פרופ' עמוס פריש

פרופ' עמוס פריש

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
תשמ"ז תואר שלישי Ph.D  [מסלול ישיר] אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
תש"ם ותשנ"ג השתלמות האוניברסיטה העברית, ירושלים  
תשל"ט תעודת הוראה אוניברסיטת בר-אילן  
תשל"ט תואר ראשון B.A [בהצטיינות יתרה]   תנ"ך וערבית
נושא עבודת הדוקטורט:

"פרשת מלכות שלמה בספר מלכים". בהנחיית: פרופ' אוריאל סימון

מענקי מחקר:
תש"ן

מענק מטעם "קרן הזכרון לתרבות יהודית", ניו יורק

תשנ"ג-ד

מלגת מחקר מטעם "הקרן לעידוד החינוך ברוח תנועת העבודה ע"ש אליהו ברק"

(לעבודה על הספר "יגיע כפיך – יחס המקרא אל העבודה")

תשנ"ז

מענק מטעם קרן עמו"ס – הקרן לעידוד מלומדים וסופרים, לשכת נשיא המדינה

תשנ"ז מענק פנים מטעם הוועדה לקידום המחקר
תשס"ח מענק מחקר מטעם קרן בית שלום
תשע"ב

מענק הרקטור למחקר

תשע"ג מענק  סגן הנשיא למחקר
תשע"ג-ע"ד מענק מחקר מטעם קרן בית שלום
תשע"ד-ו

זכייה במענק מחקר מטעם ISF, על הנושא: "פרק נזנח בתולדות פרשנות המקרא: פרשנות ר'  רפאל בירדוגו (מרוקו, 1747–1821)"

תשע"ז מענק מחקר מטעם קרן בית שלום
תשע"ט מענק מחקר מטעם קרן בית שלום
 עבודה אקדמית ודרגות אקדמיות :
מ-1 באפריל 2014 פרופסור מן המניין במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן
תשנ"ח-נ"ט,ס"ב-ס"ג הוראת תנ"ך במכללה ע"ש דוד ילין, ירושלים
תשמ"ו–תשמ"ט הוראת תנ"ך בסמינר שיין (אח"כ: שלוחת בית ברל), פתח-תקווה
תשמ"ה–תשמ"ח

הוראה בחוג המשולב במדעי היהדות (קורס אינטגרטיבי), אוני' בר- אילן                      

תשמ"ג–תשס"א

הוראת תנ"ך בשלוחות (אח"כ: המכללות) של בר-אילן, בצפת (תשמ"ג,  תשמ"ז), בעמק הירדן (תשמ"ד-מ"ה, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ד) ובאריאל (תשנ"ב-תשס"א, פרט לתשנ"ד)

תשל"ט ואילך הוראה במחלקה לתנ"ך ובביה"ס ללימודי יסוד, אוניברסיטת בר-אילן,  במגוון קורסים– תרגילים, שיעורים וסמינריונים, לב"א ולתלמידי מחקר
תשל"ח–תשל"ט עוזר מחקר, המכון לתולדות חקר המקרא היהודי, אוני' בר-אילן
תפקידים במנהל אקדמי:
תשע"ח–תשע"ט חבר בוועדת המינויים, אוניברסיטת בר-אילן
תשע"ז–תשפ"א חבר הסנט, בר-אילן
תשע"ז–תשע"ט חבר בוועדת התקנונים מטעם הסנט, בר-אילן
תשע"ו/סמס' ב–תשע"ז מ"מ חבר בוועדת המינויים, בר-אילן
תשע"ו/סמס' ב חבר בוועדת המשנה של ועדת המינויים לתחומים יהדות-רוח, בר-אילן
תשע"ו חבר הוועדה להוצאת ספרים מטעם הסנט, בר-אילן
תשע"ג–תשע"ו חבר ועדת ההוראה מטעם הסנט, בר-אילן
תשס"ח–תשע"א מ"מ חבר בוועדת המשמעת לסגל האקדמי, בר-אילן
תשס"ו-ז,תשס"ט–ע"א חבר בוועדה מטעם הסנט לאופי האוניברסיטה, בר-אילן
תשס"ד–ס"ו/סמס' א ראש המחלקה לתנ"ך, בר-אילן
תשנ"ח–תש"ס חבר ועדת הספריה מטעם הסנט, בר-אילן
ניסיון מקצועי אחר ותפקידים ציבוריים :
תשע"ד ואילך חבר מערכת כתב העת "אורשת"
תשס"ו–תש"ע

