ד"ר אברהם גוטליב

דוא"ל
agot1@walla.com
תחומי עניין

מדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותולדות עם ישראל) בראי מדעי ההתנהגות: 'זהות יהודית: מנהיגות ומנהיגים'; 'תורה ומדע: עולמות נפגשים' ו'חז"ל: החיפוש אחר האושר' ו'בין אדם לחברו'.

  קורות חיים

  ד"ר אברהם גוטליב הוא בעל תואר ראשון בתנ"ך ותלמוד ותואר שני בתנ"ך מאוניברסיטת בר-אילן, ותואר שלישי ב'יהדות, הגות והתנהגות' בהצטיינות יתירה מהאוניברסיטה הפתוחה קליפורניה. עבודת הדוקטור שלו, ''יסודות הנהגה בפרשת השבוע ובהפטרה' (2000), נכתבה בהנחיית ד"ר יעקב קופרמן. פוסט הדוקטורט (2003) היה בתחום 'הגות וחינוך' ב'מכון יוסף קרליבך להגות וחינוך בני זמננו' באוניברסיטת בר אילן. ד"ר גוטליב מלמד בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות החל משנת 2002.

  תחומי המחקר וההוראה העיקריים של ד"ר גוטליב הם עיון רב תחומי בנושאים ורעיונות במקרא לפי חז"ל במחשבה יהודית בת זמננו לפי מדעי ההתנהגות, במישור המפגש 'תורה ומדע', כפי שבאים לידי ביטוי במאמריו ובספרו: 'פרשה והפטרתה' - עיון ביסודות הנהגה (פורסם בעברית), ובמיוחד במחקרו: "שמירת הבריאות לרמב"ם כהוראה קיומית", בספר 'עולמות נפגשים' שערך (פורסם בעברית, עמ' 126-102 ומופיע באתר 'דעת':http://www.daat.ac.il/daat/vl/olamot/olamot01.pdf). 

  בנוסף, לאחרונה, בעקבות מחקרו 'שמחת החיים והערכת הטוב כדרך חיים' המופיע באתר 'אקדמיה', הוא עוסק ב'חקר מושגי היסוד ביהדות והמוטיבים של חגי ישראל ככלי טיפולי לנפש' ומיישם זאת בהרצאותיו ובמחקריו, כמסר מעשי-עכשווי: 'יהדות כתרבות - כאן ועכשיו'.


   
  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים:

  פרשה והפטרתה : עיון ביסודות הנהגה, ירושלים : ראובן מס (תשס"ח)

  עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות (בעריכת: אברהם גוטליב), רמת-גן: ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ע"ש הלנה ופאול שולמן (תשע"ח).

  מאמרים:

  "חשיבה ולימוד בצוותא", בשדה חמ"ד 1,44-3 (תשס"א), 149-162

  "חיוב שומר חינם בפשיעה מנלן?", סיני קמא (תשס"ח), קלד-קמא

  "מחלוקת קורח ועדתו – עיון ביסודות הנהגה", שמעתין 152-153 (תשס"ג) 210-213

  "חינוך לערכים: 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט,יח) – מצות אהבת ישראל הלכה למעשה", בתוך: כמעיין המתגבר; ספר יובל לכבוד הרב ד"ר נחום לאם (עורך ראשי: בנצי כהן) דאונוויל ניו-יורק (2013) 25-37

   "בחינה מחודשת של הפסוק: 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' (בראשית ח, כא)", בשדה חמ"ד 2,45-3 (תשס"ב), 111-125

  "מעמדו של יעקב וזכיותיו אצל לבן", שמעתין 150 (תשס"ג) ,15-18

  "יתרו חותן משה – עיון ביסודות הנהגה", בד"ד - בכל דרכיך דעהו 15 (תשס"ד) 65-76

  "הזקנה וביטוייה בראי היהדות", הגות בחינוך היהודי ח (תשס"ח),107-124

  "שמחת החיים והערכת בטוב כדרך חיים", בד"ד - בכל דרכיך דעהו 30 (תשע"ה) 117-141

  "שמירת הבריאות לרמב"ם כהוראה קיומית", בתוך: עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות (בעריכת: אברהם גוטליב) רמת-גן: ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות (תשע"ח), 102-126

   

  תאריך עדכון אחרון : 03/12/2023