ד"ר אברהם גוטליב

ד"ר אברהם גוטליב

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
  פוסטדוקטורט        
2000 תואר שלישי Ph.D האוניברסיטה הפתוחה, קליפורניה יהדות והתנהגות                
1996 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך  
1991 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך ותלמוד  
פוסט דוקטורט:
 2003  מכון יוסף קרליבך הגות וחינוך בני זמננו אוניברסיטת בר-אילן
 
נושא עבודת התזה:  

'נבואות צפניה על רקע תקופתו וקורותיה.' בהנחיית: פרופ' שמואל ורגון

נושא עבודת הדוקטורט:

'יסודות הנהגה בפרשת השבוע ובהפטרה.' בהנחיית: ד"ר יעקב קופרמן

 

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים:

פרשה והפטרתה : עיון ביסודות הנהגה, ירושלים : ראובן מס (תשס"ח)

עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות (בעריכת: אברהם גוטליב), רמת-גן: ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ע"ש הלנה ופאול שולמן (תשע"ח).

מאמרים:

"חשיבה ולימוד בצוותא", בשדה חמ"ד 1,44-3 (תשס"א), 149-162

"חיוב שומר חינם בפשיעה מנלן?", סיני קמא (תשס"ח), קלד-קמא

"מחלוקת קורח ועדתו – עיון ביסודות הנהגה", שמעתין 152-153 (תשס"ג) 210-213

"חינוך לערכים: 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט,יח) – מצות אהבת ישראל הלכה למעשה", בתוך: כמעיין המתגבר; ספר יובל לכבוד הרב ד"ר נחום לאם (עורך ראשי: בנצי כהן) דאונוויל ניו-יורק (2013) 25-37

 "בחינה מחודשת של הפסוק: 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' (בראשית ח, כא)", בשדה חמ"ד 2,45-3 (תשס"ב), 111-125

"מעמדו של יעקב וזכיותיו אצל לבן", שמעתין 150 (תשס"ג) ,15-18

"יתרו חותן משה – עיון ביסודות הנהגה", בד"ד - בכל דרכיך דעהו 15 (תשס"ד) 65-76

"הזקנה וביטוייה בראי היהדות", הגות בחינוך היהודי ח (תשס"ח),107-124

"שמחת החיים והערכת בטוב כדרך חיים", בד"ד - בכל דרכיך דעהו 30 (תשע"ה) 117-141

"שמירת הבריאות לרמב"ם כהוראה קיומית", בתוך: עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות (בעריכת: אברהם גוטליב) רמת-גן: ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות (תשע"ח), 102-126

 

קורסים

 

02-055-70 בין אדם לחברו בראי חז"ל שנתי 2 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים
02-056-70 החיפוש אחר האושר אצל חז"ל שנתי 2 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים
02-056-71 החיפוש אחר האושר אצל חז"ל שנתי 2 שעות שנתיות לבוגרי/רות בתי"ס כלליים
03-792-01  עולמות נפגשים-המדעים בעולמה של היהדות שנתי 2 שעות שנתיות  
04-669-01 זהות יהודית: מנהיגות ומנהיגים במרוצת הדורות שנתי 2 שעות שנתיות  

 

 

 

תחומי מחקר

מדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותולדות עם ישראל) ומדעי ההתנהגות; זהות יהודית: מנהיגות ומנהיגים ביהדות במרוצת הדורות; עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות