ד"ר ליאור גוטליב

ד"ר
גוטליב ליאור

תחומי מחקר

תרגומי המקרא; נוסח המקרא; המחקר הדיאכרוני של העברית המקראית