ד"ר אברהם גוטליב

דוא"ל
Avraham.Gottlieb@biu.ac.il
תחומי עניין

מדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותולדות עם ישראל) בראי מדעי ההתנהגות: 'זהות יהודית: מנהיגות ומנהיגים'; 'תורה ומדע: עולמות נפגשים' ו'חז"ל: החיפוש אחר האושר' ו'בין אדם לחברו'.

  קורות חיים

  ד"ר אברהם גוטליב הוא בעל תואר ראשון בתנ"ך ותלמודת ותואר שני בתנ"ך מאוניברסיטת בר-אילן ובוגר המכון הגבוה לתורה שם. בוגר תואר שלישי ב'יהדות, הגות והתנהגות' בהצטיינות יתירה מהאוניברסיטה הפתוחה קליפורניה. עבודת הדוקטור שלו, ''יסודות הנהגה בפרשת השבוע ובהפטרה' (2000), נכתבה בהנחיית ד"ר יעקב קופרמן. פוסט הדוקטורט (2003) היה בתחום 'הגות וחינוך' ב'מכון יוסף קרליבך להגות וחינוך בני זמננו' באוניברסיטת בר אילן. ד"ר גוטליב מלמד בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות החל משנת 2002.
  תחומי המחקר וההוראה העיקריים של ד"ר גוטליב הם עיון רב תחומי בנושאים ורעיונות במקרא לפי חז"ל במחשבה יהודית בת זמננו לפי מדעי ההתנהגות, במישור המפגש 'תורה ומדע', כפי שבאים לידי ביטוי במאמריו ובספרו: 'פרשה והפטרתה' - עיון ביסודות הנהגה (פורסם בעברית), ובמיוחד במחקרו: "שמירת הבריאות לרמב"ם כהוראה קיומית", בספר 'עולמות נפגשים' שערך (פורסם בעברית, עמ' 126-102 ומופיע באתר 'דעת':http://www.daat.ac.il/daat/vl/olamot/olamot01.pdf). 
  בנוסף, לאחרונה, בעקבות מחקרו 'שמחת החיים והערכת הטוב כדרך חיים' המופיע באתר 'אקדמיה', הוא עוסק ב'חקר מושגי היסוד ביהדות והמוטיבים של חגי ישראל ככלי טיפולי לנפש' ומיישם זאת בהרצאותיו ובמחקריו, כמסר מעשי-עכשווי: 'יהדות כתרבות - כאן ועכשיו'.


   
  מחקר

  מדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותולדות עם ישראל) בראי מדעי ההתנהגות: 'זהות יהודית: מנהיגות ומנהיגים'; 'תורה ומדע: עולמות נפגשים' ו'חז"ל: החיפוש אחר האושר' ו'בין אדם לחברו'.

  קורסים

  02056 החיפוש אחר האושר אצל חז"ל
  הקורס עוסק ב'נושאי מפתח' דרך המקורות, בחיפושו הטבעי של האדם את האושר בחיים, כדי להימנע מעצבות והשלכותיה, להתמודד ולהצליח. כך, שדרך התפיסה העכשווית 'יהדות כתרבות כאן ועכשיו', הסטודנטים לומדים, מחכימים ויוצרים, תובנות מיטביות לחיים ויוצאים מהקורס עם כלים מעשיים לחיים. 

  02138 סדנה: החיפוש אחר האושר אצל חז"ל
  הסדנה עוסקת ב'נושאי מפתח' דרך המקורות, בחיפושו הטבעי של האדם את האושר בחיים, כדי להימנע מעצבות והשלכותיה, להתמודד ולהצליח. כך, שדרך התפיסה העכשווית 'יהדות כתרבות כאן ועכשיו', הסטודנטים לומדים, מחכימים ויוצרים, תובנות מיטביות לחיים ויוצאים מהקורס עם כלים מעשיים לחיים.

  02138 סדנה: בין אדם לחברו בראי חז"ל
  הסדנה עוסקת ב'נושאי מפתח' דרך המקורות, ביחסים שבחבירה שבין אדם לחברו שאמורים להיות הוגנים באופן הדדי, שאסור לפגוע בזולת בכל דרך, כדי לקיים חברה מתוקנת. לשם כך, יש להבין את כוונת התורה בהצבת גבולות לאדם בחייו, בתובנה, ש"גם השני והשנייה הם בני אדם" ו'"גדול כבוד הבריות": שאסור בתכלית האיסור, לפגוע בזולת, לא בגלוי ולא בסמוי. יש לפעול ולהתנהג בהגינות, מתוך יושר ואמינות, להתחשב ריגשית-מצפונית ולראות את 'מעלת חברו' ולא את חסרונו, ולעזור ולסייע לו כנדרש. כך, שדרך התפיסה העכשווית 'יהדות כתרבות כאן ועכשיו', הסטודנטים לומדים, מחכימים ויוצרים, תובנות מיטביות לחיים ויוצאים מהקורס עם כלים מעשיים לחיים.

