סגן מנהלי לראש בית הספר

ד"ר דגנית בוני-דוידי

דוא"ל: 
משרד: