ד"ר אהרן ארנד

דוא"ל
ayahrend@walla.com
תחומי עניין

פרשנות התלמוד; תולדות התפילה

  קורות חיים
  השכלה:
  תשנ"ו תואר שלישי                אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
  תשנ"ג תואר שני אוניברסיטת בר-אילן תלמוד
  תשנ"א תואר ראשון אוניברסיטת בר-אילן תלמוד ותולדות עם ישראל   
  נושא עבודת התזה:

  'מסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת מגילה.' בהנחיית: פרופ' יעקב ש' שפיגל

  נושא עבודת הדוקטורט:

  'פירוש רש"י למסכת מגילה: נוסחו ותכונתו בצירוף מהדורה מדגמית.' בהנחיית: פרופ' יעקב ש' שפיגל 

  מלגות ופרסים: 
  תשע"ג מלגה מטעם התכנית ללימודים מתקדמים ע"ש סנדר ושמואל קולאץ', אוניברסיטת בר-אילן
  תשס"ח מלגה מטעם התכנית ללימודים מתקדמים ע"ש סנדר ושמואל קולאץ', אוניברסיטת בר-אילן
  תשס"א פרס על-שם נחמה ומרים עמינוח, הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל
  תשנ"א מלגה על-שם פלמר
  מענקי מחקר:
  תשפ"א

  מענקים מטעם קרן בית שלום כסיוע למחקרים על פירוש רש"י לתלמוד

  תש"ף [למחקר בשנים תשפ"א-תשפ"ד]

  מענק מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) עבור מחקר בנושא פירוש רש"י למסכת קידושין

  תשע"ד [ למחקר בשנים תשע"ה-תשע"ז]

  מענק מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) עבור מחקר בנושא פירוש רש"י למסכת סוכה

  תשע"ח

  ציון 'טוב מאוד' מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) על בקשה למענק עבור מחקר בנושא פירוש     רש"י למסכת ביצה

  תשס"ט

  ציון 'טוב מאוד' מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) על בקשה למענק עבור מחקר בנושא פירוש רש"י למסכת ראש השנה

  תשס"ב

  מענק מטעם הקרן לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש דהאן עבור מחקר על דרכי הפרשנות לתלמוד בארצות צפון אפריקה

     
  ניסיון מקצועי אחר (תפקידים ציבוריים):
  תש"ף מביא לדפוס של הספר 'שבעים פנים לתורה' מאת מ' ארנד, 747 עמ', ירושלים
  תשע"ז יועץ מדעי לקובץ המאמרים של חברי המחלקה לתלמוד, 'והנה רבקה יוצאת: עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן', 293 עמ', ירושלים
  תשע"ג מביא לדפוס של הספר 'נתיבי מאיר' מאת מ' רפלד, 456 עמ', ירושלים
  תש"ע מביא לדפוס של הספר 'פתחי תפילה ומועד' מאת י"ש שפיגל, 540 עמ', מכללת אורות ישראל אלקנה-רחובות
  תשס"ו-תשס"ט חבר (ויו"ר) הועדה המייעצת למכוני מחקר תורניים של משרד המדע
  תשס"ד-תשס"ה מזכיר חברת מקיצי נרדמים
  תשנ"ו מזכיר ומביא לדפוס של הספר 'מחקרים במקרא ובחינוך' (בעריכת דב רפל), טורו קולג', ירושלים, 370 עמ'. 
  תשנ"ב-תשנ"ה מזכיר ומביא לדפוס של כתב העת 'מחניים', 11 חוברות
  מידע נוסף:  
   תשע"ט מצטיין בהוראה
    משתתף בכתיבת מאמרים ב'דף שבועי' שמוציאה הפקולטה למדעי היהדות (כ-50 מאמרים)
  תשע"ה השתתפות בהכנת דו"ח על המחלקה לתלמוד עבור המועצה להשכלה גבוהה
  תשס"ב-תשס"ג, תש"ע-תשע"א חבר הועדה לתואר שלישי של המחלקה לתלמוד
  טבת תשס"ג עורך חוברת זכרון לפרופ' מאיר שמחה פלדבלום ז"ל, 76 עמ'
  תשס"ב-תשס"ד שופט הצעות מחקר לתואר שני של המחלקה לתלמוד
  אייר תשס"א עורך חוברת 'פיוטים וכרוזים בענייני השמיטה', שחולקה לבאי הכנס של המחלקה לתלמוד, 59 עמ'
  תש"ס-תשס"ד מרכז הסמינריון השבועי של המחלקה לתלמוד
  שבט תש"ס עורך הקובץ 'כצאת משה': מבחר מכתביו של ד"ר משה ווייס, 28 עמ'
  אייר תש"ס מארגן תערוכת ספרים בכנס של המחלקה לתלמוד על 'עולם בית הכנסת'
  תש"ס-תשס"א עוזר ראש המחלקה לתלמוד
  תשנ"ז לקטור של קובץ מאמרים ביהדות מטעם היחידה ללימודי יסודי ביהדות
  תשנ"ד-תשנ"ה מזכיר 'מרכז נפתל' לחקר התושבע"פ שליד המחלקה לתלמוד
  תשנ"ד-תשנ"ה מזכיר כתב העת 'סידרא'

