פרופ' חנוך בן פזי

דוא"ל
benpazh@biu.ac.il
תחומי עניין

פילוסופיה יהודית בת זמננו; פילוסופיה יהודית ופסיכואנליזה; אתיקה ומונותיאיזם אתי בעת החדשה

  קורות חיים
  השכלה:
  2003 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
  1996 תואר שני M.A (בהצטיינות) אוניברסיטת תל-אביב פילוסופיה יהודית
  1991 תואר ראשון B.A האוניברסיטה הפתוחה מדעי הרוח
  עבודת המאסטר:

  אברהם אבן מיגאש והקבלה – התמודדותו של פילוסוף רציונליסט עם הקבלה'. בהנחיית: פרופ' שרה קליין ברסלבי

  עבודת הדוקטורט:

  'קריאה לאחריות: עיון פילוסופי ב"קריאות התלמודיות" של עמנואל לוינס.' בהנחיית: פרופ' אפרים מאיר 

  מלגות ופרסים:
  2003 פרס על מאמר מצטיין, המרכז לחקר מחשבת החינוך בירושלים
  2001-2003 מלגת רוטנשטרייך ללימודי תואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן
  2001-2003 מלגת מחקר Jewish Memorial Foundation
  2001 מלגת מחקר, המכון הצרפתי בתל אביב
  2000 מלגת מחקר בפריז,  AGID, באמצעות קשרי מחקר, הקונסוליה הצרפתית
  1994 מלגת לימודים, אוניברסיטת תל אביב: בית הספר למדעי היהדות ע"ש רוזנברג
  1993 מלגת לימודים, אוניברסיטת תל אביב: בית הספר למדעי היהדות ע"ש רוזנברג

   

  ניסיון מקצועי אחר (תפקידים ציבוריים):
  2014  - 2015 מינוי כחבר בוועדת המקצוע להתחדשות יהודית ישראלית משרד החינוך
  2012  - 2014 חבר ועדת המקצוע להוראת "מחשבת ישראל" משרד החינוך
  1996 – 2013 "מדרש ופסיכואנליזה", הנחייה משותפת עם פרופ' יולנדה גמפל לקבוצת קריאה ומחקר במחשבה יהודית ובפסיכואנליזה.  
  2010 – 2012 קבוצת מחקר בנושא "חינוך פוליטי" סמינר הקיבוצים
  2007 – 2009 קבוצת מחקר בנושא "המסורת והתנועה המסורתית" מכון ון ליר
  2007 – 2009 "מדרש ומחשבת ישראל", לימוד בקבוצת פסיכולוגים  
  2008 – 2009 יו"ר העמותה "מעיין", בית חינוך יהודי דיאלוגי (ע"ר)  
  1995 – 2003 חבר ועד העמותה אגודת ש"י לשיקום נוער וצעירים נכים  
  2002 – 2003 מרכז פורום למנהיגות צעירה מכון ון ליר
  1998 – 2000 מרצה ומנחה בפרוייקט "קהילה לומדת" מכון ון ליר

    

   
  מחקר
  תחומי התמחות מדעיים:

  פילוסופיה יהודית בת זמננו; פילוסופיה יהודית ופסיכואנליזה; אתיקה ומונותיאיזם אתי בעת החדשה

  פרופיל אקדמי:

  ההתעניינות המחקרית:
  תרומתה של הפילוסופיה היהודית לפילוסופיה ולתרבות הכללית בעת החדשה.

   

  תחום המחקר המרכזי:

  "המונותאיזם האתי" ומיקומו בתוך המחשבה היהודית המודרנית, כולל מחקר בהגותו של הרמן כהן, ובקבוצה של הוגים שפעלו בעקבותיו: פרנץ רוזנצוויג, עמנואל לוינס, מרגרטה זוסמן.

  בתוך הדיון הרחב הזה ניתן לציין מספר מעגלי מחקר:

  • ההרמנויטיקה היהודית וההרמנויטיקה המוסרית בעת החדשה - תחום המחקר המרכזי שעיצב במידה רבה את המחקר לתואר השלישי – המשמעות הפילוסופית של ההרמנויטיקה במחשבה היהודית של העת החדשה.  (כך, כחלק מן המחקר ובעקבותיו, ביקשתי לבדוק את המשמעות הפילוסופית של הפרשנות בתחום משנותיהם של הוגים אחרים, כפרנץ רוזנצוייג, הרמן כהן, מרטין בובר, וכן הרב יצחק הוטנר, הרב י"ד סולוביצ'יק, והרב א"י קוק).
  • האתגר של שפינוזה בפני ההגות היהודית של העת החדשה – דרך מחקרים בכתביהם של משה מנדלסזון, הרמן כהן, הרב קוק וחוגו.
  • המשמעות הפילוסופית הכללית של הכתיבה היהודית של עמנואל לוינס
  • הפילוסופיה שלאחר ובעקבות השואה – בין הגות יהודית ציונית למחשבה מוסרית אתית.

