ד"ר לאה הימלפרב

דוא"ל: 

קורסים

 

01-076-01  ספר שמואל מזווית עכשווית סמס' ב'

2 שעות שנתיות; 4 שעות סמסטריאליות