יו"ר ועדת המקצוע לתנ"ך בחינוך הממ"ד, משרד החינוך (קדנציה של

ארבע שנים + הארכה של שנה)
תשס"ה ואילך חבר מערכת כתב העת "מורשת ישראל"
תשנ"ו-נ"ז חבר ועד איגוד הסגל הבכיר בבר-אילן
תשנ"ב, נ"ה-נ"ו ייעוץ מדעי לקורס בתנ"ך באוניברסיטה הפתוחה
תשמ"ב-מ"ג חבר הוועדה המייעצת לקליטת ספרים בפרויקט השו"ת
 קשרים עם מוסדות אחרים:
החל מתשע"ד חבר המועצה האקדמית העליונה של מכללת אורות ישראל, אלקנה–רחובות
החל מתשס"ו חבר המועצה האקדמית העליונה של מכללת שאנן, קרית שמואל, חיפה
 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים (מחבר):

יגיע כפיך – יחס המקרא אל העבודה (ספריית "הֵילַל בן-חיים" - ספרי יסוד במדעי היהדות), תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשנ"ט, 168 עמ'.

הקריעה הגדולה – סיפור פילוג הממלכה בספר מלכים, באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ד  (הפצה: מוסד ביאליק), 310+XIV עמ'.

 

ספרים (עורך):

[עם יואל אליצור], יהודה אליצור, ישראל והמקרא – מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס   

[עם מ' גרסיאל, ש' ורגון וי' קוגל], עיוני מקרא ופרשנות  ה (מנחות ידידות והוקרה לאוריאל סימון), רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס.  

[עם ש' ורגון ומ' רחימי], עיוני מקרא ופרשנות ח (ספר אלעזר טויטו), רמת-גן אוניברסיטת בר-אילן, ואלקנה: מכללת אורות ישראל, תשס"ח.

[עם ש' ורגון, י' כדורי ור' כשר], עיוני מקרא ופרשנות ט (ספר משה גרסיאל),  רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט.

[עם ד' אלגביש, מ' גרסיאל ור' כשר], עיוני מקרא ופרשנות י (ספר שמואל ורגון),  רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א.

ביקורת ספרים בכתבי עת:

"חקרי מקבילות מקרא דברים על הספר "חקרי מקרא" והערות מיתודולוגיות לחקר המקבילות", בית מקרא כז (תשמ"ב), עמ' 88–95.

"תורתו של ר' מאיר (וייס) בחקר המקרא" [ביקורת], קרית ספר סג (תש"ן-תשנ"א), עמ' 655–659.

" 'דיוקים על התורה'  מאת הרב פינחס וולף"  [ביקורת], בשדה חמ"ד לז (תשנ"ד), עמ' 81–84.

"פירוש חדש לספר מיכה" [ביקורת], בית מקרא מ (תשנ"ה), עמ' 85–92.

"על 'עולם התנ"ך: מלכים' " [ביקורת],  על הפרק 11 (תמוז תשנ"ו), עמ' 137–142.

"ספר חדש על הסיפור המקראי" [ביקורת], בית מקרא מב (תשנ"ז), עמ' 377–381.

"קריאה בסיפורי נביאים" [ביקורת],  מדעי היהדות 38 (תשנ"ח), עמ' 387–392.

"על 'משחקי מילים' במקרא ובספרות המזרח הקדום" [ביקורת], בית מקרא מה (תש"ס), עמ' 374–377.

"הסיפור הקדוש: ביקורת על הספר 'הסיפור בכתבי הקודש' מאת יוספה רחמן (ירושלים – בני-ברק תשס"ז)", בד"ד 20 (תשס"ח), עמ' 105–108.

“Women Read from the Beginning” [Review], Jewish Quarterly Review 90 (1999-2000), pp. 454-456.        

[On] “Isaac Kalimi, ספר דברי הימים: כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים” [Review], Jewish Quarterly Review 93 (2003), pp. 454-456.

[On] “Kenton L. Sparks, The Pentateuch: An Annotated Bibliography” [Review], Review of Biblical Literature  11/2003 [www.bookreviews.org].

“[On] “Frank A. Spina, The Faith of the Outsider: Exclusion and Inclusion in the Biblical Story” [Review], Review of Biblical Literature 2006 [www. bookreviews.org].

“A New Supercommentary on Kimhi’s Commentary on Chronicles” [Review], Review of Biblical Literature 05/2009 [www. bookreviews.org].

[On] “Zalewski, Saul, “ 'Now Rise Up, O Lord, and Go to Your Resting-Place… Story” [Review], Review of Biblical Literature 07/2010 [www. bookreviews.org].

מאמרים:

"המספר מאה במקרא", בית מקרא ל (תשמ"ה), עמ' 435–440.

"פירוש רש"י לדין תשלומי ארבעה וחמישה (שמות כ"א,לז) עיון דיאכרוני וסינכרוני  (חינוך לערכים תוך הוראת הפרשנות)", פרקים ז (תשמ"ז), עמ' 155–160.

 "סיפור העלאת הארון" [שמ"ב פרק ו], בתוך: ש' אברמסקי ומ' גרסיאל (עורכים), אנציקלופדיה עולם התנ"ך: שמואל ב (ירושלים-רמת-גן תשמ"ט), עמ' 58, 60–61.

 "תרומתו של ר' יעקב פארדו לפרשנות הספרותית של התנ"ך", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה א: המקרא ועולמו, ירושלים תש"ן, עמ' 95–101.

 "פרשנותם של ר' שמואל לניאדו ור' יעקב פארדו להצעת המלוכה לגדעון", סיני קח (תשנ"א), עמ' קמז-קנג.

"בין מגילת אסתר לספר מלכים", מחקרי חג 3 (אדר א' תשנ"ב), עמ' 25–35.

 "על ארבעה זיווגי ערים לירושלים במקרא" , מחקרי חג 4 (אייר תשנ"ב), עמ' 34–42.

 "פרשנותו של המלבי"ם למקרא", מחניים 4 (תשנ"ג), עמ' 370–379.

 "מעגלי-הקשר לעומת נקודת-ביקורת: תרומת מעגלי-ההקשר לחשיפת עמדת המספר המקראי כלפי ביקורת מפי דמות", דפים למחקר בספרות 9 (1993–1994), עמ' 175–194.

 "ניגודי הערכות של דמויות וגילומם באמצעות המלה המנחה שו"ב (שמו"ב ט"וכ' ומל"א י"ב)", בית מקרא לט (תשנ"ד), עמ' 245–257.

 "סיפור פילוג הממלכה על רקע סיפורי שכם", בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון: דברי הכנס החמישי, תשנ"ה - 1995 (מכללת יהודה ושומרון, קדומים - אריאל תשנ"ו), עמ' 37–46.

 "הערכה מחדש של פרשנות המקרא היהודית במאות הט"ז-הי"ט", בתוך: ד' רפל (עורך), מחקרים במקרא ובחינוך  מוגשים לפרופ' משה ארנד, ירושלים תשנ"ו, עמ' 122–141.

"היחס לעבודה במזמורי תהלים", בית מקרא  מא (תשנ"ו), עמ' 317–328.

"התייחסות  ליציאת מצרים בראשיתו של ספר מלכים", מחקרי חג 8 (תשנ"ז), עמ' 8–21.

"תשובה ושיבה - עיון ספרותי-תיאולוגי בשלוש פרשיות מקראיות (דברים ל', 1–10; מל"א ח', 46–51; דה"ב ל', 6–9)", עיוני מקרא ופרשנות ד, אוניברסיטת בר- אילן, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 129–148.

 "תיאור חטאי שלמה (מל"א י"א א-ח) ניתוח ספרותי-תיאולוגי", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום יא (תשנ"ז), עמ' 167–179; יב (תש"ס), עמ' 351. 

 "שיטתו של רש"ר הירש בסוגית חטאי האבות (על-פי פירושו לספר בראשית)", בתוך: מ' ארנד וש' פוירשטיין (עורכים), דרכים במקרא ובהוראתו, הקתדרה לחקר דרכי ההוראה של לימודי הקודש ע"ש הרב ד"ר דוד אוקס ז"ל, אוניברסיטת  בר-אילן, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 181–197.

 "רא"ה ושמ"ע כצמד מלים מנחות", דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, חטיבה א: המקרא ועולמו, ירושלים תשנ"ט, עמ' 89–98. 

 "קווים לדרכו של אוריאל סימון בחקר המקרא", עיוני מקרא ופרשנות ה (מנחות ידידות והוקרה לאוריאל סימון), אוניברסיטת בר- אילן, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 11–20.

 "פרשנות ספרותית של המקרא מן המאה ה-16: עיון בפירושו של ר' שמואל לניאדו לסיפור הושעת שאול את יבש גלעד (שמ"א יא, 1–13)", שם, עמ' 351 –363.