   

  תחום מחקר נוסף:

  תחום נוסף של מחקר, שבו אני עוסק בשנים האחרונות הוא הקירבה שבין המחשבה הפסיכולוגית והמחקר הפסיכואנליטי לעולם ההגותי של הפילוסופיה היהודית. המגמה היא לשלב מתודות מחקר חדשות בחקר הפילוסופיה היהודית, תוך שימוש בכלי הניתוח הפסיכואנליטיים. וכמו כן להגיע לאופקים נוספים של הכתיבה הפילוסופית עצמה. מחקר זה מאפשר גישות חדשות לניתוח פילוסופי של משנותיהם של הרב סולוביצ'יק, עמנואל לוינס, והרב קוק. שלשותם משתמשים במודע בהישגים המחקריים והתיאורטיים של הפסיכואנליזה. 

   

  תחומי ההוראה:

  תחומי ההוראה מגוונים והם עוסקים בעיקר בפילוסופיה היהודית המודרנית במספר נושאים: המונותאיזם האתי (בעקבות הרמן כהן), המחשבה היהודית לאחר השואה, הפילוסופיה של עמנואל לוינס, המחשבה היהודית הלא ציונית והפוסט ציונית, השפעתו של שפינוזה על התפתחות המחשבה היהודית של העת החדשה.

  במקביל, הוראה של מחשבת חז"ל, תוך שימוש במתודות מחקר עכשוויות מתחום ביקורת התרבות וההרמנויטיקה. 

   

   

   

  קורסים

   

  03-0036-01  סדנה: הפילוסופיה היהודית בעקבות השואה שנתי 2 שעות שנתיות

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים:

  עמנואל לוינס - האמנה החינוכיתאחריות, תקווה ובריתתל אביב: הקיבוץ המאוחד בשיתוף הוצאת מופ"ת 2016   (243 עמ')

  ציונות נוסח לוינסתל אביב: הקיבוץ המאוחד וספריית הילל בן חיים (260 עמ') – התקבל לפרסום.

  ספרים (עורך):

  משה אבי הנביאיםדמותו בראי ההגות היהודית לדורותיה, עורכים: משה חלמיש, חנה כשר, חנוך בן-פזי, רמת גן: הוצאת בר-אילן תשע"א, 566 עמ'

  ספר (עריכה מדעית):

  דן כהן שרבוקחמישים הוגים יהודיםתרגום: דפנה לוי, עריכה מדעית: חנוך בן-פזי, תל אביב: רסלינג 2010 (307 עמ')

  מאמרים בכתבי עת:

  "The Meaning of Scriptures in the Thought of Emmanuel Lévinas"Journal of Scriptural Reasoning (24 pp.)

  "Halacha as a Social - Ethical Responsibility: A Philosophical Study in A. J. Heschel’s Theology", Judaica - Beiträge zum Verstehen des Judentums (2015), pp. 57 – 75      

  "Emmanuel Levinas: Hermeneutics, Ethics, and Art", Journal of Literature and Art Studies 5 (2015), pp. 588 – 600

  ביקורות ספרים בכתבי עת:

  "ביקורת: בחזרה לראשית הדיון הפילוסופי לאחר השואה – שמואל טריגנו, האידיאל הדמוקרטי במבחן השואה", עיון ס"ד (2015), עמ' 225 – 230              

  מאמרים שהתקבלו לפרסום:

  "Monsieur Chouchani and Lévinas’s “Nameless” Essay",  AJS Review (30 pp.)                                                                    

  "Bearing Witness, Responsibility, and Reconciliation in Lévinasian Thought", The Truth and Reconciliation Commissions" of Post-Apartheid South Africa", ATINER: Philosophical Studies (17 pp.)   

  "Ethical Dwelling and the Glory of Bearing Witness", Levinas Studies   (35 pp.)                                                                            

  "Tradition: An Unwritten Letter", Forum Philosophicum (28 pp.)                                                                           

  "Messianism's Contribution to Political Philosophy:  Peace and War in Levinas's Totality and Infinity", International Journal for Philosophy of Religion (33 pp.)  

  "Ethics. Responsibility. Dialogue - The Meaning of Dialogue in Levinas's Philosophy", Journal of Philosophy of Education (30 p.)                      

  פרקים שהתקבלו לפרסום:

    " הוראת המקרא על פי מרטין בובר", המקרא והתרבות הישראליתחיים חיון (עורך), הקיבוץ המאוחד (23 עמ')

  "עדות שלא מדעת: הוראת השואה", ללמד שואה: לבטים. קשיים. דילמות", שרון גבע (עורכת), (24 עמ')

  "בפרדס הפרשנות הפוסטמודרנית עם דרידה ולוינס", בפרדס הפרשנות ספר דברי הכנס 2014  (21 עמ')

  "הכתב, הלשון והשבתעיון פילוסופי במושג העדות בספר "מכמני עזיאל"', הרב עוזיאל - יצירתו ההלכתית וההגותית, צבי זוהר (עורך), (22 עמ').      

  הפרשנות כמעשה מוסרי – ההרמנויטיקה של לוינס, תל אביב: רסלינג, 2012 (222 עמ')

   

  מאמרים ופרקים בספרים:

   

  "Bearing Witness and Responsibility in Education", Politics Now, Esther Yogev (ed.), New York: Nova Science Publishers 2014, pp. 49 – 66

  "The Voice from the Coffin", Levinas Faces Biblical Figures, Yael Lin (ed.), Lanham: Lexington Books 2014, pp. 173 - 188

  "תומת ישרים תנחם: הקזואליסטיות התלמודית כאלטרנטיבה של הלכה - על ביקורת     המימד האידיאולוגי של מסורת ההלכה במשנת לוינס", ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידיאולוגיים גלויים וסמוייםאבינועם רוזנק (עורך), ירושלים: הוצאת מאגנס 2012, עמ' 247 – 265

  "Poverty in Rabbinic Midrash", A Poor People of God for the Poor in the World?, Achim Buckenmaier and Ludwig Weimer (eds.), Rome: Latern University Press 2014, pp. 33 - 58

  “Love Discourse: Rosenzweig vs. Plato”, Faith, Truth and Reason - The Philosophy of Franz Rosenzweig, Y. Turner & Y. Amir, Martin Brasser (eds.), Freiburg i. Br.: K. Alber, 2012, pp, 105 - 124

  "על האבל והתקווה של ההלכתיות: היבטים פסיכולוגיים בחקר הפילוסופיה של ההלכה", הלכה, מטה-הלכה ופילוסופיה: עיון רב תחומי, אבינועם רוזנק (עורך), ירושלים: הוצאת מאגנס, 2011, עמ' 370 – 392

  "עלמא דאיתגלייא ועלמא דאיתכסייא: היבטים פסיכואנליטיים – פרוידיאניים במשנת סולובייצ'יק", עיונים בהשפעתו של הרב סולוביצ'יקאבינועם רוזנק ונפתלי רוטנברג (עורכים), ירושלים: הוצאת מאגנס ומכון ון ליר 2011, עמ' 97 – 117

  “Beyond Forgiveness & the Impossibility of Forgiveness: Spinoza vs. Levinas”, A Century with Levinas. On the Ruins of Totality, Rita Šerpytytė (ed.), Vilnius 2010, pp. 43-53.

  "על בדידותו הנבואית של משה רבנו בעקבות משנת סולוביצ'יק", משה אבי הנביאיםדמותו בראי ההגות היהודית לדורותיה, עורכים: משה חלמיש, חנה כשר, חנוך בן-פזי, רמת גן: הוצאת בר-אילן תשע"א, עמ' 485 – 508

  “Teaching as Internalization of Feminine Aspects”, Levinas in JerusalemPhenomenology, Ethics, Politics, Aesthetics, Joelle Hansel (ed.), Amsterdam: Springer 2009, pp. 171 – 200 

  "הדיאלוג הלוינסי – בין אדם לאחר, בין אחרות לאחריות", דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטינמרוד אלוני (עורך), תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2008, עמ' 259 - 280

