פרופ' עמוס פריש

פרופ'
פריש עמוס
דוא"ל: 

קורסים

המלוכה בישראל

קורס 01-703-04 ראשית המלוכה בישראל- 1 שעות שנתיות (סמ' א')

קורס 01-704-05 מלכות שלמה- מאחדות לפילוג- 1 שעות שנתיות (סמ' ב')