ראש ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

ד"ר טובה גנזל

דוא"ל
ganzelct@yahoo.com
תחומי עניין

ד"ר גנזל מתמחה בספרות הנבואה על רקע המזרח הקדום. מחקריה האחרונים עוסקים בספר יחזקאל בהקשרו הבבלי ובמקדשים בספרות ימי הבית השני. בנוסף היא עוסקת בהתקבלות של המחקר הביקורתי של המקרא החל מהמאה ה-18 ובמעמדן של נשים במתן מענה הלכתי.

  קורות חיים

  ד"ר טובה גנזל היא בעלת תואר ראשון בלימודי תנ"ך ופילוסופיה כללית, ותואר שלישי מהמחלקה לתנ"ך (2005) מאוניברסיטת בר-אילן, בנושא: "תפישת הקדושה של ספר יחזקאל" בהנחיית פרופ' רימון כשר. בתפקידה הנוכחי ד"ר טובה גנזל היא ראש בית הספר ללימודי יסוד, וראש תוכנית המצטיינים 'כרמים' בפקולטה למדעי היהדות. בתנ"ך תחומי ההתמחות שלה הם ספרות הנבואה על רקע ספרות המזרח הקדום, וביקורת המקרא במאה התשע עשרה. 
  ספריה: בצל - בין חורבן לתקומה (פורסם בעברית ובאנגלית), מקדש יחזקאל בהקשרו הבבלי (באנגלית).
  בנוסף, ערכה את הספרים: בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין (יחד עם יהודה ברנדס וחיותה דויטש; פורסם בעברית ובאנגלית) ואת הספר מקדשים יהודיים בהקשרם (יחד עם שלום הולץ, פורסם באנגלית)
  .

   

  מחקר

  ספרות הנבואה

  ספרות הנבואה על רקע המזרח הקדום

  ימי שיבת ציון: עזרא, נחמיה ודניאל

  מקדשים יהודים בהקשרם הנאו-בבלי והפרסי

  ביקורת המקרא בספרות רבנית בעת החדשה

  מעמדן של נשים במתן מענה הלכתי

  פרסומים

  ספר (מחבר)

  בצל, בין חורבן לתקומה, עיונים בספר יחזקאל, הוצאת תבונות, מכללת יעקב הרצוג, אלון שבות 2012.

  Ezekiel: From Destruction to Restoration. Jerusalem: Maggid, 2020

  Ezekiel’s Visionary Temple in Babylonian Context. BZAW 539. Berlin: De Gruyter, 2021

  ספר (עריכה)

  בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין, עורכים: יהודה ברנדס, טובה גנזל וחיותה דויטש, בית מורשה תשע"ה, תשע"ו 

  The Believer and the Modern Study of the Bible, edited by Tova Ganzel, Yehudah Brandes and Chayuta Deutsch. Boston: Academic Studies Press

  Contextualizing Jewish Temples: Opportunities and Challenges, edited by Tova Ganzel and Shalom E. Holtz, Brill Reference Library of Judaism, 2020.

  מאמרים

  "וסת הגוף היבט הלכתי רפואי", (מחברת שותפה: ד"ר דינה צימרמןM.D.) תחומין כרך כ, תש"ס, עמ' 363-375

  "הרקע המקראי לטהרת העם ביחזקאל", בית מקרא נג, תשסח, א, עמ' 47- 58

  "The Defilement and Desecration of the Temple in Ezekiel," Biblica 89 (2008): 369-79 

  "מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי ביחזקאל", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט, תשס"ט, עמ' 25-11.

  "עקרות הלכתית - אבחון וטיפול הלכתי-רפואי" (מחברת שותפה: ד"ר דינה צימרמןM.D.), אסיא פ"ה-פ"ו (כרך כ"ב, א-ב) תשס"ט,
  עמ' 80-60

  “The Transformation of Pentateuchal Descriptions of Idolatry" In: Transforming Visions: Transformations of Text, Tradition, and Theology in Ezekiel, edited by William A. Tooman and Michael A. Lyons, 33-49. Princeton Theological Monograph Series 127. Eugene, Oregon: Pickwick, 2009.

  "The Descriptions of the Restoration of Israel in Ezekiel," Vetus Testamentum 60 (2010): 197-211.

  "Ethical Issues in the Use of Hormonal Intervention for Religious Concerns" Nashim 21 (Spring 2011): 114-29 [co-author: Deena Zimmerman]

  "Women as Halakhic Professionals: The Role of Yo‘atzot Halakha" Nashim 22 (Fall 2011): 162-171 [co-author: Deena Zimmerman].

  "למשמעות המשך קיומו של צום השביעי בימי שיבת ציון", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כ, תש"ע, עמ' 69-51.

  "The Prophecies of Joel: A Bridge between Ezekiel and Haggai," Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011): 1-22.

  "עקרות הלכתית – מאמר המשך" (מחברות שותפות: ד"ר דינה צימרמן M.D., תרצה קלמן), אסיא צ"א-צ"ב (כרך כ"ג, ג-ד) תשע"ב, עמ' 65-53.