  "מן הסליחה הכללית אל הסליחה שמעבר לאפשר", על התשובה ועל הגאולה; מנחת שי לבנימין גרוס, דב שוורץ, אריאל גרוס (עורכים), רמת-גן: הוצאת בר-אילן 2008, עמ' 81 - 104

  "הפנטזיה של ההתמזגות והתשוקה שבאה מן השונות (בעקבות הרמן כהן)", התשוקה – קובץ מאמרים, שלמה בידרמן ורינה לזר (עורכים), תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד 2007, עמ' 141 – 159

  Na`aseh Ve-nishma: A Generative Foundation of Judaism in Franz Rosenzweig’s Thought”Franz Rosenzweigs neues Denken, Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (ed.), Freiburg i.Br.: K. Alber, 2006, pp. 1013 – 1029

  "עזות המוות וצו האהבה", מועקה וגאולה, יובל לוריא (עורך), באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון 2003, עמ'  315 - 339

  מאמרים בכתבי עת:

  "Halacha as a Social - Ethical Responsibility: A Philosophical Study in A. J. Heschel’s Theology", Judaica - Beiträge zum Verstehen des Judentums (2015), pp. 57 – 75                                                                                    

  "Emmanuel Levinas: Hermeneutics, Ethics, and Art", Journal of Literature and Art Studies 5 (2015), pp. 588 – 600                                                     

   "לוינס בעקבות בובר: מהתחדשות רוחנית לחברה מוסרית וצודקת"עיונים בתקומת ישראל – מעבר להלכה 7, (2014), עמ' 214 – 241                                        

  "תהילת העדות' - על המשמעות התאולוגית-המוסרית של העד: עיון בעקבות פרנץ רוזנצווייג ועמנואל לוינס", דעת  74 - 75 (תשע"ג), עמ' 433 - 452        

   "Philosophers Read the Talmud: The Reinterpretive Exegesis of Lévinas, R. Soloveitchik and R. Kook - a Comparative Analysis", Judaica; Beiträge zum Verstehen des Judentums 67,1. (2011), pp. 3–40                                          

   “Holiness Streams Towards the Future: Sexuality in Rav Kook’s Thought”, Nashim 21 (2011), pp. 160 – 178                                                                   

  "עת לעשות: נוסח חדש", החינוך וסביבו ל"ג (תשעא), עמ' 291 –  298  

  "Ikkarim", Enzyklopaedie juedischer Geschichte und Kultur, Frauke von Rohden (ed.), Leipzig (19 pp.)

  "הקריאות התלמודיות של לוינס: פילוסופיה או פרשנות דתית?", דעת 67 (2009), עמ' 117  - 143

  "Eros within the Limits of Mere Reason: On the Maimonidean Limits  of Modern Jewish Philosophy", The Cultures of Maimonideanism – Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy, (2009) James T. Robinson (ed.), pp. 335 – 352 

  "יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם" – תגובה לאנט ארונוביץ', עיונים בחינוך היהודי 13, (2008) עמ' קכט – קמה         

   אותו כרך הופיע גם בשם:

  Modes of Educational Translation Jonathan Cohen and Elie Holzer (eds.), Jerusalem 2008, pp. 129 – 145  
   

  "ויצא השטן מעם פני האלוהים" - הממד השטני שבאנושי במשנתה של מרגרטה זוסמןהחינוך וסביבו ל' (2008), עמ' 259 – 271

   "משנתו הדתית של ישעיהו ליבוביץ כתיאולוגיה רדיקלית שלאחר השואה", עיון נ"ז (2008), עמ' 193-202

   "על אדמה ועל ארץ ישראל במשנת לוינס: שאלות אל הציונות", עיונים בתקומת ישראל 17 (2007), עמ' 123 - 153 

   "הברית: אמנה שיש בה סולידריות חברתית", עיון נ"ה (2007)עמ' 417 – 435

   "על האנטי-אוניברסליות של הרעיון הציוני" – נקודת המבט הסאטמרית של הרב יואל טייטלבוים", החינוך וסביבו כ"ט (2007), עמ' 291 – 304

   "גר אנכי בארץ: טריטוריה, מולדת וזהות במשנת לוינס", דעת 57-59 (2006), עמ' 393 – 412

   “The Philosophical Meaning of the Names of God”, Revue Internationale de Philosophie,  60,1 [235] (2006), pp. 115 – 135    