" 'וענתה' (הו' ב 17) משנה הוראה", תרביץ סט (תש"ס), עמ' 445–447. 

 "זרים בירושלים בחזון הנבואי", בתוך: א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים דברי הכנס השישי: י' כסלו תשס"א, 7 בדצמבר 2000, רמת-גן תשס"א, עמ' 13–19.                   

 "פרק במשנת נחמה על "מבנה החזרה" בסיפור המקראי", בתוך: מ' ארנד, ר' בן-מאיר וג"ח כהן (עורכים), פרקי נחמה ספר זכרון לנחמה ליבוביץ, ירושלים תשס"א, עמ' 313–323.       

 "על השתקפותה של המילה המנחה בתרגומי מקרא לאנגלית", עיוני מקרא ופרשנות ו (ספר זיכרון ליהודה קומלוש), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ג, עמ'  235–251.

 "הדים בספרי נביאים לאיסורי 'חוק המלך' שבתורה", עיוני מקרא ופרשנות ז (ספר מנחם כהן), אוניברסיטת בר-אילן , רמת-גן תשס"ה, עמ' 263–281.

"על דרך נוספת בהוראת החוק המקראי עיון בהיבט הערכי של החוק", בתוך: ר' בורשטיין (עורכת), ספר איתי זמרן,  ירושלים תשס"ה (במכללה 17-16), עמ' 195–208.

 "מ'עֻנותו' ל'נזרו'  – חזרות ומשמעותן בתהלים קל"ב", בתוך: מ' בר-אשר, נ' חכם וי' עופר (עורכים), תשורה לעמוס – אסופת מאמרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשס"ז, עמ' 365–377.

"קווים לתרומתה של הפרשנות הבתר-קלאסית להוראת הסיפור המקראי", שאנן יב (תשס"ז), עמ' 41–52.

"החטאו האבות האהובים? לדרכו של הרב מקלנבורג בסוגיית חטאי האבות", עיוני מקרא ופרשנות ח (ספר אלעזר טויטו), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, ומכללת אורות ישראל, אלקנה, תשס"ח, עמ' 623–635 [נוסח עברי מעודכן של 10 אנגלית].

"לתפיסת המלוכה בספר תהילים", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט (תשס"ט), עמ' 75-57.

"'שובה ישראל' – עיון בנבואת התשובה של הושע (הו' יד 2–10) בעקבי המילה המנחה שו"ב", עיוני מקרא ופרשנות ט (ספר משה גרסיאל), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ט, עמ' 230-217.

"מלחמות שאול ומלחמות דוד בספר שמואל: מבט ספרותי", בית מקרא נד/ב (תשס"ט), עמ' 93-70.

 "קווים לדרכי פרשנותו של מלבי"ם (לאור פירושיו לבראשית ד, להושע יד ולתהילים פט)", עיוני מקרא ופרשנות י (ספר שמואל ורגון), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א, עמ' 473–500.

 "פרק נוסף במשנת נחמה: המילה המנחה", מגדים נז (תשע"ח), עמ'  101–124.

 [עם אליעזר שלוסברג ויצחק סטרשינסקי] "פירושו של יפת בן עֵלי הקראי לסיפור יהוא (מל"ב ט–י): מהדורה מוערת", גנזי קדם יד (תשע"ח), עמ' 195–262.

 "לתפיסת הגאולה בפרשנות מלבי"ם", אורשת ח (תשע"ח), עמ' 95–117.

 "על שלושה פסוקי מפתח בספר מלכים: עיון ספרותי",  עיוני מקרא ופרשנות יא (ספר יעקב כדורי), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תש"ף,  עמ' 145-125. 

 "לדרכו הפרשנית של ר' יוסף חיון – לאור פירושו למזמור ב' בתהלים", אורשת י (תשפ"א) – התקבל לפרסום.

 "משמעותו של הסיום הכפול של מגילת רות ותרומתו להבנתה", בית מקרא סו/א (תשפ"א) – בדפוס.

"המילה המנחה בכתיבת הפרשן: חשיפת אמצעי ספרותי בפרשנות ר' יוסף חיון לספר תהילים", מגדים – בדפוס.

“Shemaiah the Prophet versus King Rehoboam: Two Opposed Interpretations of the Schism (1 Kings XII 21-4)”, Vetus Testamentum 38 (1988), pp. 466-468.

a)   “Structure and its Significance: The Narrative of Solomon’s Reign (1 Kings 1-12.24)”, Journal for the Study of the Old Testament 51 (1991), pp. 3-14; 

b)   “The Narrative of Solomon’s Reign: A Rejoinder”, Journal for the Study of  the Old Testament 51 (1991), pp. 22-24.

