ד"ר דרור ארליך

ד"ר
ארליך דרור
טלפון: 
דוא"ל: 

פירסומים

ספרים שפיטים (מחבר)

 1. הגותו של ר' יוסף אלבו: כתיבה אזוטרית בשלהי ימי הביניים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תש"ע, 327 עמ'.
 2. הרמב"ם על עיקרי האמונה היהודית (שם זמני) (התקבל בהוצאת רסלינג, 150 עמ').

 

פרקים בספרים שפיטים

 1. 'שמחה בונם אורבאך: מגמתו החינוכית של הספר "עמודי המחשבה הישראלית"', ד' שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן: מרעיון למעש, ב, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ו, עמ' 119–127.
 2. ‘Albo, Joseph’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006 http://plato.stanford.edu/entries/albo-joseph/).)
 3. ‘Albo, Joseph’, Encyclopedia Judaica, vol. 1, 2nd ed., Detroit 2007, pp. 593–595.
 4. 'חטא, תשובה וכפירה בספר העקרים לר' יוסף אלבו', ד' שוורץ וא' גרוס (עורכים), על התשובה ועל הגאולה: מנחת שי לבנימין גרוס, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ח, עמ' 55–80.
 5. 'יוליוס גוטמן וחקר הגותו של ר' יוסף אלבו', ב"י שורץ, א' מלמד וא' שמש (עורכים), איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות, א, הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים תשס"ח, עמ' 369–379.
 6. 'פירושו של ר' יוסף אלבו לחטא משה במי מריבה', מ' חלמיש, ח' כשר וח' בן-פזי (עורכים), משה אבי הנביאים: דמותו בראי הגות לדורותיה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א, עמ' 115–126.
 7. ‘Gehinnom: Rabbinic and Medieval Judaism’, Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 9, Berlin 2014, pp. 1069–1076.
 8. 'על השמטת מושג הגיהינום מ"משנה תורה" לרמב"ם', א' אלקיים וח' פדיה (עורכים), חלמיש למעיינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה חלמיש, ירושלים תשע"ו, עמ' 234–255.
 9. 'הצדקה תועלתנית של נצחיות עונש הגיהינום וביטוייה בהגות היהודית בימי הביניים', א' אלקיים וא' מלאכי (עורכים), מנחה לחנה: ספר היובל לכבוד חנה כשר, הוצאת אדרא, תל-אביב תשע"ח, עמ' 467–480.

 

מאמרים בכתבי עת שפיטים

 1. 'אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו', דעת 53 (תשס"ד), עמ' 63–82.
 2. ‘A Reassessment of Natural Law in Rabbi Joseph Albo’s Book of Principles’, Hebraic Political Studies 1 (2006), pp. 413–439.
 3. 'הדואליוּת כמאפיין סגנוני של הדיון בתפילה בספר העקרים לר' יוסף אלבו', כנישתא 3 (תשס"ז) [= ספר זיכרון לדב רפל ז"ל], עמ' כא–לט.
 4. 'ביאור לספר מלות ההגיון לרמב"ם המיוחס לר' יוסף אלבו', דעת 60 (תשס"ז), עמ' 103–112.
 5. ‘R. Joseph Albo’s Discussion of the Proofs for the Existence of God’, The Journal of Jewish Thought and Philosophy 15, 2 (2007), pp. 1–37.
 6. 'בעיית הרע בספר העיקרים לר' יוסף אלבו', פעמים 116 (תשס"ח), עמ' 117–146.
 7. ‘Hidden Apocalyptic Messianism in Late Medieval Jewish Thought’, Review of Rabbinic Judaism 12 (2009), pp. 75–88.
 8. 'להשפעתו של "האמונה הרמה" לר' אברהם אבן דאוד על "ספר העקרים" לר' יוסף אלבו', עלי ספר כא (תש"ע), עמ' 35–46.
 9. 'לבעיית מעמדו של רעיון הגמול בתורת העיקרים של ר' חסדאי קרשקש', דעת 68–69 (תש"ע) [= ספר שפרן], עמ' 3–13.
 10. ‘Some Further Reflections Regarding the Talbott–Crisp Debate on the Augustinian Concept of Everlasting Punishment’, Religious Studies 47 (2011), 23–40.
 11. 'תאוריות הצדקת העונש בתפיסת הגיהינום בהגותו של רב סעדיה גאון', תרביץ עט (תש"ע-תשע"א), עמ' 249–262.
 12. ‘Does R. Joseph Albo Succeed in Proving the Dogmatic Necessity of Divine Retribution?’, JSQ 18 (2011), pp. 277–289.
 13. 'הדימוי האריסטוטלי של עיני העטלף כהיפרטקסט אצל ריה"ל, אבן דאוד, הלל מווירונה ואלבו', דעת 74–75 (תשע"ג) [= ספר יובל לשרה קליין-ברסלבי], עמ' 357–374.
 14. 'תיאוריית הענישה הגמולנית בדיונים על הגיהינום במחשבת חז"ל', JSIJ 13 (2015), עמ' 1–20.
 15. 'עקרון המעמד בדיונים על נצחיות עונש הגיהינום אצל הר"ן, רח"ק ואלבו', דעת 83 (תשע"ז), עמ' 69–84.
 16. 'דאוד אלמקמץ על נצחיות העונש בעולם הבא', דעת 85 (תשע"ח), עמ' 63–76.
 17. 'לזהוּת הקבוצה השנייה במשל ארמון המלך במורה נבוכים' (התקבל לפרסום ב-JSIJ, 20 עמ').

 

 

 

קורסים

קורס 03-065-01 שכר ועונש בהגות היהודית- 2 שעות שנתיות

קורס 03-099-36/37 הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית- 2 שעות שנתיות

קורס 03-259-01 האדם בהגותו של הרמב"ם- 1 שעות שנתיות

קורס 03-310-01 הרמב"ם על עיקרי האמונה היהודית- 1 שעות שנתיות

קורס 03-514-02/03/04/05 מבט פנורמי על המחשבה היהודית- סוגות, נושאים, שאלות יסוד- 2 שעות שנתיות

תחומי מחקר

תחומי התמחות ועניין – הגות יהודית בימי הביניים, פילוסופיה של הדת

מחקרים בולטים בשנים האחרונות – מאמרים על מושג הגיהינום במחשבה היהודית, ספר על עיקרי האמונה בהגותו של הרמב"ם (עומד להתפרסם)