   

   

   

   

  מחקר

  פרשנות התלמוד; תולדות התפילה

   

  קורסים

   

  קורס 02-348-77  ארץ ישראל: הלכה מנהג ופולקלור שנתי 2 שעות שנתיות   לבוגרי/רות בתי"ס תיכונים כלליים
  קורס 02-470-20  מועדי ישראל: מהמקרא ועד ימינו שנתי 2 שעות שנתיות    לבוגרי/רות בתי"ס דתיים וישיבות
  קורס 02-470-21 מועדי ישראל: מהמקרא ועד ימינו שנתי 2 שעות שנתיות   לבוגרי/רות בתי"ס דתיים וישיבות
  קורס  02-899-35 חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  
  קורס 02-899-36 חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  
  קורס 02-899-37 חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  

   

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  במות שפיטות:
  ספרים:

  אלף המגן: פירוש על אגדות מסכת מגילה לר' שמריה האקריטי (248 עמ'), הוצאת מקיצי נרדמים,  ירושלים תשס"ג.

  פירוש רש"י למסכת מגילה: מבוא ומהדורה ( 368 עמ'), הוצאת מקיצי נרדמים, ירושלים תשס"ח. 

  פירוש רש"י למסכת ראש השנה: מבוא ומהדורה (370 עמ'), הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ד. 

  פירוש רש"י למסכת סוכה: מבוא ומהדורה (686 עמ'), הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשפ"א. 

  מאמרים ופרקים בספרים:

  סימני מנייני הפסוקים בפרשות התורה, בתוך: ספר היובל לרב מרדכי ברויאר (בעריכת מ' בר אשר),האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשנ"ב, עמ' 171-157.

  פירוש מגילת אסתר לר' שמריה בן אליה האקריטי, בתוך: מחקרים במקרא ובחינוך (בעריכת ד' רפל),טורו קולג', ירושלים תשנ"ו, עמ' 52-33.

  לתולדות הנחת אבן פינה בבתי כנסת, בתוך: במשעולי עבר יהודי: ספר היובל לד"ר צבי גסטוירט (בעריכת י' רוזנסון), מכללת אפרתה, ירושלים תשס"ו, עמ' 268-253.

  'לבושים' של חכמי ג'רבה למשנה ולתלמוד, בתוך: תרשיש: מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה (בעריכת א' חזן-ח' סעדון), אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ט, עמ' 360-345 .  

  על פרשנות האחרונים לפירוש רש"י לתלמוד, רש"י ובית מדרשו (בעריכת א' כהן), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"ג, עמ' 26-11.                           

  דרכים לשיפור עולם התפילה בדורנו על רקע הליכות בית הכנסת 'קהל עדת ישורון' בפרנקפורט, ספר היובל לפרופ' דניאל שפרבר (בעריכת א' פרזיגר), הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז, עמ'  226-197.