ועניתם (I Reg 12,7): An Ambiguity and its Function in the Context”, Zeitschrift   für die alttestamentliche Wissenschaft 103 (1991), pp. 415-418.

“Jerusalem and Its Parallels: Five Cities Paired with Jerusalem in the Bible”, Abr-Nahrain 32 (1994), pp. 80-95.   

“For I Feared the People, and I Yielded to them" (I Sam 15,24) - Is Saul’s Guilt Attenuated or Itensified?”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 108 (1996), pp. 98-104.

ימינך – A Forgotten Title of the King of Israel in the Book of Psalms”, Biblische Notizen 100 (1999), pp. 5-10.  

“The Exodus Motif in 1 Kings 1–14”, Journal for the Study of the Old Testament 87 (2000), pp. 3-21.

“Midrashic Name Derivations of Solomon’s Name in the Book of Kings”, Beit Mikra 44 (2000), pp. 84-96.

“Jeroboam and the Division of the Kingdom: Mapping Contrasting Biblical Accounts”, Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University 27 (2000), pp. 15–29.  

“R. Jacob Zvi Meklenburg’s Method in the Issue of the Patriarchs’ Sins”, Journal of Jewish Studies 53 (2002), pp. 107–119.

“Three Syntactical Discontinuities in I Reg 9–11”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 115 (2003), pp. 88-93.

“The Sins of the Patriarchs as Viewed by Traditional Jewish Exegesis”, Jewish Studies Quarterly 10 (2003), pp. 258-273.

“ ‘Your Brother Came with Guile’: Responses to an Explicit Moral Evaluation  in Biblical Narrative”, Prooftexts 23 (2003), pp. 271-296.  

“ ‘And David Perceived’ (2 Samuel 5, 12): A Direct Insight into David’s Soul and Its Meaning in Context”, Scandinavian Journal of the Old Testament 18 (2004), pp. 77-92.

“On the Interpretative Method of R. Raphael Berdugo (Based on his Exegesis  of the Former Prophets)”, Revue des études juives 163 (2004), pp. 445-462.

“Ephraim and Treachery, Loyalty and (the House of) David: The Meaning of a Structural Parallel in Psalm 78”, Vetus Testamentum 59 (2009), pp. 190-198.

“Alkabets, Solomon b. Moses ha-Levi”, “Alshekh, Moses”, in: H-J. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. I, Berlin 2009, cols. 879-880, 880-881.

“Comparison With David as a Means of Evaluating Character in the Book of Kings”, Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011), Article 8, 20 pp. = Perspectives on Hebrew Scriptures, 8 (2013), pp. 157-177. 

“The Attitude toward Jerusalem in Two Rebellion Narratives: A Literary and Theological Investigation”, Biblische Notizen 150 (2011), pp. 35-48.

“Berdugo, Raphael ben Mordechai”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. III, Berlin 2011, cols. 894-895.

“The Biblical Attitude toward Human Toil”, in: I. Kalimi (ed.), Jewish Bible Theology: Perspectives and Case Studies, Winona Lake2012, pp. 101-118.

“Jewish Tradition and Bible Criticism: A Typology of Israeli Orthodox  Approaches to the Question of Deutero-Isaiah ”, Jewish Studies Quarterly 19 (2012), pp. 259-287.

“Dinur, Benzion”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. VI, Berlin 2012, cols. 839-840.

“Malbim’s Approach to the Sins of Biblical Personages,” Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013), article 13, 21 pp. 

“From Distinguishing between Synonyms to Revealing the Coherence of the Literary Unit: On the Interpretive Method of Malbim”, Judaica 69 (2013), pp. 393- 429    [נוסח אנגלי מורחב ומעודכן של 32 עברית]

“Limited and Unlimited Monarchy: Malbim’s Interpretation of the Division of the Kingdom Narrative (1 Kgs 12:1–24)”, Judaica 71 (2015), pp. 21-32.

“The Story of Balaam’s Ass (Numbers 22:21–35): A New Literary Insight”, Hebrew Studies 56 (2015), pp. 201-211.

“Gideon: II. Judaism”, in:, Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. X, Berlin 2015, cols. 228-230.

“Habakkuk (Book and Person): Judaism. Medieval Judaism”, ibid., cols. 1047-1049.

“Haggai (Book and Person): Judaism. Medieval Judaism”, ibid., cols. 1145-1146. 

