תואר שני

תואר שני

הנחיות לתלמידי התואר השני בלימודי יסוד ביהדות:

 1. חלוקת הקורסים בלימודי יסוד: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

 2. תלמידים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן חייבים ב- 2 ש"ש* מכל ארבעת התחומים בלימודי יסוד ביהדות. חובה זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי יסוד לתואר ראשון (כגון בוגרי ישיבות הסדר).

 3. תלמידים אשר לא למדו תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן יהיו חייבים ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות  עד תום לימודי התואר השני( 2 ש"ש מתוכן חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד).

 4. ניתן ללמוד קורסים מתוקשבים- עד 2 ש"ש בשנה א' ועד 4 ש"ש בשנה ב'. יש לשים לב לחלוקת התחומים. 

 5. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.

 6. תלמידים שהשלימו את חובתם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני (רק קודים של קורסי יסוד המתחילים בספרות: 01,02,03,04), במידה וילמדו תואר שני נוסף- לא יהיו מחויבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השני הנוסף ואין צורך בהגשת בקשת פטור.

 7. תלמידים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת ובמסגרת זו לא למדו לימודי יסוד (רק קודים של קורסי יסוד המתחילים בספרות: 01,02,03,04), במידה וילמדו תואר שני נוסף באוניברסיטת בר אילן יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף הנדרש על פי התקנון.

 8.  תלמידים שסיימו תואר שני בבר-אילן ולא למדו קורסי יסוד ביהדות (קודים 01,02,03,04) וזאת על פי תכנית הלימודים שנקבעה להם בזמנו, במידה וילמדו תואר שני נוסף- יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות על פי התקנון.

 9. תלמידים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשבת ישראל יהיו חייבים בקורס אחד בלבד בהיקף 2 ש"ש שילמד במחלקה אחרת מזו שבהם יתמחו לתואר השני.

 10. סטודנטים במשפטים הלומדים בתוכניות מרוכזות (תכנית לימודים קבועה על ידי המחלקה למשפטים)- אינם מחויבים בלימודי יסוד ביהדות. ניתן לברר מהן התוכניות המרוכזות המזכות בפטור מיהדות מול מזכירות המחלקה למשפטים. לפיכך, במסגרת לימודי תואר שני נוסף יהיו מחויבים בלימודי יסוד ביהדות (לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה / דיני אישות מכיוון שתכנים אלו נלמדו בקורסים של הפקולטה למשפטים).

 11. תלמידי הפקולטה למשפטים אינם רשאים לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג, מאחר ולמדו קורס דומה בפקולטה למשפטים.

 12. תלמידי תואר שני הלומדים במכון הגבוה לתורה בהיקף נדרש של תכנית מלאה במשך שנה, או במדרשה לבנות בהיקף של 8 ש"ש בשנה, יהיו פטורים מלימודי היסוד ביהדות. 

 13. סטודנט שאינו בוגר בר אילן ולומד תואר שני + תעודת הוראה מחויב במסגרת תואר שני ב- 4 ש"ש (2 ש"ש מתוכן חייב להיות מתנ"ך או מתלמוד) ו-2 ש"ש נוספים במסגרת תעודת הוראה (סה"כ כולל של 6 ש"ש).

 14. סטודנט שאינו בוגר בר אילן + למד תעודת הוראה בבר אילן ובמסגרת זו השלים 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. במידה וילמד תואר שני, יהיה מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות בתואר השני.

 15. סטודנט שאינו בוגר בר אילן וסיים תואר שלישי בבר אילן במסגרת זו השלים 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. באם ילמד תואר שני בבר אילן, יהיה חייב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני.  בסה"כ 6 ש"ש בלימודי היהדות  בתארים המתקדמים.

 16. תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.  

התלמידים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד מתוך השניים או בפטור מלא במקרים הבאים:

הנחיות לקבלת פטור-

 • ניתן להגיש בקשה לפטור מיהדות רק סטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטה + ערכו מערכת שעות ועד תום שנה ראשונה ללימודים.

 • רשאי להגיש בקשה לפטור סטודנט שצבר היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר אילן (תלמידים שסיימו בבר אילן תואר ראשון) במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/תלמוד) וזאת על סמך לימודיו הקודמים.

 • לא יינתן פטור מיהדות לתואר שני על סמך קורס או שניים שנלמדו בלימודים קודמים, אלא "היקף זהה לבוגרי בר אילן". 

כיצד מגישים בקשה לפטור?

יש להקפיד על תקינות האישורים הבאים:

אישור ישיבה גבוהה מעל גיל 18- האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו.

אישיור ישיבת הסדר- האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, היקף שעות שבועיות שנלמדו וצין תקופת שירות צבאי במהלך לימודי ההסדר. רק לימודי ישיבה בפועל יוכרו. 

אישור מדרשה לבנות- האישור חייב לכלול לוגו של המדרשה, חתימה + חותמת של מוסמך מהמדרשה, שם מלא של הסטודנטית ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש והקורסים שנלמדו כולל ציון מספרי והיקף שעות לימוד שבועיות שנלמדו

גיליון ציונים ממוסד אקדמי- האישור חייב לכלול לוגו של המוסד, חתימה + חותמת המוסד, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים ופירוט הקורסים שנלמדו כולל ציון  מספרי בתחומי היהדות המובהקים (תנ"ך/ תלמוד). לא ילקחו בחשבון עבודות סמינריון וציון עובר.  

קורסים "עודפים" לתואר ראשון- במידה וקיימים קורסים "עודפים" לתואר ראשון שנלמדו בלימודי יסוד ביהדות (קודים 01,02,03,04) או שנלמדו במדרשה בבר אילן ולא הוצאו לרשימת הקורסים עודפים בגיליון ציונים, יש לצרף אישור ממשרד הרשם בר אילן שאכן קורסים אלו עודפים (ניתן לקבל במייל ממשרד הרשם).

אישורים שלא יהיו תקינים ויצורפו לפנייה לפטור מלימודי יסוד בתארים מתקדמים, הבקשה לא תבדק ולא תועבר לדיון בוועדת הפטורים. חלה האחריות על הסטודנט/ית לפעול על פי הנהלים להגשת בקשה לפטור. לכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות אלינו במייל- yesod@biu.ac.il ואנו נשמח לסייע. 

רק לאחר שכל האישורים תקינים, ניתן להגיש בקשה לפטור באמצעות-

חדש - הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
אנו שמחים לבשר לכם כי מהיום ניתן להגיש בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר.
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.
יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד בתארים מתקדמים).
בפניות מנהליות>רשימת בקשות ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח בדואר על ידי הוועדה לתואר שני .

 

* ש"ש = שעות שנתיות