   "עמנואל לוינס: המורה בעין הסערה", החינוך וסביבו כ"ח (2006), עמ' 253- 264

   "כמיתרים על עץ: כתבי הקודש וקריאה בהם בעקבות לוינס", אקדמות ט"ז (2005), עמ' 33 – 63

   "בית המדרש החופשי: על המעשה החינוכי בעקבות רוזנצוייג", החינוך וסביבו כ"ז (2005), עמ' 157 – 170

   "לכונן את העתיד: המשמעויות החינוכיות של מושג ההתגלות והרעיון המשיחי בדרכו של לוינס", הגות בחינוך היהודי ה'-ו' (2004), עמ' 89 - 114

   "המשיחיות כשליחות מוסרית", דעת  54 (2004), עמ' 97 – 123

  “Rebuilding the Feminine in Levinas's Talmudic Readings”, Journal of Jewish Thought and Philosophy 12,3 (2003), pp. 1–32

  ביקורות ספרים בכתבי עת:

   

  Review: "The Future of Jewish Theology by Steven Kepnes", Modern Theology Journal 30 (2014), pp. 628 – 631                                                                  

  "Review: Leora Batnitzky, "How Judaism Became a Religion", Studies in Contemporary Jewry XXVII (2104), pp. 324 – 325.                                     

  "ביקורת: בחזרה לראשית הדיון הפילוסופי לאחר השואה – שמואל טריגנו, האידיאל הדמוקרטי במבחן השואה", עיון ס"ד (2015), עמ' 225 – 230                               

  "אתאיזם מקודש – ניתוח פילוסופי של יסודות הדת: על 'הדת כבעיה פילוסופית' של יצחק קליין", עיון נ"ח (תש"ע), עמ' 395-404

  "השיח היהודי האוניברסלי  - מיקומו מחדש של השיח הפילוסופי בעקבות השואה", אקדמות י"ח (2006), עמ' 189-197

  הרצאות בכנסים מדעיים:

  אוקטובר, 2015 האגודה הישראלית לחקר הדתות – כנס היסוד 'מיסטיקה בין מזרח ומערב: בעקבות הוידויים המיסטיים של מרטין בובר'
  ,September 2015 Temporality, Morality, and Nostalgia - in the Thought of Vladimir Jankélévitch, Hebrew University

  "Dynamic and Paradoxical Aspects of Ethics in Jankelevitch's Thought The Natural, the Un-natural and the Super-natural"

  July, 2015 North American Levinas Society, University of Purdue, Indianpolis " Living in the City of Refuge: The Responsibility of Witnesses According to E. Levinas"

  May, 2015

  Annual International Conference on Philosophy, Athens "Emmanuel Levinas: Witnessing, Reconciliation and Responsibility"
  November, 2014 American Academy of Religion – Annual Meeting: San Diego  (Plenary Session). "Climate Change - Religion: Between Denial and Responsibility"
  October, 2014 Nach dem "Stern der Erlösung“ Franz Rosenzweig in Frankfurt: Bildung – Sprachdenken – Übersetzung, IRG Goethe University Frankfurt "On the Journey toward Revelation There is a Stop at the Station of Atheism: Reading Rosenzweig with Margarete Susman and Emmanuel Levinas"

  March, 2014 

  Asian Conference on Ethics, Religion and Philosophy, Osaka "Emmanuel Levinas: Ethics, Religion and Politics"
  December, 2013 Association for Jewish Studies, 45th Annual Conference, Boston "Theological and Halakhic Thought in the Postmodern Age (after Levinas and Derrida)"

  November, 2013

  American Academy of Religion – Annual Meeting, Baltimore "Scriptural Reasoning in University"

  יולי, 2013

  הקונגרס העולמי למדעי היהדות 16, האוניברסיטה העברית 'ברית ובחירה באור השואה'

  מאי, 2013

  הרמנויטיקה ואמנות, בצלאל – האוניברסיטה העברית 'לוינס: הרמנוטיקה, אתיקה ואמנות'
  פברואר, 2013 האגודה הישראלית לפילוסופיה – הכנס ה - 16, אוניברסיטת בר-אילן 'פרשנות מוסרית ותיאולוגיה רדיקלית'
  January, 2013 Hebrew Language and Culture: Reception, Self-Conception and Intercultural Relations, Jawaharlal Nehru University, New Delhi "Peace and War in Levinas Thought"

  September, 2012

  Franz Rosenzweig Congress: Gebot, Gesetz, Gebet Love, Law, Life, IRG, University of Toronto "Prayer as Poetry or Dramatic Text: Dialogical Thought"