  04669 זהות יהודית: מנהיגות ומנהיגים במרוצת הדורות
  הקורס עוסק ב'נושאי מפתח' להבנת תולדות ההנהגה היהודית מתוך זהות ומחוייבות דרך המקורות, ממשה רבנו ועד ימינו, ניתן 'דגש חזק' למחוייבות המוסרית-הנורמטיבית של כל מנהיג – לדעת איך להתנהג כבן אדם, ישר ואמין, אנושי עם רגשות, מכיל ומבין, איכפתי ומתחשב, ולהראות למונהגיו ולאחרים, דוגמא אישית למופת, כמודל ראוי לחיקוי. כך, שדרך התפיסה העכשווית 'יהדות כתרבות כאן ועכשיו', הסטודנטים לומדים, מחכימים ויוצרים, תובנות מיטביות לחיים ויוצאים מהקורס עם כלים מעשיים לחיים.

  03722 עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות
  הקורס עוסק ב'נושאי מפתח' להבנת היחס שבין התורה והמדעים השונים באופן מפרה ותורם מתוך המוטו של הקורס: 'תורה ומדע, חכמה ואמונה ומה שביניהן'. דרך המקורות, ניראה ונילמד כיצד התורה "מדברת" פסיכולוגיה לסוגיה, מדעי האדם ומדעי המוח עוד טרם הגדרתם כתחום ממקרי בשלהי המאה ה-20. וגם, כיצד התורה מבינה לניבכי נפש האדם מתוך ידיעה פיזיולוגית בסיסית ומדעים נוספים, כדי לנתבו לדרך חיים שבאמצעותה יבין כיצד להתמתן, להיות סבלני וסובלני וגם וותרן ואמיץ. זאת כדי, שיוכל לשרוד ולהתמודד עם הקשיים בחיים התובעניים שלנו ולנהל חיים טובים מתוך בקיאות ואמינות. כך, שדרך התפיסה העכשווית 'יהדות כתרבות כאן ועכשיו', הסטודנטים לומדים, מחכימים ויוצרים, תובנות מיטביות לחיים ויוצאים מהקורס עם כלים מעשיים לחיים.

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים:

  פרשה והפטרתה : עיון ביסודות הנהגה, ירושלים : ראובן מס (תשס"ח)

  עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות (בעריכת: אברהם גוטליב), רמת-גן: ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ע"ש הלנה ופאול שולמן (תשע"ח).

  מאמרים:

  "חשיבה ולימוד בצוותא", בשדה חמ"ד 1,44-3 (תשס"א), 149-162

  "חיוב שומר חינם בפשיעה מנלן?", סיני קמא (תשס"ח), קלד-קמא

  "מחלוקת קורח ועדתו – עיון ביסודות הנהגה", שמעתין 152-153 (תשס"ג) 210-213

  "חינוך לערכים: 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט,יח) – מצות אהבת ישראל הלכה למעשה", בתוך: כמעיין המתגבר; ספר יובל לכבוד הרב ד"ר נחום לאם (עורך ראשי: בנצי כהן) דאונוויל ניו-יורק (2013) 25-37

   "בחינה מחודשת של הפסוק: 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' (בראשית ח, כא)", בשדה חמ"ד 2,45-3 (תשס"ב), 111-125

  "מעמדו של יעקב וזכיותיו אצל לבן", שמעתין 150 (תשס"ג) ,15-18

  "יתרו חותן משה – עיון ביסודות הנהגה", בד"ד - בכל דרכיך דעהו 15 (תשס"ד) 65-76

  "הזקנה וביטוייה בראי היהדות", הגות בחינוך היהודי ח (תשס"ח),107-124

  "שמחת החיים והערכת בטוב כדרך חיים", בד"ד - בכל דרכיך דעהו 30 (תשע"ה) 117-141

  "שמירת הבריאות לרמב"ם כהוראה קיומית", בתוך: עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות (בעריכת: אברהם גוטליב) רמת-גן: ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות (תשע"ח), 102-126

   

  תאריך עדכון אחרון : 23/06/2024