פרופ' יונתן גרוסמן

פרופ'
גרוסמן יונתן
טלפון: 

קורסים

קורס 01-002-21 עיונים בספר בראשית- 2 שעות שנתיות (סמ' ב')