה, פרי מחקר של עשרים שנה, מקיף את כל ספרי הגר''א בדפוס ובכתבי יד, בתורת נגלה ובתורת הנסתר. הספר גם מהווה אבן יסוד בהבנת המשיחיות היהודית הקבלית

עיקר חידושו של הספר הוא פרישת תורת הגאולה של הגר''א לפרטיה. על פי צירוף של מאות מקורות המחבר מראה תורה עקיבה ושלמה. הוא דן במקורות של הגר''א מכתבי האר''י ומר' משה חיים לוצאטו, ואף דן בשאלה איך ראה הגר''א את המשך הדרך אחר זמנו, בהשפעת תורתו הגותו של הרב קוק, וגם מציג השלכות מעניינות להבנת מצבנו בארץ ישראל היום.

מאי 2008, הוצאת בר-אילן, 376 עמודים

פרטי רכישה

תאריך עדכון אחרון : 13/03/2022