  "הפוסק הרב והיועצת"בתוך: רבנות - האתגר, עורכים: ידידיה צ' שטרן ושוקי פרידמן, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים 2011, עמ' 625-612

  "חוֹשֵׂךְ שְׂפָתָיו מַשְׂכִּֽיל" (משלי י, יט) - האמנם?, מחשבת ישראל ואמונת ישראל, עורך: דניאל י. לסקר, באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ב עמ' 129-141

  "Explicit and Implicit Polemics in Rabbi Samson Raphael Hirsch's Torah Commentary" HUCA 81 (2013): 171-191.

  "טומאת שם ה' בספר יחזקאל", זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, עורכים מיכאל אביעוז, אליהו עסיס, יעל שמש, אטלנטה 2013, עמ' 219-206

  "הבטים טרמינולוגיים בנבואות התקומה ביחזקאל", בית מקרא, נח\ א, תשע"ג, עמ' 62-74

  Ezekiel, in The Jewish Study Bible, edited by Marc Brettler and Adele Berlin, 1033-1123. New York: Oxford University Press, 2014

  "Ezekiel's Temple in Babylonian Context," Vetus Testamentum 64 (2014): 211-226 (co-author: Shalom E. Holtz)

  "חציצה בציפורניים ארוכות, צבועות ובנויות בימנו", תחומין כרך לה, תשע"ה, עמ' 311-300

  "Isaiah's Critique of Shebna's Trespass: A Reconsideration of Isa 22:15-25,” Journal for the Study of the Old Testament 39.4 (2015), 469-487

  “A Note on the Meaning of Ḥamas in Ezekiel,” Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology 29, (2015) 197-203

  "בין נביא לנבואתו" בתוך: בעיני אלוהים ואדם, מדע המקרא והאדם המאמין, עורכים: יהודה ברנדס, טובה גנזל וחיותה דויטש, בית מורשה תשע"ה

  "היבטים הלכתיים ואתיים בהתערבות הורמונלית לפתרון בעיות הלכתיות", צהר לט, תשע"ו, עמ' 165-179

  "Ezekielʼs Prophetic Message in Light of Leviticus 26," in: The Formation of the Pentateuch: Bridging the Academic Cultures of Europe, Israel, and North America, edited by Jan C GertzBernard M Levinson and Dalit Rom-Shiloni, Tubingen: Mohr Siebeck, 2016 1069-1078. [co-author: Risa Levitt - Kohen]

  “The Reworking of Ezekiel’s Temple Vision in the Temple Scroll.” In Law, Literature, and Society in Legal Texts from Qumran: Papers from the Ninth Meeting of the International Organization of Qumran Studies, Leuven 2016, edited by Jutta Jokiranta and Molly Zahn, 230–452. Leiden: Brill, 2019.

  “And the Name of the City from That Day On: ‘YHWH is There’ (Ezek. 48:35): A New Interpretation.” Vetus Testamentum 70 (2019): 1–8.

  "Priests, Levites, and the Nasi: New Roles in Ezekiel’s Future Temple," in: The Oxford Handbook of Ezekiel edited by Corrine L. Carvalho, New York: Oxford, 2020.

  “‘The Rabbis Sought to Withdraw the Book of Ezekiel’: The Rabbinic Re-Authorization of the Book of Ezekiel.” Journal of Ancient Judaism 11 (2020): 1–20.

  “First-Month Rituals in Ezekiel’s Temple Vision: A Pentateuchal and Babylonian Comparison.” The Catholic Biblical Quarterly 83, no. 3 (2021): 390–406. 

  “Ceremonial Celebrations Outside the Temple Compound in Ezra-Nehemiah in Babylonian Ritual Context.” Journal for the Study of the Old Testament (December 2021): 1–15. 

  “Ezekiel's Nonverbal Language as Prophetic Message.” Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 134, no. 2 (2022): 179–92.

  “The Influence of Mendelssohn’s Commentary on Qohelet on Nineteenth-century Orthodox Jewish Commentators in Eastern and Western Europe.” Hebrew Union College Annual )2022(: 207–225.

  אשנב לדרכי עבודתו של הרב דוד צבי הופמן בפסיקת הלכה,  (מחבר שותף: אלי פישר)

               Jewish Studies Internet Journal (2022): 22.  

  “4Q385 (Pseudo-Ezekiel) in the Context of Ezekiel’s Restoration” (accepted for publication, FAT series from Mohr Siebeck).

  עמדתו של הרד"צ הופמן בפולמוס שמן השומשומין – עיון דיאכרוני לאור מקורות חדשים (מחבר שותף אלי פשיר) Oqimta 9 (2023) (accepted for publication

  “Daniel 3 and 5 As Historiography.” Biblica (accepted for publication).  (co-author: Shalom E. Holtz)

  “Ezra the Scribe-Priest against the Backdrop of Babylonian Temple Officials.” Journal of the Ancient Near Eastern Society (accepted for publication).

  ערכים אנציקלופדיים

  "Law in the Prophets" in the Oxford Encyclopedia of Bible & Law (OEBL). Editor in chief: Brent Strawn, Oxford University Press, 2015 pp. 479-484

   "Ezekiel" in Routledge Dictionary of Ancient Mediterranean Religions (RDAMR). Editor: Michael Satlow, New York and London: Routledge, 2015 p. 332

   יחזקאל (ספר), יואל (ספר); אנציקלופדיה העברית

   

  תאריך עדכון אחרון : 05/11/2023