  תפילות הודיה אחרי עצירת מגפות ביוון ובאיטליה, בתוך: פסח, פסח ומה שביניהם (בעריכת י' הראל), אוניברסיטת בר-אילן, ניסן תש"ף, עמ' 49-48.

  מאמרים בכתבי עת:

  הזכרת בני רב פפא בסיום הלימוד, סידרא, ה (תשמ"ט), עמ' 25-17. 

  ספר 'ראש מילין' לראי"ה קוק, דעת, 27 (תשנ"א), עמ' 85-73.    

  הקפת החתן על ידי הכלה בשעת החופה, סידרא, ז (תשנ"א), עמ' 11-5. 

  הרפואה במשנת ר' נחמן מברסלב, קורות, י (תשנ"ד), עמ' 53-44 .   

  מרשם להריון בכתב-יד משנת 1410, קורות, יא (תשנ"ה), עמ' 55-53.  

  הסכמות לספרי קדש בדורנו, עלי ספר, יח (תשנ"ו), עמ' 170-157.   

  לתולדותיה של המלה 'שלישיה', לשוננו לעם, מח ב (תשנ"ז), עמ' 62-52 .    

  ריבוי עוברים בספרות ישראל ובאמנות היהודית, בדד, 5 (תשנ"ז), עמ' 41-5.

  The Commentary of Rabbi Shemariah Ben Elijahu Ikriti on the Aggadoth of Tractate Megillah,

  דברי הקונגרס העולמי ה-12 למדעי היהדות, תשנ"ז, חלק לועזי, 15 עמ' [לא נדפס].

  תוספות בכתבי היד ובדפוסים של פירוש רש"י למסכת מגילה, סידרא, יד (תשנ"ח), עמ' 24-5.  

  פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריטי, דעת, 43 (תשנ"ט), עמ' 51-43.    

  סעודת הפורים של רבה ור' זירא בראי פרשני התלמוד, בדד, 8 (תשנ"ט), עמ' 75-65.    

  Physical Culture in Rabbinical Literature in Modern Times, KOROT, 15 (2001),  pp. 56-95.

  לפרשנות האגדה התלמודית בביזנטיון: המבוא והחתימה בספר 'אמציהו' לרבי שמריה בן אליהו האקריטי, פעמים, 91 (אביב תשס"ב), עמ' 179-165.

  Toledot Yizhak:  Talmudic Exegesis in Djerba in the Early 18th Century  דברי הקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות (אדר א תשס"ג), 24 עמ'.

  פרשנות ג'רבאית לתלמוד: 'כסא רחמים' לר' רחמים חורי, שנתון המשפט העברי, כב (תשס"א- תשס"ד), עמ' 44-1.

  לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה, Jewish Studies: an Internet Journal, 3 (2004), עמ' 53-19.

  קטעים מפירוש עתיק על מסכת ראש השנה, קבץ על יד, יח (תשס"ה), עמ' 138-123.

  עיונים במסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת ראש השנה, סידרא, כ (תשס"ה), עמ' 24-5.

  מנהגי תפילות השנה של קהילת רגנשבורג, קבץ על יד, יט (תשס"ו), עמ' 298-241.

  פנקס בית הכנסת המרכזי בעכו, דרך אגדה, ט (תשס"ו), עמ' 75-61.

  תקנות בתי הכנסת בדורות האחרונים, כנישתא, ג (תשס"ז), עמ' מא-עז.

  פרשנות ג'רבאית לתלמוד: 'תרומת הדשן' לר' צמח כהן, סידרא, כז-כח (תשע"ג), עמ' 25-7.

  שרידי פירוש למסכת סוכה מבית מדרשו של רש"י, קבץ על יד, כב (תשע"ד), עמ' 114-97.

  Studies in the Text of Rashi's Commentary to Tractate Berakhot found in the Historical Archive of Girona, Materia Giudaica, xix/1-2 (2014), pp. 481-500.

