קורסים תשפ"ד שיוכרו כקורס יסוד ביהדות

לסטודנטים שלום רב,

הקורסים להלן יוכרו כחלק מדרישות לימודי יסוד ביהדות

הרישום עצמאית באמצעות חלונות הרישום באינ-בר, יש לבחור באשכול קורסים כלליים  

קוד קורס שם מרצים אפיונים תקופה ש"ש מועד
30825-01 פילוסופיה יהודית פוסט מודרני ת ד"ר פלדמן קיי מרים מודל - אתר מלווה קורס סמסטר א' 1 א'14:00-16:00
30159-01 מבוא לתורת הסוד העברית ד"ר בן-שחר נעמה מודל - אתר מלווה קורס שנתי 2 ב'16:00-18:00
30855-01 מבוא לפילוסופיה היהודית בעת החדשה פרופ' קולר יעקב מודל - אתר מלווה קורס שנתי 2 ב'12:00-14:00
21746-01 מבוא לאמנות יהודית - העת העתיקה וימי הביניים ד"ר אורגד צבי כללי
מודל - אתר מלווה קורס
סמסטר א' 1 ב'10:00-12:00

 

בהצלחה

מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

תאריך עדכון אחרון : 31/12/2023