ד"ר איילת סיידלר

ד"ר
סיידלר איילת
טלפון: 

פירסומים

 

רשימת פרסומים

מאמרים בכתבי עת

 1. " 'אומר לך כלל...' כלל ויישומו בפירושי ראב"ע לסמיכותן של מצוות", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (תשס"ח), 253 – 278.
 2. " 'הכפל לחזק [] [כ]שאין לו טעם אחר'  - 'טעמו האחר' של הכפל בפירושי רד"ק", תרביץ עז (תשס"ח), 555 - 571 .
 3. "מזמור כז - בטחון, חשש ותקווה", בית מקרא נו (תשע"א), 100 – 125.
 4. "חיי הנפש של גיבורי הסיפור המקראי בפרשנות רד"ק", בית מקרא נז,1 (תשע"ב), עמ' 86 – 106.
 5. "בין בלשן לפרשן – יחסו של רד"ק לתופעת ההתאמה המספרית במקרא"  HUCA 84 -85 (2013-2014), קלז -קנח
 6. 'Literary Devices in the Psalms – The Commentary of Ibn Ezra Revisited', JSQ 22,4 (2015), 377- 402  
 7.     .'Jewish Identity on Trial: The Case of Mordecai the Jew', JHS  (2017) 26 pp

 

 1. "משורר ופרשן – היבטים ספרותיים בפירושו של רבי אברהם אבן עזרא לתהילים", מגדים נז (תשע"ח), 16 עמודים
 2. 'The Law of Levirate and Forced Marriage –Widow vs. Levir in Deut. 25.5-10', JSOT 42.4 (2108), 435-456

 

 1. ' "Fasting," "Sackcloth," and "Ashes" - From Nineveh to Shushan' התקבל לפרסום בכתב העת VT בתאריך 11.11.17

 

מאמרים בספרים

 1. "פירושי רד"ק למצג המקראי", בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים – מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 524 -538

 

בקורת ספרים

 1. 'רד"ק, בין מסורת לחידוש' בקרת לספר Grunhaus Naomi, The challenge of received tradition: dilemmas of interpretation in Radak's biblical commentaries, Oxford: Oxford University Press, 2013, 258 p. שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כד (תשע"ה), עמ' 341 – 348

 

קורסים

קורס 01-010-13/15  נושאים במקרא: עם הספר- 2 שעות שנתיות

קורס 01-081-35/36 דמויות במקרא- 1 שעות שנתיות

קורס 01-082-35/36 הכרת דמויות במקרא: נשים במקרא- 1 שעות שנתיות

תחומי מחקר

פרשנות ימי הביניים.

פרשני ימי הביניים מתמודדים בין השאר עם שאלת היחס בין פרשנות חדשנית ועצמאית למקרא לבין קבלת הפרשנות מסורתית. פרסמתי מספר מאמרים העוסקים בפירושיהם של ראב"ע ורד"ק. למאמרים אלו העוסקים בהיבטים שונים בפרשנותם של הפרשנים הנזכרים יש מכנה משותף - שאלת הגדרת פשוטו של מקרא וגבולות הפשט בתפיסתם של הפרשנים נזכרים.

הסיפור המקראי

ניתוח ספרותי של המקרא הוא כלי הכרחי בהבנת המסרים העולים מספורי המקרא. פרסמתי מאמר על זהות יהודית במגילת אסתר וכן מאמר על הקשרים בין מגילת אסתר לספר יונה.

שירה מקראית

כמו בסיפור גם בשירה הבנתי כלי הביטוי הספרותיים הכרחית להבנת הרעיונות שבשירה. פרסמתי מאמר על מזמור כז בתהלים וכן מאמר העוסק באמצעים הספרותיים שמזהה ראב"ע בשירה המקראית.