ד"ר דרור ארליך

ד"ר דרור ארליך

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2004 תואר שלישי (מסלול ישיר) אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
2000 תעודת הוראה במחשבת ישראל אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לחינוך
2000 תואר ראשון אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה
נושא עבודת הדוקטורט:

פילוסופיה ואמנות הכתיבה בספר העקרים לר' יוסף אלבו. בהנחיית: פרופ' דב שוורץ

מלגות ופרסים:
תש"פ פרס מרצה מצטיין – אוניברסיטת בר-אילן
תשע"ט מענק הרקטור להצטיינות בהוראה – אוניברסיטת בר-אילן
תשע"ו פרס מרצה מצטיין בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות – אוניברסיטת בר-אילן
תשע"ה מענק הרקטור להצטיינות בהוראה – אוניברסיטת בר-אילן
תשס"ה פרס הנשיא לסיום עבודת הדוקטור בציון מעולה – אוניברסיטת בר-אילן
תשס"א-תשס"ד מלגת הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים – אוניברסיטת בר-אילן

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

פרסומים שפיטים:
ספרים (מחבר):

הגותו של ר' יוסף אלבו: כתיבה אזוטרית בשלהי ימי הביניים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תש"ע, 327 עמ'.

הרמב"ם על עיקרי האמונה היהודית, רסלינג: תל-אביב 2019, 217 עמ'.

פרקים בספרים:

'שמחה בונם אורבאך: מגמתו החינוכית של הספר "עמודי המחשבה הישראלית"', ד' שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן: מרעיון למעש, ב, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ו, עמ' 119–127.

'חטא, תשובה וכפירה בספר העקרים לר' יוסף אלבו', ד' שוורץ וא' גרוס (עורכים), על התשובה ועל הגאולה: מנחת שי לבנימין גרוס, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ח, עמ' 55–80.

'יוליוס גוטמן וחקר הגותו של ר' יוסף אלבו', ב"י שורץ, א' מלמד וא' שמש (עורכים), איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות, א, הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים תשס"ח, עמ' 369–379.

'פירושו של ר' יוסף אלבו לחטא משה במי מריבה', מ' חלמיש, ח' כשר וח' בן-פזי (עורכים), משה אבי הנביאים: דמותו בראי הגות לדורותיה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א, עמ' 115–126.

'על השמטת מושג הגיהינום מ"משנה תורה" לרמב"ם', א' אלקיים וח' פדיה (עורכים), חלמיש למעיינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה חלמיש, ירושלים תשע"ו, עמ' 234–255.

'הצדקה תועלתנית של נצחיות עונש הגיהינום וביטוייה בהגות היהודית בימי הביניים', א' אלקיים וא' מלאכי (עורכים), מנחה לחנה: ספר היובל לכבוד חנה כשר, הוצאת אדרא, תל-אביב תשע"ח, עמ' 467–480.

מאמרים בכתבי עת שפיטים:

'אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו', דעת 53 (תשס"ד), עמ' 63–82.

‘A Reassessment of Natural Law in Rabbi Joseph Albo’s Book of Principles’, Hebraic Political Studies 1 (2006), pp. 413–439.

'הדואליוּת כמאפיין סגנוני של הדיון בתפילה בספר העקרים לר' יוסף אלבו', כנישתא 3 (תשס"ז) [= ספר זיכרון לדב רפל ז"ל], עמ' כא–לט.

'ביאור לספר מלות ההגיון לרמב"ם המיוחס לר' יוסף אלבו', דעת 60 (תשס"ז), עמ' 103–112.

‘R. Joseph Albo’s Discussion of the Proofs for the Existence of God’, The Journal of Jewish Thought and Philosophy 15, 2 (2007), pp. 1–37.

'בעיית הרע בספר העיקרים לר' יוסף אלבו', פעמים 116 (תשס"ח), עמ' 117–146.

‘Hidden Apocalyptic Messianism in Late Medieval Jewish Thought’, Review of Rabbinic Judaism 12 (2009), pp. 75–88.

