ד"ר צבי שמעון

ד"ר
שמעון צבי
דוא"ל: 

פירסומים

 

ספרים (מחבר)

האדם הבוחר: הסיפור המקראי כדרמה של בחירה, מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2015, 311 עמ'

 

מאמרים ופרקים בספרים                                                                                         

1. "The Place of God in the Bible: Between Jewish and Christian Theology," in Biblical Theology: Past, Present and Future, ed. Mark W. Elliott and Carey Walsh (Eugene, Oregon: Wipf and Stock 2016), 190-202

2. "Distinguishing Abraham from the "Terahides": Ideology of Separation behind Etiology," in Doubling and Duplicating in Genesis: Literary and Stylistic Approaches to the Text, ed. Elizabeth Hayes and Karolien Vermeulen (Winona Lake: Eisenbrauns, 2016), 129-142

 

פורסמו בדף השבועי ובאתר האינטרנט של אוניברסיטת בר-אילן

 

  1. "שירה בסיפורי הבריאה: שיר השבת ושיר האישה" - פרשת בראשית, תשס"ז
  2. "הנהגת יהודה לעומת הנהגת ראובן" - פרשת מקץ, תשס"ח
  3. "משמעות המראה החיצוני של דמויות במקרא" - פרשת תולדות, תשס"ט
  4. "סצינת דפוס" ועיצוב דמויות בספר בראשית - פרשת ויחי, תש"ע
  5. "מחומרנות לחומר – עיצוב דמותו של לוט בסיפור הצלתו" - פרשת לך לך, תשע"א
  6. "המסר של חלום יעקב: בית אל ולא בבל" - פרשת ויצא, תשע"ג
  7. "האם קיים אברהם את מצוות לך לך?" - פרשת לך לך, תשע"ה
  8. "משמעותו של סיפור מלכי-צדק מלך שלם" - פרשת לך לך תשע"ז
  9. "הקשר בין סוף התורה לתחילתה" – פרשת האזינו תשע"ח

 

Published in the Virtual Beit Midrash (VBM). Articles may be accessed at:

http://www.vbm-torah.org/intparsha.htm

Genesis

1. Chapter 9- “The New Order and Shedding  Blood”

2. Chapters 14,15- “Abram’s Fear”

3. Chapter 18- “The Cry of Sodom”

4. Chapter 24- “A Test of Character”

5. Chapter 25- “The Chronicles of Isaac”

6. Chapter 28- “The Stairway to Heaven”

7. Chapter 32- “From Jacob to Israel”

8. Chapter 37- “The Fall and Rise of Joseph”

9. Chapter 47- “Jacob’s Last Wish”

 

Exodus

10. Chapter 6- “The Names of God”

11. Chapter 16- “The Test of the Manna”

12. Chapter 22- “The Sun of a Thief”

13. Chapter 27- “The Kindling of the Menorah”

14. Chapter 32- “The Golden calf”

15. Chapter 37- “The Mysterious Keruvim”

 

Leviticus

16. Chapter 1- “The Significance of the Sacrifices”

17. Chapters 1-3 “The Secrets of the Sacrifices”

18. Chapter 7- “The Prohibition of Eating Blood”

19. Chapter 9- “Playing with Fire”

20. Chapter 12- “A Life and Death Situation”

21. Chapter 19- “Holiness”

22. Chapter 23- “The Counting of the Omer”

 

Numbers

23. Chapter 1- “Levite Genes”

24. Chapter 6- “The Nazirite”

25. Chapter 12- “Remembering Miriam’s Sin”

26. Chapter 13- “Spy vs. Spy”

27. Chapter 16- “Dirty Politics, Crisis in the Coalition”

28. Chapter 21- “The Snake that Heals”

29. Chapter 25- “Succumbing to Seduction”

30. Chapter 27- “Women’s Turf”

31. Chapter 35- “Killer on the Run”

 

