ד"ר נאוה כהן

ד"ר נאוה כהן

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה כללית:
2011 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
2002 תואר שני M.A אוניברסיטת בולטימור תנ"ך
1991 תואר ראשון B.A האוניברסיטה העברית, ירושלים תולדות עם ישראל וגאוגרפיה
1990 תעודת הוראה מכללה ירושלים תנ"ך ותושב"ע

השכלה תורנית:

2001- 2002 בוגרת התוכנית לימודי מקרא ופרשנות במתן ירושלים
2007 בוגרת תוכנית עמיתות הוראה במתן ירושלים
מלגות ופרסים:
2018 פרס הצטיינות בהוראה
2017 פרס הצטיינות בהוראה
2016 פרס הצטיינות בהוראה
2012 פרס ע"ש פנחס חורגין לעבודת דוקטור מצטיינת
2011 מלגת קרן שופף
2008 מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים
   

ניסיון בחינוך והוראה:

2019-2018 רכזת אקדמית של תכנית תנ"ך 2.0
 2012 -היום מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן
2014 -היום ראש מסלול הכשרת מורים לתנ"ך בבית ספר לחינוך בר-אילן
2015-2011 מנהלת תוכנית מקוונת ללימוד שבועי של התנ"ך
2011 -2012 מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג
2013-2006 מנהלת התוכנית למקרא ופרשנות במתן
2006-2004 מרצה לתנ"ך ומדרש במתן ירושלים ורעננה
2006-2000 מרצה ורכזת לימודית חינוכית במדרשת שובה- עפרה
2000-1990 הוראה בתיכונים ברחבי הארץ
2001-1999 כתיבה ופיתוח של תוכניות לימוד בתנ"ך
תפקידים ציבוריים:
2015-2014 מנהלת סדרת הרצאות לקהל הרחב (תנ"כי פתוח) מטעם המחלקה לתנ"ך בבר אילן  
2015-2014 מארגנת קונגרס הפקולטה למדעי היהדות בבר אילן "בואי הרוח
2014-2009 יועצת לענייני ערכים יהודיים בקרן גרינספון ישראל
חברות בארגונים אקדמיים:

Society of Biblical Literature

European Association of Jewish Studies

ארגון העולמי למדעי היהדות

חברה בהנהלת החברה לחקר המקרא

פרסומים

רשימת פרסומים:

Masters' Thesis topic: "Thematic Literary Analysis of Rashbam's Commentary on Ecclesiastes".

Supervisor: Dr. Mordechai Sabbato

Doctoral Thesis topic: "Structural Principles of Cohesion in the Book of Ecclesiastes and their Exegetical Significance". Supervisor: Prof. Eliyahu Assis

"There is nothing better for man than that he eat and drink and make his soul enjoy good in his labor' (Ecc. 2:24) - the focus on material life and its enjoyment in Qoheleth, according to the commentary attributed to Rashbam," Massekhet 2, 2004, pp. 149-164 (Heb)

"'I said in my heart' – Structure and Significance in the First Collection of Reflections in Ecclesiastes (1:12-2:26)", Beit Mikra 58, 2013 pp. 47-82 (Hebrew).

"Psalm 92: Structure and Meaning", ZAW 125 (4), 2013, pp. 593-606.

"Rashbam's Understanding of the Carpe Diem Passages in Qoheleth," Revue des Etudes Juives 175, 1-2 (2016), pp. 27-46.

Psalm 30 - The Lost Psalm of King Hezekiah”, Beit Mikra 64(1), pp. 1-15 (In Hebrew).

"The Reflective Passages as the core and initial composition of the book of Qoheleth: Content and structural analysis", JHS Volume 15, Article 6 (2016), pp. 1-20.

דשן, מ', כהן, נ', "קריאה ויזואלית של טקסטים" בתוך: הכנס הארצי השנתי השמונה עשר של מיט"ל (גירסה דיגיטלית),2020.

 

הרצאות בכנסים מדעיים:

2020 כנס מקוון, מיט"ל 'קריאה ויזואלית של טקסטים'
2019 AJS, San Diego “Service of the heart” in the biblical narrative and biblical poetry
6 -10 אוגוסט 2017 הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות ""בטרם הרים יולדו" פסוקי המבוא לתהילים צ': שתי קריאות
7-11 July 2017 SBL International Meeting, Berlin ”Reflective Passages” and “Collection of Proverbs and Exhortations” in Ecclesiastes Chapters 4-8"
27-30 July 2017 NAPH Annual Meeting, N.Y

"Rashbam's literary vision of the Book of Ecclesiastes in light of the different layers of his interpretation of the references to death"

"ראייתו הספרותית של רשב"ם את ספר קהלת לאור הרבדים השונים של פרשנותו לאזכורי המוות"

17-18 מאי, 2017 הכנס השנתי של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן "לא יוכל איש לדבר" – על הדיבורים שבין האמירות
7-12 July 2015 EABS Annual Meeting, Cordoba "Alternative Reading of Psalm 90"
20–24 July 2014 Xth EAJH Congress, Paris "Rashbam's Understanding of the Carpe Diem Passages in Qoheleth"
7–11 July 2014 SBL International Meeting, Vienna "I set my mind..." (Qohelet 1,12) Structure and Meaning in the Reflective Passages in the Book of Qohelet"
7–11 July 2013 SBL International Meeting, St. Andrews "The Literary Function of the Verses of Praise in Psalm 92"
22–26 July 2012 SBL International Meeting, Amsterdam "Re-examination of the Attitude of Koheleth to the 'Evil Woman'
4-8 July 2011  SBL International Meeting, London England "Structure and Significance in Kohelet Chapters 1-2"
28 ביולי - 1 באוגוסט 2013 הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'סוגית ה'גמול טבעי' וסוגית ה'גמול אלוהי' כמפתח להבנת עיצובו הצורני של ספר קהלת'
30 במאי 2011 הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן 'החכמה הרגילה החכמה העמוקה ותורת הגמול ה"כפולה" בפירוש רש"בם לקהלת'
2005 כנס בינלאומי במלאת מאה שנה להולדתה של נחמה ליבוביץ, ואן ליר ירושלים 'אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח'


 

קורסים

 

01-020-01 סדנה: 'שיר עתיק' דעות והליכי נפש במזמורי התהילים שנתי 2 שעות שנתיות  
01-814-35 על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב

 

 

 

תחומי מחקר

ספרות החכמה; פרשנות הרשב"ם לספרי הכתובים; תהילים; נביאים אחרונים