ד"ר עמיחי כהן

ד"ר עמיחי כהן

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2006 תואר שלישי PhD אוניברסיטת בר-אילן תלמוד  
1999 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בר-אילן  
1996 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בר-אילן  
נושא עבודת התזה:

'דין בר מצרא.' בהנחיית: פרופ' יוסף ריבלין

נושא עבודת הדוקטורט:

'דין בר מצרא בהתפתחותו.' בהנחיית: פרופ' יוסף ריבלין

 

מלגות ופרסים:
תשס"ג

מלגת תואר שלישי – ועדת מלגות

תשס"ב

מלגת תואר שלשי – ועדת מלגות

תשנ"ו

מלגה מקרן נפתל

   

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

דין חזרתם של נכסי שומא במשפט העברי – "שומא הדר לעולם", מורשת ישראל, 4 (תשס"ח), 32-9.

טענת 'טמאה אני לך', Hebrew Union College Annual 79 (2008), א-כז.

'The Audit in Hebrew Law', Jewish Political Studies Review 21, 3-4 (2009), p. 151-179.

"כל דאלים גבר": היבטים מוסריים, מורשת ישראל 8 (תשעא), עמ' 36-9.

'Right of First Refusal and the Free-Market Economy – Are They Compatible? ' Publication of the JLA Netanya Conference Volume, JLAS (2013) , 24, p 28-47

נשלח לשיפוט:

שטר מכר ומתנה הבאים כאחד – הערמה על דין המצרנות או תוספת לו

הרצאות בכנסים מדעיים:

21-24 ביוני, 2010 כנס הבינלאומי השישה-עשר של האגודה למשפט עברי, המכללה האקדמית נתניה  

 

קורסים

 

02-054-01 סדנה: חכמי התורה שבעל פה, עולמם וכתביהם שנתי 2 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות
02-020-01 משפט, מוסר וכלכלה -המשפט העברי במרחב הקהילתי שנתי 2 שעות שנתיות    
02-1371-01 מדרש האגדה של חז"ל עולם הגותי בנרטיב סיפורי שנתי 2 שעות שנתיות    
 02-1367-01 אלוקים אדם וטבע בספרות חז"ל שנתי 2 שעות שנתיות   לכלל הסטודנטים/יות
02-891-35 ספרות חז"ל: כתבים, אישים ופולמוסים שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  
 02-894-35  מועדי ישראל: מהיסטוריה לזיכרון מעצב זהות-במחשבה ובהלכה שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  
02-895-35 המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  
02-895-36 המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב  

 

תחומי מחקר

משפט עברי; פילוסופיה יהודית