  May, 2012

  North American Levinas Society, University of Alaska, Anchorage "Responsibility beyond Heidegger: Ethical Dwelling and Testimony"

  יוני, 2012 

  כנס החוגים למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים 'שאלת העיקרים בדת התבונה: עקבות ימי הביניים' 

  יוני, 2012

  הכנס הלקסיקלי השמיני, אוניברסיטת תל אביב 'העד והעדות'

  מאי, 2012

  תיאולוגיה ביקורתית – כנס היסוד, אוניברסיטת תל אביב 'ליבוביץ ולוינס – התביעות הצודקות של האתאיזם'

  אפריל, 2012

  העולם היהודי אל מול העולם הדמוקרטי המערבי – לכבוד פרופ' שמואל טריגנואוניברסיטת בר-אילן 'על האידיאל הדמוקרטי במבחן השואה'

  February, 2012

  Les Juifs en Provence, Université Aix-Marseille "Glory of Testimony"
  May, 2011 Celebrating Totality and Infinity at 50, Texas A&M University "Peace and War – The Religious Question of Totality and Infinity: E. Levinas vs. F. Rosenzweig and R. Kook"
  פברואר, 2011 האגודה הישראלית לפילוסופיה – הכנס ה - 14, אוניברסיטת תל אביב 'הדת בגבולות התבונה בלבד'

  2010

  Levinas Facing Biblical Figures, Ben-Gurion University,  Beer-Sheva "Joseph – Skeleton in the Closet"
  2010 European Association for Jewish Studies, Ravenna "The Importance of Testimony in the Establishment of Tradition: Religion and Ethics in S.D. Luzzatto and Hermann Cohen"
  2010 כנס החוגים למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 'תהילת העדות – על המשמעות התיאולוגית המוסרית של העד'

  2010

  כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה - 12, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה  'העדות כנושאת באחריות' 
  2010 Derrida Today Conference, London "From My Body I Glimpse the Divine: Derrida Looks at Circumcision"
  2010 Emmanuel Levinas: lectures de Difficile liberte, Toulouse "Léon Brunschvicg – The European-Jewish Partnership, or the Search for the Universal Dimension of Judaism"
  2010 Jewish Woman and her Body, University of Youngstown, Youngstown "The Phenomenology of Pregnancy and Maternity - in J.B. Soloveitchik and E. Lévinas: A Deliberation in Ethics and Philosophy"
  2009 Wir und die Anderen – IRG congress, Ecole normale supérieure, Paris "A Prayer for Peace as Revealing of God's Face"
  2009 היהדות הקונסרבטיבית – הלכה, תרבות וסוציולוגיה, מכון ון ליר, ירושלים 'השיח הפילוסופי על המסורת בתנועה המסורתית'
  2008 כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 10, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 'הפנומנולוגיה של הפנים – רוזנצוייג, זוסמן ולוינס'
  2007 כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה - 9, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 'אהבת אלוהים, אהבה עצמית ואהבת הזולת: הרמן כהן מול שפינוזה'

  2007

  Social Responsibility and Educational Audacity: [Jewish] Education, Cultural Criticism and Social Activism - A Conference in Honor of Abraham Joshua Heschel's Centennial, The Hebrew University, Jerusalem “Halakhah as a Social - Ethical Response: Heschel in Dialogue with Rosenzweig”

  2008

  The Cultures of Maimonideanism: New Approaches to the History of Jewish Thought, EAJS Oxford “Eros Within the Limits of Mere Reason: On the Maimonidean Limits of Modern Jewish Philosophy”

