קורסי בית מדרש תשפ"ד

קורסי בית מדרש פתוח תשפ"ד

קורסי בית מדרש פתוח:

בדומה לשיטה המסורתית של בתי המדרש, הלימוד במהלך חלק גדול של השיעור נעשה בחברותות.

המרצה, ייתן פתיחה, הנחיה ללימוד, וסיכום. ואילו הליווי וההנחיה יתבצעו בסיוע עוזר הוראה המתמחה בהוראה בית מדרשית.

תחומי הלימוד יכללו סוגיות בתלמוד הבבלי ובמדרש, אך גם פרשנות שלהם בהגות היהודית הקלאסית והחדשה ובספרות המודרנית, סוגיות בתנ"ך ופרשנותן לאורך הדורות, וכן סוגיות של דתיות וזהות יהודית בספרות העברית של המאה ה-20.

בית המדרש הפתוח הינו בעל אופי אקדמי יותר, ואף מגוון יותר, מאשר הספרות התלמודית בלבד, וכולל קורסים עם קרדיט מלא לכל דבר וענין, ונועד לפתח למידה מעמיקה יותר מאשר בסדנאות.

 

רשימת קורסי בית מדרש פתוח תשפ"ד

רשימת הקורסים כפופה לאילוצי תוכנית הלימודים