ד"ר יוסף פריאל

ד"ר
פריאל יוסף
טלפון: 
דוא"ל: 

פירסומים

 פרסומים שאינם שפיטים                           non-refereed publications

1. “Yehushua ve-Shemoth Cesipurey 'Bavuah' ”, Morashtenu, 16 (2005), pp. 37-58. (HEB.)

2. “Al Ha-Chzara beteiur 'Yemey hamiluim' ”, in: Leib Moscovitz (ed.), Miperot Hailan, Ramat-Gan 2005, pp. 219-221. (HEB.)

3. “Semichut ha'parshiot' be'parashat' Shelach ve-hakesher bederech ha'remez' bein ha'tzitzit' ve-'hameraglim' ”, Morashtenu, 17 (2006), pp. 75-92.  (HEB.)

4. “Al Ha-Aricut bekorbanot ha'nesi’im' ”, Shmaatin, 166 (2007), pp. 15-18. (HEB.)

5. “Hitnacrut Yosef le-Echaiv: Nekama O- Ta-alich chinuchy”, Taleley Orot, 14 (2008), pp. 35-52. (HEB.)

6. “Cama leshonot geula yesh ba-Catuv'?” Morashtenu, 18 (2009), pp. 199-209. (HEB.)

7. “Rabbi Yosef Bechor Shor: Ma-amado beolam ha-parshanut ve-tahalich hachasifa hamechudash shel peirusho, Oreshet, 1 (2010), pp. 113-126. (HEB.)

8. 'Shemo' shel sefer Vayikra: Zihuy moked ra-ayoni chadash basefer hameafsher hora-a eicutit le-text meruchak", Hagigey Givah, 14 (2011), pp. 47-78. (HEB.)

9. “Halukat 'parashot hashavua' be-Sefer Devarim:”, Oreshet, 2 (2011), pp. 53-74. (HEB.)

10. “Mizmor 120 ce-patiach Le 'Shirey Hama-alot' ”, in: Yaakov Epstein and Yael Brosh (ed.), Meorot Tehilim, Elkana 2011, pp. 334-336. (HEB.)

11.”Mashmaut hadimion bein taharat ha-'Metzora ve-Chanucat ha-Cohanim' ", Oreshet, 3 (2012), pp. 35-41. (HEB.)

12. "Milat Code bilshon Ha'Mikra': 'Luz' Ce-mikre mivchan", Shmaatin, 184 (2013), pp. 57-64. (HEB.)

13. "Pirut ha-Shalal be-milhemet Midian: Iyun be-Arichut textualit chariga ba'Mikra' ", Oreshet, 4 (2013), pp. 77-86. (HEB.)

 

           

א. מאמרים שפיטים בכתבי עת                                              Articles in periodical

 

1. "Retzach Gedalia – Mabat chsadash", Oreshet, 6 (2015), pp. 57-64. (HEB.) ב'

2. " Shirat Ha-Tanach shel Yoram Taharlev", Mehkarey Givah, 4 (2016-2017), pp. 169-201.  (HEB.) ב'

3. " Ha-aretz hatova, Ha-har hatov, ve-nevioh Eliyahu", Mehkarey Givah, 5 (2018), pp. 189-208. (HEB.) ב'

 ערכים אנציקלופדיים

Hezekiah Ben Manoach", Encyclopedia of the Bible and its Reception online (EBR).

https://www.degruyter.com/view/db/ebr

קורסים

קורס 01-002-13 ספרי תורה: סוגיות מוסריות בפרשת השבוע- 2 שעות שנתיות

קורס 01-004-07 הספרים ההיסטוריים: תופעת המלוכה בישראל- 2 שעות שנתיות

קורס 01-006-01 ספרות הנבואה: תופעת הנבואה בישראל- 2 שעות שנתיות

קורס 01-010-01 נושאים במקרא: התנ"ך במבט על- 2 שעות שנתיות

קורס 01-093-35 ספר במדבר- 2 שעות שנתיות

קורס 01-701-05 ספרי התורה: עיונים בספר במדבר- 1 שעות שנתיות

קורס 01-703-03 הספרים ההיסטוריים: עיונים בספרי עזרא ונחמיה- 1 שעות שנתיות

קורס 01-709-02/04 נושאים במקרא: השתקפות סיפורי התורה בזמר העברי- 1 שעות שנתיות

קורס 01-710-02/04 עיונים במקרא: השתקפות דברי הנביאים והכתובים בזמר העברי- 1 שעות שנתיות

תחומי מחקר

מרצה באקדמיה עשרים שנה ובבר אילן מ 2009. את התארים השניים והשלישיים עשה על דמותו של ר' חזקיה בן מנוח (חזקוני), פרשן מימי הביניים. לאחרונה כתב ספר מדעי על דמותו, אך הספר עוד לא פורסם.

מלמד עשרות קורסים שונים על כל ספרי התנ"ך, בדגשים היסטוריים, גאוגרפיים וסטרוקטורליים. בנושא של המבנה והסדר של פרקי המקרא כתב פריאל כמה מאמרים בכתי עת וכמה מאמרים בדף פרשת השבוע שיוצא מטעם האוניברסיטה.

בשנים האחרונות עוסק בקשר שבין המקרא לזמר העברי. הוא מעביר באוניברסיטה שני קורסים: "השתקפות סיפורי התורה בזמר העברי" ו"השתקפות דברי הנביאים והכתובים בזמר העברי" וגם פרסם שני מאמרים על ההקשרים התנ"כיים בפזמוניו של יורם טהרלב. כרגע נכתבים מאמרים על משוררים ישראליים נוספים והקשר שלהם לתנ"ך.

עיסוק זה הפך להיות מרכזי, וכיום, הן בכנסים אקדמיים והן בפני ציבור אחר על תחומים רבים הקשורים בזמר העברי.