  תפילות לשלום חיילים, עלי ספר, כד-כה (תשע"ה), עמ' 330-297. 

  Scribal Additions to Textual Witnesses of Rashi's Commentary to Tractate Sukkah,  Materia Giudaica, XX-XXI (2015-2016), pp. 329-339.

  פרקי מחקר בלשון התפילה (על ספרו של מ' בר-אשר), לשוננו, עט ג (תשע"ז), עמ' 371-355.

  Dating Rashi’s Commentary on Tractate Sukkah, Journal of Jewish Studies, LXIX (2018),  pp. 44-57.

  Rashi's Commentary to Tractate Sukka: An Examination of the Textual Transmissions, Revue des études juives, 178 (2019), pp. 329-356.

  On the Yehi Ratzon Formula in the Blessing for the New Month in the Ashkenazi Rite, Association for Jewish Studies, 25 pp. (בדפוס).

  ביקורות ספרים בכתבי עת:

  מפירות עובדי המכון לתצלומי כתבי-יד עבריים בירושלים, על הספר 'מגנזי המכון לתצלומי כתבי היד  העבריים' (בעריכת א' דוד), מדעי היהדות, 36 (תשנ"ו), עמ' 277-273.

  פרסומים בבמות לא שפיטות:
  ספרים:

  פרקי מחקר ליום העצמאות, לשכת רב הקמפוס של אוניברסיטת בר אילן, תשנ"ח, 270 עמ'.

  מאמרים ופרקים בספרים:

  הקהל בפיוט, בתוך: ספר הקהל (בעריכת ר"י זולדן), מכון התורה והארץ, ירושלים תשס"א, עמ' 331-315.

  בת מצוה בפסקי הרב יצחק נסים, בתוך: בת מצוה (בעריכת ש' פרידלנד בן-ארזה), הוצאת מת"ן,  ירושלים תשס"ב, עמ' 115-109.

  פירושים שכלתניים לסימני ראש השנה, בתוך: זכויות כרימון: ספר זיכרון לאיל י' יברבוים (בעריכת י' רוזנסון), הוצאת המשפחה, רחובות תשס"ד, עמ' 76-67.  

  עדויות וסיפורים על בחינות מיוחדות בבקיאות בתלמוד, והנה רבקה יוצאת: עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן (מביא לדפוס: א' דגן), ירושלים תשע"ז, עמ' 255-241.

  מאמרים בכתבי עת:

  עוד על ה'חזק' שבפירוש החזקוני לתורה, מגדים, טו (תשנ"א), עמ' 94.

  על הזכרת בני רב פפא בסיום הלימוד, סיני, קיט (תשנ"ב), עמ' קנו-קנז.

  עוד על ספר 'ראש מילין' לראי"ה קוק, סיני, קי (תשנ"ב), עמ' קצ-קצב.

  הפירוש הקצר של בעל הטורים לתורה, מחניים, 3 (תשנ"ג), עמ' 187-180.

  חידושי אגדות של המהרש"א, מחניים, 7 (תשנ"ד), עמ' 175-166.

  חינוך לתפילה בספרות הרבנית של ימינו, דרך אפרתה, ו (תשנ"ו), עמ' 157-147.

  בית הכנסת ב'גבוה שבעיר', על אתר, ב (תשנ"ו), עמ' 158-155.

  'פרקי  מחקר ליום העצמאות' – השלמות, דרך אפרתה, ח (תשנ"ט), עמ' 130-107.

  הצצה לעולם תקנות בתי הכנסת, דרך אפרתה, יב (תשס"ה-תשס"ו), עמ' 72-67.

  ביקורת ספרים:

  ספר 'פרנס לדורו': נציג של סוג ספרותי נדיר, על הספר 'פרנס לדורו': התכתבות א"ל פרינץ עם חכמי דורו, בעריכת ד"ר מ' הרשקוביץ, סיני, קיא (תשנ"ג), עמ' רפ-רפו.