  2007

  AJS Conference, Toronto “Loneliness in the Writings of J.B. Soloveitchik - Loneliness as the Foundation of the Inner Dimension of the Subject”
  2007 Neues Denken – Jüdisches Denken: Internationale Konferenez, Evangelische Akademie Arnoldshain, Schmitten “The Phenomenology of the Face: From Rosenzweig to Susman and Levinas”
  2007 The Legacy of the Holocaust: The World Before, The World After, Jagiellonian University of Krakow, Krakow  “God’s Face Revealed after Being Concealed in the Thought of Margarete Susman”
  2006 A Century with Emmanuel Levinas: On the Ruins of Totality, University of Vilnius, Vilnius “Beyond Forgiveness & the Impossibility of Forgiveness (Levinas vs. Spinoza)”
  2006 Athens and Jerusalem, The Hebrew University - Van Leer Institute, Jerusalem “Interpretation as Ethical Deed: Talmudic Lecture”
  2006 הלכה ואידיאולוגיה – כנס שלישי של הפילוסופיה של ההלכה, האוניברסיטה העבריתירושלים 'העדר ההלכה כאלטרנטיבה של הלכה' 
  2006 A Century with Emmanuel Levinas: Resonances of Philosophy, The Hebrew University, Jerusalem “Levinas as a Philosopher in the Eye of the Storm”
  2006 Faith, Truth and Reason - An International Conference on The Philosophy of Franz Rosenzweig, Hebrew Union College, Jerusalem  “Love Discourse:  Rosenzweig vs. Plato - The Banquet: Song of Songs, Symposium and Star of Redemption”
  2006 Modern Orthodoxy 1940-1970, University of Scranton, Scranton "Psychoanalytic Theory and the Theology of Militarism”
  2005  הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה – 14, ירושלים 'מחשבת ליבוביץ כתיאולוגיה רדיקלית לאחר השואה'
    התשוקה - הכנס החמישי של בית הספר לפילוסופיה ובית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, תל אביב 'הפנטזיה של ההתמזגות והתשוקה שבאה מן השונות'
  2005 Bi-National Conference Love in  Literature, Philosophy, Theology and Psychoanalysis, Jerusalem "Love and Eros from Spinoza to Hermann Cohen”
  2005 AJS Conference Washington D.C.  “The Challenge of Spinoza in the Thought of Hermann Cohen and Joseph B. Soloveitchik”
  2005 Annual Conference on Jewish Education, Brandeis University, Waltham, MA “A Levinasian Approach to Jewish Education”
  2005 משה האיש – אדון הנביאים: כנס החוגים למחשבת ישראלאוניברסיטת בר-אילן, רמת גן  'חסד ואמת נפגשו – האתגר של שפינוזה בפני הרמן כהן והרב סולוביצ'יק' 
  2005 ההלכה והפילוסופיה של ההלכה: היבט רב תחומי, כנס חוקרים בינלאומי, האוניברסיטה העברית, ירושלים 'היבטים פסיכואנליטיים בחקר הפילוסופיה של ההלכה' 
  2005 כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה 7האוניברסיטה העבריתירושלים 'הברית: על הפוליטי ועל הקהילה במשנת לוינס'
  2004  כנס במלאת מאה שנה להולדתו של הרב סולוביצ'יק, מכון ון ליר, ירושלים 'עלמא דאיתגלייא ועלמא דאיתכסייא: בחקר משנת סולוביצ'יק'
  2003 AJS conference Boston, MA “The Theological Nexus of Holocaust and Jewish State in Contemporary Jewish Thought”
  2003 כנס החוגים למחשבת ישראל – אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 'כלים פסיכואנליטיים בשרות המחקר במחשבת ישראל'

  2003

  כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 6, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב  'האם ניתן לטעון לקיומו של מוסר יהודי? או המוסר היהודי במבחן המוסריות' 
  2002 כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה - 5, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 'החינוך כעמדה פילוסופית: הורית, מניפולטיבית, או עתידנית'
  2002 AJS Conference, Los Angeles 'Beyond Heidegger: The Feminine Aspect of Dwelling in the Thought of Emmanuel Levinas'
  2002 Levinas in Jerusalem, (International Conference) “Teaching as an Internalization of Feminine Aspects”
  2001 הכנס השנתי למחשבת חז"ל, בית מורשה, ירושלים 'מסכת סוטה כמודל לשינוי - ממוסד היסטורי לרעיון מוסרני'
  2001 כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 4, אוניברסיטת חיפה, חיפה 'הנשי במשנתו של עמנואל לוינאס'
    הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה – 13, ירושלים 'מטמאין את הידים - כתבי הקודש וקריאה בהם בעקבות משנתו של לוינס'
  2000 כנס האגודה הפילוסופית הישראלית ה – 3 אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 'המשיחיות כמושג פילוסופי מוסרי'
  1999 Culture, Religious and the Jewish Society: Historical and Contemporary Aspects – Conference, Leo Back Institute Jerusalem – Tel Aviv 1999  “Beyond Monism and Pluralism – Talmudic Ethics as a Critique of Western Philosophy and its Systematic”

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023