ד"ר עמיחי כהן

ד"ר
ד"ר עמיחי כהן
דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2006 תואר שלישי PhD אוניברסיטת בר-אילן תלמוד  
1999 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בר-אילן  
1996 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בר-אילן  
נושא עבודת התזה:

'דין בר מצרא.' בהנחיית: פרופ' יוסף ריבלין

נושא עבודת הדוקטורט:

'דין בר מצרא בהתפתחותו.' בהנחיית: פרופ' יוסף ריבלין

 

מלגות ופרסים:
תשס"ג

מלגת תואר שלישי – ועדת מלגות

תשס"ב

מלגת תואר שלשי – ועדת מלגות

תשנ"ו

מלגה מקרן נפתל

   

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

דין חזרתם של נכסי שומא במשפט העברי – "שומא הדר לעולם", מורשת ישראל, 4 (תשס"ח), 32-9.

טענת 'טמאה אני לך', Hebrew Union College Annual 79 (2008), א-כז.

'The Audit in Hebrew Law', Jewish Political Studies Review 21, 3-4 (2009), p. 151-179.

"כל דאלים גבר": היבטים מוסריים, מורשת ישראל 8 (תשעא), עמ' 36-9.

'Right of First Refusal and the Free-Market Economy – Are They Compatible? ' Publication of the JLA Netanya Conference Volume, JLAS (2013) , 24, p 28-47

נשלח לשיפוט:

שטר מכר ומתנה הבאים כאחד – הערמה על דין המצרנות או תוספת לו

הרצאות בכנסים מדעיים:

21-24 ביוני, 2010 כנס הבינלאומי השישה-עשר של האגודה למשפט עברי, המכללה האקדמית נתניה  

 

קורסים

 

קורס  02-091-35  מבוא לספרות חז"ל קורס פנורמי 2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב  
קורס  02-091-36  מבוא לספרות חז"ל קורס פנורמי 2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב  
קורס  02-1367-01  אלוקים אדם וטבע בספרות חז"ל 2 שעות שנתיות שנתי   לכלל הסטודנטים/יות
קורס  02-1371-01  מדרש האגדה של חז"ל: עולם הגותי בנרטיב סיפורי 2 שעות שנתיות שנתי   לכלל הסטודנטים/יות
סדנה  02-054-01  חכמי התורה שבעל פה, עולמם וכתביהם 2 שעות שנתיות שנתי   לכלל הסטודנטים/יות
קורס  02-891-35 ספרות חז"ל:כתבים, אישים ופולמוסים 2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב  
קורס  02-894-35  מועדי ישראל: מהיסטוריה לזיכרון מעצב זהות-במחשבה ובהלכה 2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב  
קורס 02-895-35 המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות 2 שעות שנתיות שנתי מתוקשב  

 

תחומי מחקר

משפט עברי; פילוסופיה יהודית