ד"ר עמיחי כהן

ד"ר
כהן עמיחי
טלפון: 
דוא"ל: 

פירסומים

פרסומים                                                                                                          

  1. דין חזרתם של נכסי שומא במשפט העברי – "שומא הדר לעולם", מורשת ישראל, 4 (תשס"ח), 32-9.
  2. טענת 'טמאה אני לך', Hebrew Union College Annual 79 (2008), א-כז.
  3. , Jewish Political Studies Review  21,3-4 (2009) p.151-179'The Audit in Hebrew Law'
  4. "כל דאלים גבר": היבטים מוסריים, מורשת ישראל 8 (תשעא), עמ' 36-9.
  5. 'Right of First Refusal and the Free-Market Economy – Are They Compatible? '               
  6. Publication of the JLA Netanya Conference Volume, JLAS (2013) , 24, p 28-47.

קורסים

קורס 02-099-38 חגי ישראל- 2 שעות שנתיות

קורס 02-097-38 דיני משפחה- 2 שעות שנתיות

קורס 02-091-35/36 מבוא לספרות חז"ל- 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-461-01 מבוא לתורה שבעל פה ולספרותה- 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-371-03 אגדה מבוא ומבחר טקסטים- 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-464-04 מבוא לספרות חז"ל- 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)

קורס 02-367-07 סוגיות העוסקות בנושאים אקטואליים- איכות האדם והסביבה- 2 שעות שנתיות (לכלל הסטודנטים)

  

תחומי מחקר

משפט עברי