ד"ר מרים (לאור) כהנא

דוא"ל
avimika7@gmail.com
תחומי עניין

תרגומי המקרא הארמיים, ובפרט תחביר של התרגום בהשוואה לזה המקראי, וראייה הכוללת של התרגום לפרשיה.

הוראת תנ"ך ופרשנותו, בעיקר מנקודת המבט של תיהלוך טקסטים.

  קורות חיים

  השכלה

  תואר

  מוסד

  תחום

  שנה

  B.A       

  אוניברסיטת בר אילן         

  פסיכולוגיה ולימודי א"י            

  תשנ"ו

  M.A

  Baltimore Hebrew University

  מדעי היהדות                        

  תש"ס

  Ph.D

  האוניברסיטה העברית

  לשון עברית

  תשס"ט

   

  נושא עבודת ה- M.A

  מגמות רעיוניות ופרשניות בתרגום יונתן לזכריה

  שם המנחה

  פרופ' משה בר אשר

   

   

  נושא עבודת הדוקטורט

  לשון ופרשנות בתרגום יונתן לתרי-עשר מנחום עד מלאכי

  שם המנחה

  פרופ' משה בר אשר

   

  מלגות ופרסים

  המלגה/פרס

  שנה

  MEMORIAL FOUNDATION FOR JEWISH CULTURE

  תשס"ו- תשס"ז

  מלגת מחייה לתלמידי דוקטורט, מכון מנדל למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית

  תשס"ד- תשס"ח

   
   

   

  מחקר

  תרגומי המקרא הארמיים, ובפרט תחביר של התרגום בהשוואה לזה המקראי, וראייה הכוללת של התרגום לפרשיה.

  הוראת תנ"ך ופרשנותו, בעיקר מנקודת המבט של תיהלוך טקסטים.

  קורסים
  קוד מלא שם מרצים אפיונים תקופה ש"ש שם באנגלית
  01234-01 סדנה: חטא, עונש ותשובה בעולמם של מנהיגים ונביאים ד"ר כהנא מירי מודל - אתר מלווה קורס שנתי 2 Workshop: Sin, Punishment and Repentance in the World of Leaders and Prophets
  01235-01 סדנה: יציאת מצרים בראי הדורות ד"ר כהנא מירי מודל - אתר מלווה קורס סמסטר ב' 1 Workshop: Exodus- Perspectives across the generations
  01236-01 סדנה: עקדת יצחק בראי הדורות ד"ר כהנא מירי מודל - אתר מלווה קורס סמסטר א' 1 Workshop: The binding of Isaac- Perspectives across the generations
  פרסומים

  רשימת פרסומים

  מאמרים בכתבי עת

  Kahana (Laor) M., 'Changing Syntactical Structure of a Verse as an Exegetical Tool in Targum Jonathan to the Prophets', Da'at Lashon 2 (2016), pp. 131- 141 (HEB)

  Kahana (Laor) M., 'The entire prophetic unit in Targum Jonathan to the minor prophets', Mehkarey Giv'ah 5 (2018), pp. 33-52 (HEB)

  Kahana (Laor) M., 'Women in Targum Jonathan of the Prophets', Massekhet 14 (2019), pp. 47- 75 (HEB)

  Kahana (Laor) M., 'Habakkuk's Spiritual Struggle with the Rise of the Babylonian Empire and its Reflections in the Bible', Megadim 58 (2018), pp. 131-153 (HEB)

  Kahana (Laor) M., 'Double Transtation as an Exegetical Tool in Targum Jonathan to the Prophets from Nahum to Malachi', Da'at Lashon 3  (2020), pp. 69-83 (HEB)

  Kahana (Laor) M., 'Syntactic and Stylistic Elements Reflecting the Attitude toward God in Targum Jonathan to the Prophets', Mehkarim Belashon 19 (2021), pp. 151- 168 (HEB)

  Kahana (Laor) M., "Targum Jonathan to the Prophets and the Masoretic Cantillations", Aramaic Studies 19.1 (2021) pp. 54-68

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023