“R. Samson Raphael Hirsch”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. XI, Berlin 2015, cols. 1111-1115.

“Characteristic Features of Malbim’s Interpretive Method in the Light of his Commentary to I Samuel 8”, Revue des études juives, 175, 3-4 (2016), pp. 367-390..

“Laniado, Samuel ben Abraham”, Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. XV, Berlin 2017, cols. 815-816.

“Malbim, Meir Leibush ben Yehiel Michel”, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. XVII, Berlin 2019, cols. 599-604.

“Ch. 4: The Portrait of Solomon in the Book of Kings”, in: K. Bodner and B.J.M. Johnson (eds.), Characters and Characterization in the Book of Kings, London 2019, pp. 50-64.

“The Opening Section of the Book of Kings: 1 Kings 1:1–4”, in:  P. Machinist et al. (eds.), Festschrift Ed Greenstein (SBL Press) – in press.

מאמר בכתב עת מקובל במקצוע :

"ביאורו של רבי רפאל בירדוגו לשני הפסוקים הראשונים של מגילת רות", סיני, קנו (תשע"ח), עמ' פג–צב.

מאמרים בדף שבועי, היוצא לאור מטעם הפקולטה למדעי היהדות ולשכת רב הקמפוס, אוניברסיטת בר-אילן:

"על הקנאות–בין פנחס לאליהו", גיליון 88 (פ' פנחס תשנ"ה), עמ' 2-1.           

"תגובות משה על טענות קרח ועדתו", גיליון 137 (פ' קרח תשנ"ו), עמ' 3-1.

"הבקשה מאדום למעבר בארצו (במדבר כ יד–כא)", גיליון 192 (פ' חוקת תשנ"ז), עמ' 4-1.

"בקשת בני גד ובני ראובן–ביקורת ואיזוניה", גיליון 246 (פ' מטות-מסעי תשנ"ח), עמ' 6-3.

"המפגש בין משה לחובב", גיליון 446 (פ' בהעלֹתך תשס"ב), עמ' 3-1.

"סיפור המעפילים", גיליון 501 (פ' שלח לך תשס"ג), עמ' 4-2.

"חתימת פרשת ערי המקלט", גיליון 506 (פ' מטות-מסעי תשס"ג), עמ' 3-1.

"ברכת הכוהנים", גיליון 550 (פ' נשא תשס"ד), עמ' 3-1.

"מִפקד בני ישראל", גיליון 603 (פ' במדבר תשס"ה), עמ' 3-1.

"אתונו של בלעם", גיליון 660 (פ' בלק תשס"ו), עמ' 3-1.

"לסוגיית מבנה ספר במדבר", גיליון 758 (פ' במדבר תשס"ח), עמ' 3-1.

"סיבת סביבתה של מצוה – על השתלבותה של פרשת הציצית בהקשרה", גיליון 813 (פ' שלח לך תשס"ט), עמ' 2-1.

"תגובות משה ואהרן, כלב ויהושע בסיפור המרגלים", גיליון 1072 (פ' שלח תשע"ד), עמ' 2-1.

 "לשונות של גאולה", גיליון 1103 (פ' וארא תשע"ה), עמ' 2-1.

 "סיפור מינוי יהושע ליורש משה–חזרות מתגוונות, משמעויות והֶקשרים", גיליון 1179 (פ' פנחס תשע"ו), עמ' 2-1.

 " 'חרמה' כתיקון", גיליון 1236 (פ' חוקת תשע"ז), עמ' 4-3.

 " 'תורת הנזיר' ומשמעותה", גיליון 1270 (פ' נשא תשע"ח), עמ' 2-1.

 "קורבנות הנשיאים – החזרה הארוכה", גיליון 1321 (פ' נשא תשע"ט), עמ' 3-1.

 "עצת בלעם – דיווח על העתיד או יצירתו?", גיליון 1326 (פ' בלק תשע"ט), עמ' 2-1. 

 "הנחלה לבנות צלפחד – בין זכירת האב לטובת השבט", גיליון 1377 (פ' מטות-מסעי תש"ף), עמ' 4-3.

 

קורסים

 

קורס משולב 01-099-01 המלוכה בישראל סמס' א' 1 שעות שנתיות

 

תחומי מחקר

חקר ספרותי של המקרא (ובפרט: הסיפור המקראי); הפרשנות המסורתית לתנ"ך (ובפרט: הפרשנות הבתר-קלאסית);
המלוכה במקרא; ספר תהילים