  מחקר חדש בתולדות הספר העברי, על הספר 'עמודים בתולדות הספר העברי: כתיבה והעתקה' לפרופ' י"ש שפיגל, הצופה, ל אדר א' תשס"ה, עמ' 12, 14.

  קבלת שבת, על הספר 'הנהגות קבליות בשבת' לפרופ' מ' חלמיש, הצופה, כז בטבת תשס"ו, עמ' 11.

  כנסים והרצאות:

  June 25, 2019 Boston University, Boston, Rhode Island "On the Yehi Ratzon Formula in the Blessing for the New Month in the Ashkenazi Rite: A linguistic and historical study"  
  June 27, 2018 University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands "Christianity and Christian censorship in Rashi's literature on the Talmud"  
  יז' באב תשע"ז (9.8.17) הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'זמנו של פירוש רש"י למסכת סוכה'

   

  June 28, 2017 New York University, New York "Reviewing the creation of Rashi's Literary enterprise through his commentary on the Talmud"  
  June 22, 2016 Brown University, Providene, Rhode Island "The Literary Corpus of Glosses on Rashi's Commentary on Talmud"  
  August 25, 2015 Concordia University, Montreal, Canada "Rabbi Yitzhak Abadi and his approach to legal adjudication, Sephardic North African and Middle Eastern Jewish Communities in North American"  
  יא' בטבת תשע"ג (24.12.12) סמינריון של המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן 'ד"ר מאיר רפלד וספרו נתיבי מאיר'

   

  א' באב תשס"ט (22.7.09) כנס על הנושא 'בית הכנסת נשמת העם', מכון לנדר, ירושלים 'עולם בית הכנסת במשנתו של פרופ' משה ארנד ז"ל'

   

  כ' באדר תשס"ט (16.3.09) סמינריון המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן 'על הספר פירוש רש"י למסכת מגילה'

   

  יט' באייר תשס"ז (7.5.07) הכנס השנתי של המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן 'על מהדירים ומהדורות של ספרים רבניים מימי הביניים'  
  א' בתמוז תשס"ו (27.6.06) הכנס השנתי השמיני לחקר תולדות החינוך, מטעם אוניברסיטת תל-אביב, מכללת אורנים 'תקנות הקהילה במאות הי"ט-כ''  
  כז' בתמוז תשס"ה (3.8.05) הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'לדרך ההדרת פירוש רש"י לתלמוד'

   

  ב' בתמוז תשס"ד (21.6.04) הכנס השנתי השישי לחקר הגות ומציאות בתולדות החינוך בארץ ישראל ובתפוצות, מטעם אוניברסיטת תל אביב ומכון שוקן 'לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה'  
  י' בסיון תשס"ג (10.6.03) כנס על: יהודי תוניסיה: יצירה, מורשת ותרבות, מטעם המרכז למורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן, אוניברסיטת בר - אילן 'פרשנות התלמוד של ר' רחמים חורי מג'רבה'  
  ב' בסיון תשס"ג (2.6.03) סמינריון מחלקתי, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר - אילן 'על הספר 'אלף המגן' על מסכת מגילה לר' שמריה האקריטי'  
  יא' באייר תשס"ג (13.5.03) יום עיון מטעם הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן 'תקנות בתי-הכנסת בישראל בדורות האחרונים'  
  כז' במנחם-אב תשס"א (16.8.01) הקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות 'פרשנות התלמוד של ר' יצחק חדאד מתוניסיה בראשית המאה הי"ח"'  
  July 12th 2001 The 3rd Maccabiah-Wingate International Congress, Wingate Institute "Physical Culture in Rabbinical Literature in Modern Times"  
  אייר תשנ"ט (4.99) סמינריון מחלקתי, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן 'תרבות הגוף בספרות הרבנית בדורות האחרונים'  
  כז' בתמוז תשנ"ז (1.8.97) הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות, ירושלים 'פירוש ר' שמריה האקריטי לאגדות מסכת מגילה'  

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023