פרשת השבוע

על פרשת השבוע

הדף השבועי הוא מפעל משותף של גופים ורשויות אחדות באוניברסיטה:

הפקולטה למדעי היהדות, המרכז ללימודי יסוד ביהדות ע"ש  שולמן,  לשכת רב הקמפוס וקרן הנשיא לתורה ומדע.

בספר זה קובצו מבחר מאמרים שפורסמו במסגרת הדף השבועי בשנים תשנ"ג-תשנ"ז.