ד"ר ישעיהו בן פזי

ד"ר ישעיהו בן פזי

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2000 תואר שלישי     Ph.D         אוניברסיטת בר-אילן תלמוד   
    מסלול ישיר
1988 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תלמוד  

נושא עבודת הדוקטורט:

'השתלשלות דרכי הקניינים בקרקעות לאור הספרות התנאית והאמוראית.' בהנחיית: פרופ' צבי אריה שטיינפלד

ניסיון מקצועי:
1990‑2020 אוניברסיטת בר-אילן
2020-1994 מכללת אשקלון
2020-2000 מכללת חמדת הדרום
2015-2004 מכללת אורות (קמפוס מורשת יעקב)
2009-2001 דיקאן הסטודנטים במכללת חמדת הדרום
2019-2017 עורך כתב העת  'חמדעת' מכללת חמדת הדרום

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

I. Ben Pazi, (2017), "A Member of the Household" or: "A Son Who Implores on his Father"?”, Journal for the Study of Judaism (JSJ) 48, Brill, pp.551-563.

בן פזי, י (2016), "סיפורי הנהגתם של רב אדא בר אהבה ונחום איש גמזו נוכח איומי מפולת: השפעת מסגרת הקובץ על נוסחם הבבלי של הסיפורים", חמדעת ט, עמ' 45‑66.

בן פזי, י' (2013), "הומור מאופק וסאטירה מוסווית באגדה תלמודית: שיבתו המאוחרת של ר' חנניה בן חכינאי לביתו (כתובות סב, ע"ב)", הומור מקוון - כתב עת מדעי לחקר ההומור, 3

בן פזי, י' (2011). "אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא: תמימות, ביקורת ובין-טקסטואליות בפרשנות אגדה תלמודית (כתובות סב, א)".  חמדעת  ז,  עמ' 24 – 47.

בן פזי, י' (2009). "חשיפת ההקשר המקראי כאמצעי להבנת אגדות חז"ל – גלגולו של דימוי: מסיני" באגדת הירושלמי ל"עמוד האש" באגדת הבבלי". חמדעת  ו: עמ' 47–71.

בן פזי, י' (2007). 'כבן בית' או 'כבן המתחטא על אביו' – היבטים בין-טקסטואליים בדימוייו המנוגדים של חוני המעגל". חמדעת  ה: עמ' 32–58.

בן פזי, י' (2006). "שיבוץ קובץ האגדות על רשב"י ובנו בפסיקתא דרב כהנא". מורשתנו  יז : עמ' 138 - 162.

בן פזי, י' (2005). "'קוצין כסוחים כסחתי' –  מליצה אגדית או טיעון הלכתי". דיני ישראל – מחקרים בהלכה ובמשפט העברי, כא, (אוניברסיטת תל אביב): עמ' 1–30.

בן פזי, י' (2004). "עוגת חוני בראיה אינטרטקסטואלית". חמדעת ד: עמ' 69–89.

בן פזי, י' (2003). "אבן טועים ומעשה חוני המעגל" סידרא  יח, אוניברסיטת בר אילן : עמ' 5–26

פרסומים לא שפיטים:

בן פזי, (2020). " 'אם ענה תענה' ו'עינוי דין' ", הדף השבועי 1352, אוניברסיטת בר אילן.

בן פזי, י' (2015) " 'והודעתם לבניך'  - לימוד חדש או שינון? " הדף השבועי 1130, אוניברסיטת בר אילן.

בן פזי, י' (2014).  'מעשה אבות סימן לבנים': קורותיו של ר' שמעון בר יוחאי כשחזור קורותיו של יעקב אבינו', הדף השבועי 1097, אוניברסיטת בר אילן.

בן פזי, י'  (2013). 'לא תחבול בגד אלמנה: טעמו של מקרא', הדף השבועי 1030, אוניברסיטת בר אילן.

בן פזי, י' (2005). "עמלק" ו"עמלקיות": מהלכי הרוח בגטו ורשה בימי הפורים תש"ב", מקראי שבת ומועד 14, מכללת אשקלון (ללא ציון עמוד).

בן פזי, י' (2004). "על מנהגן של בנות משפחת ה'בן איש חי' באמירת 'תיקון' בלילה". מקראי שבת ומועד 9, מכללת אשקלון.

בן פזי, י' (2002). 'עמך עמי ואלהיך אלוהי' – גישות יסוד בהבנת טיבו ומשמעותו של הגיור. מקראי שבת ומועד 4, מכללת אשקלון.

בן פזי, י' (1999). "מדרש פליאה להלכה?". הדף השבועי 264, אוניברסיטת בר אילן

בן פזי, י' (1985). "מהות הטענה במשפט העברי". מגל ו, המכון הגבוה לתורה שעל יד אוניברסיטת בר אילן, עמ' 97–114

 

 

קורסים

 

 

02-513-02 הבית היהודי- תלמוד הלכה ומנהג

שנתי

2 ש"ש הקורס ינתן בזום

 

תחומי מחקר

חקר ספרות חז"ל בתחום המדרש והאגדה; דיני המשפחה בספרות התלמודית והבתר תלמודית