Deuteronomy

32. Chapters 1-3 “Address to the Nation”

33. Chapter 5- “Just One Sabbath”

34. Chapter 10- “Love thy Stranger”

35. Chapter 21- “Love and War, The Fate of the Female Captive”

36. Chapter 30- “The Path of Return”

37. Chapter 32- “Divine Poetry”

 

      הרצאות בכנסים מדעיים                                                                                      

 

1.Structuralism and Biblical Narrative”, NAPH International Conference, New York (6.7.2010 to 8.7.2010)

2. “Biblical Theology as a Source for a Modern Theology”  (Heb), The Van Leer Jerusalem Institute (31.8.2010)

3. Theology of Choice”, SBL National Conference, Atlanta, 22.11.2010

4. “The Desired Qualities of the King”, SBL National Conference, San Francisco (19.11.2011 to 22.11.2011)

5. “Alternating Description in Biblical Narrative”, SBL International Conference, Amsterdam (22.7.2012 to 26.7.2012)

6. Jacob's Dream in its Narrative Context”, SBL International Conference, Amsterdam (22.7.2012 to 26.7.2012)

7.“Before and After Alter's Literary Approach to ‘Composite Artistry’", SBL International Conference, St Andrews, Scotland (7.7.2013 to 11.7.2013

8. The Place of God in the Bible: Between Jewish and Christian Theology, SBL International Conference, St Andrews, Scotland (7.7.2013 to 11.7.2013)

9. “The Significance of Writing Torah on the Rocks in Shechem” (Heb.), Sixteenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (28.7.2013)

10. “Ideology of Separation in the Abraham Narrative” SBL International Conference, Vienna (6.7.2014 to 10.7.2014)

11. “Metonymy and Figurative Language in Contrastive Analogies”, EABS Conference, Cordoba (14.7.2015)

12. “On the Role of Melchizedek King of Salem in the Abraham-Lot Cycle of Narratives”, Seveteenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (6.8.2017)

13. “Interpolation or Interpretation: The War of the Kings in its Wider Context”, SBL International Conference, Berlin (7.8.2017 to 11.8.2017)

14. “The Connection between the Opening and Closing Chapters of the Pentateuch” SBL/EABS International Conference, Helsinki (30.7.2018 to 3. 8.2018)

15. “Vertical and Horizontal: The Matrix and Message of the Book of Jonah”, SBL/EABS International Conference, Helsinki (30.7.2018 to 3. 8.2018)

 

 

קורסים

קורס 01-002-03 ספרי התורה באנגלית- 2 שעות שנתיות

קורס01-010-16/18 התנ"ך במבט על- 2 שעות שנתיות

קורס 01-094-37/38 דמויות במקרא- 2 שעות שנתיות

קורס 01-098-35  שלום ומלחמה במקרא- 2 שעות שנתיות

קורס 01-709-35 התנ"ך במבט על- 2 שעות שנתיות

תחומי מחקר

תחומי התמחות ועניין

ניתוח ספרותי של הסיפור המקראי עם דגש על יישום תיאוריות ספרותיות מודרניות, תיאולוגיה מקראית, מחקר דיאכרוני, פרשנות יהודית של ימי הביניים, חוק מקראי

מחקרים בולטים בשנים האחרונות

ספרים (מחבר)

האדם הבוחר: הסיפור המקראי כדרמה של בחירה, מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2015, 311 עמ'

מאמרים ופרקים בספרים      

1. "The Place of God in the Bible: Between Jewish and Christian Theology," in Biblical Theology: Past, Present and Future, ed. Mark W. Elliott and Carey Walsh (Eugene, Oregon: Wipf and Stock 2016), 190-202

2. "Distinguishing Abraham from the "Terahides": Ideology of Separation behind Etiology," in Doubling and Duplicating in Genesis: Literary and Stylistic Approaches to the Text, ed. Elizabeth Hayes and Karolien Vermeulen (Winona Lake: Eisenbrauns, 2016), 129-142