ד"ר יוסף פריאל

ד"ר יוסף פריאל

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
 
תשע"א תואר  שלישי   Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
תשס"ב

תואר  שני    M.A

(בהצטיינות)

אוניברסיטת בר-אילן תנ"ך
תשנ"ו תואר  ראשון    B.Ed מכללה ירושלים תנ"ך ומחשבת ישראל
נושא העבודה שוות ערך תזה:

יחסו של חזקוני לרש"י בפירושו לתורה. בהנחיית: פרופ' יוסף עופר מן המחלקה לתנ"ך בבר אילן.

 נושא עבודת הדוקטורט:

דרכו הפרשנית של ר' חזקיה בן מנוח (חזקוני) בפירושו לתורהבהנחיית: פרופ' יוסף עופר מן המחלקה לתנ"ך בבר אילן.

מלגות ופרסים:
2017 מענק  על הצטיינות בהוראה מטעם לשכת הרקטור באוניברסיטת בר-אילן
 2014 מענק הצטיינות בהוראה מטעם לשכת הרקטור באוניברסיטת בר-אילן
2012 מרצה מצטיין, בית הספר ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר-אילן
2009 מלגת "בלהה מייזלס" מטעם המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן

 

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

(2005) "יהושע ושמות כספרי בבואה", מורשתנו, טז (תשס"ה), עמ' 37–58.

(2005) "על החזרה בתיאור ימי המילואים", בתוך: לייב מוסקוביץ (עורך), מפרות האילן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ה, עמ' 219–221.

(2006) "סמיכות הפרשיות בפרשת שלח והקשר בדרך הרמז בין הציצית למרגלים", מורשתנו, יז (תשס"ו), עמ' 75–92.

(2007) "על האריכות בקרבנות הנשיאים", שמעתין, 166 (תשס"ז), עמ' 15–18.

(2008) "התנכרות יוסף לאחיו: נקמה או תהליך חינוכי?", טללי אורות, יד (תשס"ח), עמ' 35–52.

(2009) "כמה 'לשונות גאולה' יש בכתוב?", מורשתנו, יח (תשס"ט), עמ' 199–209.

(2010) "רבנו יוסף בכור שור: מעמדו בעולם הפרשנות ותהליך החשיפה המחודש של פירושו", אורשת (שילוב של טללי אורות ומורשתנו), א (תש"ע), עמ' 113–126.

(2011) " 'שמו' של ספר ויקרא: זיהוי מוקד רעיוני חדש בספר המאפשר הוראה איכותית לטקסט מרוחק", הגיגי גבעה, יד (תשע"א), עמ' 47–78.

(2011) "חלוקת פרשות השבוע בספר דברים (ותרומתה לזיהוי רעיונות יסוד בנאום משה)", אורשת, ב (תשע"א), עמ' 53–74.

(2011) "מזמור קכ כפתיח לשירי המעלות", בתוך: יעקב אפשטיין ויעל ברוש (עורכים), מאורות תהלים, אלקנה תשע"א, עמ' 334–336.

(2012) "משמעות הדמיון בין טהרת המצורע וחנוכת הכוהנים", אורשת, ג (תשע"ב), עמ' 35–41.

(2013) "מילת קוד בלשון המקרא: לוז כמקרה מבחן", שמעתין, 184 (תשע"ג), עמ' 57–64.

(2013) "פירוט השלל במלחמת מדין: עיון באריכות טקסטואלית חריגה בתורה", אורשת, ד (תשע"ג), עמ' 77–86.

 (2015) "Hezekiah Ben Manoach",  Encyclopedia of the Bible and its Reception online (EBR).

 (2015) "רצח גדליה" – מבט נוסף", אורשת, ו (תשע"ה), עמ' 57–64.

 (2017) "שירת התנ"ך של יורם טהרלב", מחקרי גבעה, ד (תשע"ו-תשע"ז), עמ' 169–201.

 (2018) "הארץ הטובה, ההר הטוב ונביאו אליהו בשירי יורם טהרלב", מחקרי גבעה, ה (תשע"ח),  עמ' 189–208.

(2020), "שירת התנ"ך של דודו ברק", מחקרי גבעה, ז (תש"ף), עמ' 15–37.

2021) " 'מת אב ומת אלול' לנתן יונתן: האב, הבן וכתבי הקודש", רינה בן שחר וניצה בן ארי (עורכות), דברי הכנס התשיעי 'העברית שפה חיה', הוצאת אוניברסיטת תל-אביב והקיבוץ המאוחד (בדפוס) תשפ"א.

הרצאות בכנסים מדעיים:

August 2019 University of Aberdeen: International Organisation for the Study of the Old Testament (IOSOT)

Why did Yehu Ben Nimshi Not Reunite the Kingdoms of Judah and Israel After his Revolt?

יוני, 2019 כנס "מי אני שיר ישראלי", המחלקה למוסיקולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן "שירי יום הזיכרון במערכת החינוך: ההדרות, החסרונות והטעויות".
מאי, 2019 הכנס השנתי האקדמי של בית הספר ללימודי יסוד, אוניברסיטת בר אילן  "דמותה של רחל בזמר העברי"
פברואר, 2019 כנס אקדמי "העברית שפה חיה", מכללת אורנים

'מת אב ומת אלול' לנתן יונתן: בין האב, לבן ולכתבי הקודש"

June 2018 University of Amsterdam "The Biblical Poetry of Dudu Barak"
אוגוסט, 2017 הקונגרס העולמי למדעי היהדות בירושלים

"הוספה בעייתית לדפוסי פירוש רש"י לשמות לא, יח"

June 2017 University of New York (U.S.A) "The Biblical Poetry of Yoram Taharlev"
יוני, 2017 כנס "מי אני שיר ישראלי", המחלקה למוסיקולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

"תגובת הפזמונאות הישראלית לתוצאות מלחמת ששת הימים".

