ד"ר ליאור זקס שמואלי

ד"ר ליאור זקס שמואלי

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2013 - 2018 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן                מחשבת ישראל
2010 - 2012 תואר שני M.A (בהצטיינות יתרה)  אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
2012-2010 תואר ראשון B.A (בהצטיינות יתרה) אוניברסיטת בר-אילן פסיכולוגיה ופילוסופיה כללית
2009 לימודים רב תחומיים במדעי הרוח אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית וכללית
נושא עבודת התזה:

'סדר גן עדן: מהדורה מדעית ועיון, לשאלת כתיבתו הפסוידו-אפיגרפית של ר' משה די ליאון'. בהנחיית: פרופ' דניאל אברמס.

נושא עבודת הדוקטורט:

'"ספר טעמי המצוות" לר' יוסף הבא משושן': מהדורה ביקורתית ועיון בטאבו בזמן חיבור הזוהר'. בהנחיית: פרופ' דניאל אברמס

תפקידי מחקר:
2020- ואילך מרצה (סגל בכיר), המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר אילן
2020-2019 חוקרת בתר דוקטורט ע"ש גולדה מאיר (דרך ליידי דיוויס), האוניברסיטה העברית בירושלים
2016–2018 חוקרת אורחת במחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק בהנחיית פרופ' אלישבע קרליבך
2019 עמיתי מחקר בפרוייקט מחקר על כתבי הרמב"ן (ISF), אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מלגות ופרסים:
צפוי: קיץ 2021 מענק מימון בית ספר קיץ של קרן מינרבה, נושא הסמינר: פחד ויראה בספרות היהודית, בהובלה משותפת עם ד"ר פטריך קוך, אוניברסיטת המבורג
  מלגת הארי סטאר במדעי היהדות, אוניברסיטת הרוורד, בוסטון  [נדחתה לטובת המשרה במחלקה למחשבת ישראל, בר אילן]
  מלגת בתר דוקטורט ע"ש קרייטמן, אוניברסיטת בן גוריון [נדחתה לטובת המלגה ע"ש גולדה מאיר באוניברסיטה העברית]
2019 מלגת קרן הזכרון למחקר בתר דוקטורט, ניו יורק
2014- 2018 מלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח מטעם המועצה להשכלה גבוהה
2013 ואילך מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, מטעם נשיא אוניברסיטת בר-אילן
2016–2017 מלגת שופף, לדוקטורנטים מצטיינים ומנהיגים חברתיים
קיץ 2016 מלגת נסיעה מטעם קרן לוין לשם מחקר אוסף כתבי היד העבריים בספריה הלאומית הרוסית במוסקבה
2016 פרס נפתלי וידר מטעם מכון בן צבי
2017-2015 מלגת קרן הזיכרון למחקר דוקטורט
2015 מלגת ועד הספרדים בירושלים לתמיכה בחוקרי תרבות ספרד
2015 "פרס גאון" מטעם מרכז גאון לחקר תרבות ספרד, אוניברסיטת בן גוריון
שנה"ל 2010 ולשנה"ל 2011 מצטיינת דיקן במדעי החברה
שנה"ל 2009 פרס הרקטור במדעי הרוח

 

קבוצות מחקר ותוכניות אקדמיות:
2021-2020 הובלה משותפת של קבוצת מחקר: חטא ויראה בעת החדשה מכון וון ליר, ירושלים
2021-2020 סדנת חוקרים: קבלה והלכה אוניברסיטת בר אילן
2020 סמינר קיץ ביהדות עכשווית מרכז אוקספורד לעברית ולימודי יהדות (אונליין)
2018 סמינר חוקרי קבלה אוניברסיטת ליהיי,  פנסילבניה
קיץ 2016

סמינר קיץ ביהדות עכשווית, מרכז אוקספורד לעברית ולימודי יהדות, אנגליה, בנושא:

