Placeholder Image

ד"ר חזי (יחזקאל) כהן

דוא"ל
yhezkel.cohen@biu.ac.il
תחומי עניין

תנ"ך וחכמי יהדות המזרח

  קורות חיים
  השכלה:
  2001- 2006 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  2000 השלמות לתואר שלישי אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  1999-1997 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
  1996-1994 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך ומזה"ת
  1994-1992   ישיבת עין צורים/מכון להכשרת מורים ע"ש יעקב הרצוג לימודי יהדות 

   

  ניסיון מקצועי:

  2019 פרסום הספר (עריכת ד"ר חזי כהן): ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט
  2019

  פרסום הספר: שערי חיים – עיון בהגותו של הבן איש חי, הרב יוסף חיים, ישקראל 2019.

    הצטרפות למועצה הרוחנית של רשת אמי"ת
    השתתפות בצוות כתיבת חזון לחינוך לתלמידים מסורתיים ברשת אמי"ת
    הקמת אתר: חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. אתר מקיף ובו סיפורים על חכמי המזרח בשיתוף מט"ח ומשרד החינוך
   

  מנהל תוכן פרויקט 'חכמה מקדם' – הנגשת חכמי המזרח בחברה הישראלית.

    פרסום הספר: חכמה מקדם, סיפורי חכמים מקהילות הספרדיים ועדות המזרח, הוצ' ידיעות אחרונות 2016
   

  מרצה בית מדרש לתורה ולחיים, מדרשת הגולן – תנ"ך ויהדות המזרח

   

  מרצה קורסי תנ"ך בתואר שני - אוניברסיטת בר אילן

    כתיבת ערכית בתנ"ך לאנציקלופדיה העברית באינטרנט
    מרצה לתנ"ך במכללת אשקלון - קורסי יסוד 
    מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן - קורסי יסוד
    הקמת גרעין תורני באור יהודה
    השתתפות בפרויקט מנהיגות צעירה במכון הארטמן
    בית מדרש 'תאיר'- הרצאות ביהדות לחילוניים ודתיים
    מרצה קורסי יסוד ביהדות – אוניברסיטת בר- אילן
   

  פעילות במסגרת קרן 'איסף' לצמצום פערים חברתיים בעזרת צמצום הפערים בחינוך.

    מדרשת עין הנציב - הוראת תנ"ך וחכמי המזרח
    ישיבת מעלה גלבוע - הוראת תנ"ך וחכמי המזרח
    מתנ"ס אור יהודה, מדור הנוער - הקמת וניהול סניף בני עקיבא
    מכון יד בן צבי- הדרכת טיולים לנוער בירושלים

   

  מחקר

  תנ"ך וחכמי יהדות המזרח

  קורסים

   

  01-008-04 ספרי חכמה, שירה ומגילות שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום
  01-801-35 אברהם אבי המאמינים שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
  04-095-35  חכמי המזרח התיכון-גשר בין ישן לחדש שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
  04-016-01  הארי מבגדד – בן איש חי ויהדות המזרח שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום

   

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  מאמרים ופרסומים בתחומי התנ"ך ויהדות המזרח

  עבודת הדוקטורט:

  משה כמתווך בין אל ואדם, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ו

  מאמרים שפיטים:

  'גורל יהונתן', בתוך: מ' אביעוז, א' עסיס וי' שמש, זר רימונים, מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ’ רימון כשר, 2013, עמ' 116-99.

  'המהפכה הרוחנית של עזרא הסופר ובני דורו : עיון ספרותי-תיאולוגי בעזרא ג ובנחמיה ח',  בית מקרא נד,א (תשס"ט), עמ' 83-96.

  'משה איש האלוהים : על היחס הדו-ערכי כלפיו במקרא', בתוך: מ' חלמיש, ח' כשר, ח' בן פזי (עורכים), משה אבי הנביאים: דמותו בראי ההגות לדורותיה, (2010), עמ' 78-53.

  ספרים ומאמרים שאינם שפיטים:
  ספרים:

  חוכמה מקדם, סיפורי חכמים מקהילות הספרדיים ועדות המזרח, הוצ' ידיעות אחרונות 2016.

  שערי חיים – עיון בהגותו של הבן איש חי, הרב יוסף חיים, 2019.

  ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט.

  מאמרים:

  'קריעת ים סוף וחשיבותה התיאולוגית', מעגלים א', תשנ"ח, עמ' 60-43.

  'למשמעות המפגש עם רחב הזונה בתיאור כיבוש הארץ', משלב ל"ד (תשנ"ט), עמ' 60-43.

  שירת המוסר, עיון בספר 'קול ששון'', בתוך: א' ארמן וי' קראוס (עורכים), השירה הזאת, קובץ מאמרים בנושא שירה לזכר נדב אלעד, ישיבת מעלה גלבוע, תשס"ג ירושלים, עמ' 171-167.

  'מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים? ', אקדמות כו (תשע"א), עמ' 41-56.

  'פרדת אברהם מלוט : (בראשית י"ג)',  מגדים נב (תשע"א), עמ' 9-22.

  'אברהם ולוט : מפרדה לפירוד',  מגדים נד (תשע"ג), עמ' 33-46.  

  'מפני מה ניתנה תורה לישראל? : עיון בדרשתו של הבן איש חי', מעגלים ח (תשע"ג), עמ' 13-16.

  'יוסף - מחולם לפותר חלומות', מגדים נו (תשע"ו), עמ' 9-43.

  'על גאולת ישראל והאומות: עיון במשנת הרב משה כלפון הכהן', מעשה חֹשב א, (תשע"ו) עמ' 239–245.

  'דיברה תורה לבני אדם', בתוך: י' ברנדס, ט' גנזל וח' דויטש (עורכים), בעיני אלוהים ואדם, המאמין ומחקר המקרא, תשע"ז, עמ' 341-329.

  'לדמותו של משה רבנו - על אחריות לאומית ישראלית ורגישות מוסרית כלל-אנושית', מעגלים ט (תשע"ז), עמ' 68-61.

  'כמה רחוק השוק מבית המדרש? – גישתו של הרב יוסף חיים לקודש וחול', והאר עינינו, תשע"ט, עמ' 693-683.

  'שער לגישת התמורות' בתוך: ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט, עמ' 64-23.

  'לא יקום עד אחד באיש?' , בתוך: ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט, עמ' 220-205.

   'מקדושת הזמן לקדושת המקום: תמורות באופי הפולחן בסיפור מתן תורה' בתוך: ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט, עמ' 276-251.

  'משנתו הציונית-קבלית של הרב עבדיה הדאיה', קול התור, 2020. בדפוס

  ערכים אנציקלופדיים:

  כתיבת ערכים לאנציקלופדיה העברית באינטרנט: משה, אברהם, שרה, ישמעאל, לוט, מלכיצדק, תרח, הגר - האנציקלופדיה תעלה לרשת בעתיד הקרוב.

  כנסים מדעיים:

  הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה- 13 'מבט חדש על גורל יהונתן'
  הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה- 12 'משה כמתווך בין אל ואדם'

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023