ד"ר חזי (יחזקאל) כהן

ד"ר חזי (יחזקאל) כהן

קורות חיים

השכלה:
2001- 2006 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
2000 השלמות לתואר שלישי אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
1999-1997 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
1996-1994 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך ומזה"ת
1994-1992   ישיבת עין צורים/מכון להכשרת מורים ע"ש יעקב הרצוג לימודי יהדות 

 

ניסיון מקצועי:

2019 פרסום הספר (עריכת ד"ר חזי כהן): ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט
2019

פרסום הספר: שערי חיים – עיון בהגותו של הבן איש חי, הרב יוסף חיים, ישקראל 2019.

  הצטרפות למועצה הרוחנית של רשת אמי"ת
  השתתפות בצוות כתיבת חזון לחינוך לתלמידים מסורתיים ברשת אמי"ת
  הקמת אתר: חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. אתר מקיף ובו סיפורים על חכמי המזרח בשיתוף מט"ח ומשרד החינוך
 

מנהל תוכן פרויקט 'חכמה מקדם' – הנגשת חכמי המזרח בחברה הישראלית.

  פרסום הספר: חכמה מקדם, סיפורי חכמים מקהילות הספרדיים ועדות המזרח, הוצ' ידיעות אחרונות 2016
 

מרצה בית מדרש לתורה ולחיים, מדרשת הגולן – תנ"ך ויהדות המזרח

 

מרצה קורסי תנ"ך בתואר שני - אוניברסיטת בר אילן

  כתיבת ערכית בתנ"ך לאנציקלופדיה העברית באינטרנט
  מרצה לתנ"ך במכללת אשקלון - קורסי יסוד 
  מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן - קורסי יסוד
  הקמת גרעין תורני באור יהודה
  השתתפות בפרויקט מנהיגות צעירה במכון הארטמן
  בית מדרש 'תאיר'- הרצאות ביהדות לחילוניים ודתיים
  מרצה קורסי יסוד ביהדות – אוניברסיטת בר- אילן
 

פעילות במסגרת קרן 'איסף' לצמצום פערים חברתיים בעזרת צמצום הפערים בחינוך.

  מדרשת עין הנציב - הוראת תנ"ך וחכמי המזרח
  ישיבת מעלה גלבוע - הוראת תנ"ך וחכמי המזרח
  מתנ"ס אור יהודה, מדור הנוער - הקמת וניהול סניף בני עקיבא
  מכון יד בן צבי- הדרכת טיולים לנוער בירושלים

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

מאמרים ופרסומים בתחומי התנ"ך ויהדות המזרח

עבודת הדוקטורט:

משה כמתווך בין אל ואדם, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ו

מאמרים שפיטים:

'גורל יהונתן', בתוך: מ' אביעוז, א' עסיס וי' שמש, זר רימונים, מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ’ רימון כשר, 2013, עמ' 116-99.

'המהפכה הרוחנית של עזרא הסופר ובני דורו : עיון ספרותי-תיאולוגי בעזרא ג ובנחמיה ח',  בית מקרא נד,א (תשס"ט), עמ' 83-96.

'משה איש האלוהים : על היחס הדו-ערכי כלפיו במקרא', בתוך: מ' חלמיש, ח' כשר, ח' בן פזי (עורכים), משה אבי הנביאים: דמותו בראי ההגות לדורותיה, (2010), עמ' 78-53.

ספרים ומאמרים שאינם שפיטים:
ספרים:

חוכמה מקדם, סיפורי חכמים מקהילות הספרדיים ועדות המזרח, הוצ' ידיעות אחרונות 2016.

שערי חיים – עיון בהגותו של הבן איש חי, הרב יוסף חיים, 2019.

ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט.

מאמרים:

'קריעת ים סוף וחשיבותה התיאולוגית', מעגלים א', תשנ"ח, עמ' 60-43.

'למשמעות המפגש עם רחב הזונה בתיאור כיבוש הארץ', משלב ל"ד (תשנ"ט), עמ' 60-43.

שירת המוסר, עיון בספר 'קול ששון'', בתוך: א' ארמן וי' קראוס (עורכים), השירה הזאת, קובץ מאמרים בנושא שירה לזכר נדב אלעד, ישיבת מעלה גלבוע, תשס"ג ירושלים, עמ' 171-167.

'מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים? ', אקדמות כו (תשע"א), עמ' 41-56.

'פרדת אברהם מלוט : (בראשית י"ג)',  מגדים נב (תשע"א), עמ' 9-22.

'אברהם ולוט : מפרדה לפירוד',  מגדים נד (תשע"ג), עמ' 33-46.  

'מפני מה ניתנה תורה לישראל? : עיון בדרשתו של הבן איש חי', מעגלים ח (תשע"ג), עמ' 13-16.

'יוסף - מחולם לפותר חלומות', מגדים נו (תשע"ו), עמ' 9-43.

'על גאולת ישראל והאומות: עיון במשנת הרב משה כלפון הכהן', מעשה חֹשב א, (תשע"ו) עמ' 239–245.

'דיברה תורה לבני אדם', בתוך: י' ברנדס, ט' גנזל וח' דויטש (עורכים), בעיני אלוהים ואדם, המאמין ומחקר המקרא, תשע"ז, עמ' 341-329.

'לדמותו של משה רבנו - על אחריות לאומית ישראלית ורגישות מוסרית כלל-אנושית', מעגלים ט (תשע"ז), עמ' 68-61.

'כמה רחוק השוק מבית המדרש? – גישתו של הרב יוסף חיים לקודש וחול', והאר עינינו, תשע"ט, עמ' 693-683.

'שער לגישת התמורות' בתוך: ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט, עמ' 64-23.

'לא יקום עד אחד באיש?' , בתוך: ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט, עמ' 220-205.

 'מקדושת הזמן לקדושת המקום: תמורות באופי הפולחן בסיפור מתן תורה' בתוך: ח' כהן, א' עברון (עורכים), גישת התמורות, שיטה חדשה בפרשנות התורה, הוצ' מגיד, ירושלים תשע"ט, עמ' 276-251.

'משנתו הציונית-קבלית של הרב עבדיה הדאיה', קול התור, 2020. בדפוס

ערכים אנציקלופדיים:

כתיבת ערכים לאנציקלופדיה העברית באינטרנט: משה, אברהם, שרה, ישמעאל, לוט, מלכיצדק, תרח, הגר - האנציקלופדיה תעלה לרשת בעתיד הקרוב.

כנסים מדעיים:

הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה- 13 'מבט חדש על גורל יהונתן'
הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה- 12 'משה כמתווך בין אל ואדם'

 

קורסים

 

01-008-04 ספרי חכמה, שירה ומגילות שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום
01-801-35 אברהם אבי המאמינים שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
04-095-35  חכמי המזרח התיכון-גשר בין ישן לחדש שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
04-016-01  הארי מבגדד – בן איש חי ויהדות המזרח שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום

 

 

תחומי מחקר

תנ"ך וחכמי יהדות המזרח