Academic Jewish Studies and Judaism: Reciprocal Influence

 
2015-2014 קבוצת מחקר: מנהיגות נשית רוחנית: מאין לאן מכון שוקן למחקר היהדות
2016-2014 קבוצת מחקר: קבלה ופסיכואנליזה מכון וון ליר
2012-2011 מחקר בפסיכולוגיה קלינית המחלקה לפסיכולוגיה, בר-אילן
אוגוסט 2011 תכנית "תקווה" בהגות יהודית אוניברסיטת פרינסטון

 

ניסיון תעסוקתי בתחום ההוראה:
2020-2019 הוראת קבלה והובלת חבורה בית מדרש חברותא, האוניברסיטה העברית
2016–2018 הוראת עברית ולימודי יהדות בית ספר מגן דוד, ברוקלין, ניו יורק
2014-2012 יוזמת ורכזת פרוייקט "מאמינות וחוקרות":הקמת והובלת קבוצת דיאלוג ועבודה שמטרתה להפגיש בין חוקרות במדעי היהדות והרוח למפגש בינתחומי מדרשה לנשים בר אילן
2013 מורה למחשבת ישראל וראש תחום חינוך בלתי פורמלי בית ספר על יסודי 'אמנה', כפר סבא

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

Leore Sachs-Shmueli, ‘Shekhinah and the Revival of Feminine God Language’, Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 39 (2019), pp. 347-369.

Leore Sachs-Shmueli, ‘“The Secret of Incest” — Ms. Cambridge, Cambridge University Library Dd. 4.2.2’, Kabbalah 45 (2019), pp. 49-78. 

ליאור זקס שמואלי, 'הפתיחה החסרה לספר תולדות אדם', קובץ על יד כו (תשע"ח), עמ' 47—76.

ליאור זקס שמואלי, 'תורת שני הצינורות של ר' יוסף הבא משושן וגלגולה בתורת הרוע של ר' משה קורדובירו', קבלה ל"ח (תשע"ז), עמ' 117–158.

ליאור זקס שמואלי, 'אני נותן התעוררות בשכינה: עיון פסיכואנליטי במושג הטאבו', קבלה לה (תשע"ו), עמ' 227–266.

ליאור זקס שמואלי, 'דמותה של מרים הנביאה כמודל למימוש נשי בספרות הזוהר', קבלה ל"ג (תשע"ה), עמ' 183­210.

ליאור זקס שמואלי, 'פירוש עשר ספירות לר' יוסף הבא משושן: מהדורה ביקורתית ועיון', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית ל"ב (תשעה), עמ' 227­321.

ליאור זקס שמואלי, 'סדר גן עדן: מהדורה מדעית ועיון לשאלת כתיבתו הפסוידאפיגרפית של ר' משה די ליאון', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית כח (תשעג), עמ' 191—299.

התקבל לפרסום:

ליאור זקס שמואלי ואביעד גולדמן, ' 'קידושה התיאוסופי של המשפחה והאומה בספרד במאה הי"ג: יחסי קבלה והלכה', התקבל לכתב עת פעמים.

Leore Sachs- Shmueli, “Maimonides' Rationalization of the Incest Taboo and its Reception in the 13th century Kabbalah and its Affinity to Aquinas,” Harvard Theological Review [forthcoming  2020].

Leore Sachs-Shmueli, ‘A Castilian Debate about the Aims and Limits of Theurgic Practice: Rationalizing Incest in the Zohar, the Writing of R. Joseph Hamadan and R. Moses De León’, Accounting for the Commandments in Medieval Judaism, Brill [Forthcoming]

 

קורסים

 

03-0102-01 סדנה: מיניות ומגדר במיסטיקה היהודית סמס' א' 1 שעות שנתיות
03-0104-01 סדנה: גוף ונפש במחשבה המודרנית היהודית סמס' ב' 1 שעות שנתיות

 

תחומי מחקר

חסידות קבלה, מגדר, פילולוגיה, ריטואל, מיניות,טאבו,טעמי מצוות,גלגול נפשות