מרץ, 2017 כנס אקדמי "ירושלים במקרא", מכללת גבעת-וושינגטון

"תגובת הפזמונאות הישראלית על השיבה לירושלים המקראית"

June 2016 Brown University, Providence (U.S.A) Which can be a commentator dealing with language and not a linguist: Hizkuni as a test case?"
יוני, 2015 כנס "מי אני שיר ישראלי", המחלקה למוסיקולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

"שלמה ארצי א, שלמה ארצי ב: המהפך 1977".

פברואר, 2014 כנס אקדמי "ריאליה מקראית",מכללת גבעת-וושינגטון

"על כסף,  מדיה וריאליה מקראית".

December 2013 AJS, Boston (U.S.A) The Influence of Rabbi Yehuda HaHasid’s   Biblical Commentary on the Hizkuni" 
אוגוסט, 2013 הקונגרס העולמי למדעי היהדות בירושלים

"רגישות פסיכולוגית בפרשנותו של ר' חזקיה בן מנוח (חזקוני)"

מאי, 2011 כנס בנושא: פרשנות ימי הביניים,אוניברסיטת חיפה

"חזקוני – זמנו ומקומו, ממצאים חדשים"

קורסים

 

01-0044-01 סדנה: סוגיות מוסריות בפרשת השבוע שנתי 2 שעות שנתיות  
 01-038-01  נשים במקרא: אופי, יופי ודופי שנתי 2 שעות שנתיות  
01-042-01 ספרי ירמיהו ויחזקאל: חברה, דת ופוליטיקה במאה הששית לפני הספירה שנתי 2 שעות שנתיות  
01-130-01 סדנה מוזיקלית: פזמונאי ישראל והתנ"ך: מנעמי שמר עד דני סנדרסון שנתי 2 שעות שנתיות  
 01-132-01 קורס מוזיקלי: השתקפות התנ"ך בזמר העברי שנתי 2 שעות שנתיות  
01-140-01 חגי ישראל: מן המקרא אל הזמר העברי שנתי 2 שעות שנתיות  
01-804-35  עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
01-804-36 עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב

 

תחומי מחקר

 

תחומי מחקר:

הקשר שבין הזמר העברי לתנ"ך; ר' חזקיה בן מנוח (חזקוני); החלוקה של פרשיות השבוע

פרופיל אקדמי:

בשנים האחרונות עיקר עיסוקי הוא בקשר שבין הזמר העברי לתנ"ך. כתבתי שני מאמרים על כתיבתו התנכ"ית של יורם טהרלב גם על זו של דודו ברק ונתן יהונתן. גם הוראתי כוללת תחום זה ואני מלמד בבר אילן את שלושת הקורסים האינטרדיסציפלינריים: "השתקפות סיפורי התורה בזמר העברי"; "השתקפות דברי הנביאים והכתובים בזמר העברי" ו"פזמונאי ישראל כותבים תנ"ך" שבהם מתבטא החיבור בין מקרא, מוסיקולוגיה, ציונות, היסטוריה ותרבות.

מאז שהתחלתי ללמד בעולם האקדמי לפני שמונה-עשרה שנים, לימדתי ארבעים קורסים שונים! בהוראתי נגעתי בשלושים ושלושה מתוך שלושים וששה ספרי התנ"ך. תחום ההוראה המרכזי שלי הינו ההיסטורי-גיאוגרפי, וכן הקשר שבין הזמר העברי למקרא, אך אני עוסק רבות גם בצד הספרותי של התנ"ך (בדגש על עריכה ומבנה) ובתחום זה באים לידי ביטוי  עיקר חידושיי במאמריי.

עבודת הדוקטור שלי עסקה בר' חזקיה בן מנוח (חזקוני), בן המאה הי"ג. חזקוני נתגלה כממשיכם  הפרשני של ר' יוסף בכור שור (מאה י"ב, צרפת) ור' יהודה החסיד (מאות י"ב–י"ג, אשכנז). בפירושו נתגלה עיסוק רב ב"דרכו של עולם" ו"בחיי האדם" המוצג הן מנקודת  מבטו של כותב הפרוש והן מנקודת מבטו של הלומד. בנוסף, גדוש הפירוש בפרשנות תמימה ועממית המנסה להתאים את התורה, סיפוריה ומצוותיה לכל אדם. חידושו של המחקר היה שימת לב לאווירת הפירוש ולא רק לתוכנו, דבר שיצר בפועל מבט חדש על דרך הפרשנות של חכמי צפון צרפת. כמו כן הכריע המחקר בסוגיית זמנו ומקומו של חזקוני, ומתוך כך שחשף פירושים עצמאיים לא מעטים של חזקוני, קרא קריאה להעצים את ההערכה לגבי תפקידו ההיסטורי. ב"ה סיימתי לכתוב ספר מדעי על חזקוני הנמצא כרגע בשיפוט לקראת הוצאה אקדמית. 

תחום אחר אותו אני חוקר הוא שאלת החלוקה של פרשיות השבוע כפי החלוקה הבבלית המקובלת היום. אין בידינו מידע היסטורי המנמק את החלוקה, ועם השנים מתגבשת אצלי תזה המבוססת על עקרונות ספרותיים, המנסה להסביר את החלוקה. כמה פרטים מתזה זו התפרסמו כבר או כמאמרים או ב"דף השבועי" היוצא באוניברסיטת בר-אילן, הדברים הוצגו במסגרת שיעור קבוע בגבעת-שמואל ובעתיד יוצגו בע"ה כספר.