'להשפעתו של "האמונה הרמה" לר' אברהם אבן דאוד על "ספר העקרים" לר' יוסף אלבו', עלי ספר כא (תש"ע), עמ' 35–46.

'לבעיית מעמדו של רעיון הגמול בתורת העיקרים של ר' חסדאי קרשקש', דעת 68–69 (תש"ע) [= ספר שפרן], עמ' 3–13.

‘Some Further Reflections Regarding the Talbott–Crisp Debate on the Augustinian Concept of Everlasting Punishment’, Religious Studies 47 (2011), 23–40.

'תאוריות הצדקת העונש בתפיסת הגיהינום בהגותו של רב סעדיה גאון', תרביץ עט (תש"ע-תשע"א), עמ' 249–262.

‘Does R. Joseph Albo Succeed in Proving the Dogmatic Necessity of Divine Retribution?’, JSQ 18 (2011), pp. 277–289.

'הדימוי האריסטוטלי של עיני העטלף כהיפרטקסט אצל ריה"ל, אבן דאוד, הלל מווירונה ואלבו', דעת 74–75 (תשע"ג) [= ספר יובל לשרה קליין-ברסלבי], עמ' 357–374.

'תיאוריית הענישה הגמולנית בדיונים על הגיהינום במחשבת חז"ל', JSIJ 13 (2015), עמ' 1–20.

'עקרון המעמד בדיונים על נצחיות עונש הגיהינום אצל הר"ן, רח"ק ואלבו', דעת 83 (תשע"ז), עמ' 69–84.

'דאוד אלמקמץ על נצחיות העונש בעולם הבא', דעת 85 (תשע"ח), עמ' 63–76.

'לזהוּת הקבוצה השנייה במשל ארמון המלך במורה נבוכים', JSIJ 14 (2018), עמ' 1–15.

ערכים אנציקלופדיים:

‘Albo, Joseph’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006 .

‘Albo, Joseph’, Encyclopedia Judaica, vol. 1, 2nd ed., Detroit 2007, pp. 593–595.

‘Gehinnom: Rabbinic and Medieval Judaism’, Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 9, Berlin 2014, pp. 1069–1076.

כנסים והרצאות:

10 באפריל 2019 הכנס היהודי-אסייתי השביעי, אוניברסיטת בר-אילן 'הסבל האנושי בדרשות הבודהא ובמורה נבוכים'
8 באוגוסט 2017 הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'תפיסת הגיהינום כאיוּן בהגות היהודית: מחשבת חז"ל, הרמב"ם ומהר"ל מפראג'
30 בינואר 2017 כנס החוגים למחשבת ישראל לשנת תשע"ז, אוניברסיטת בר-אילן 'לשאלת מעמדו הנבואי של דניאל בהגות היהודית בימי הביניים'
26 באפריל 2015 לומדים יהדות במאה העשרים ואחת: כנס ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן 'הוראת מחשבת ישראל כחוויה של מפגש ושיח'
18 בפברואר 2015 הכנס ה-18 של אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה, האוניברסיטה הפתוחה 'ריבוי דתיויות: וויליאם ג'יימס פוגש את הווארד גרדנר'
21 July 2014 EAJS congress, ENS, Paris "The Status Principle in Medieval Jewish and Christian Discussions of Hell"
31 ביולי 2013 הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'הצדקת עונש הגיהינום במחשבת חז"ל'
6 ביוני 2012 כנס החוגים למחשבת ישראל לשנת תשע"ב, האוניברסיטה העברית בירושלים 'הפולמוס על תפיסת הגיהינום בהגותו של הרמב"ם'
14 בפברואר 2012 הכנס ה-15 של אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה, אוניברסיטת חיפה 'האם יכול אדם לבצע חטא אינסופי בחומרתו?'
17 ביוני 2010 כנס אלמימר 2: פורום לחוקרות וחוקרים צעירים, אוניברסיטת בר-אילן 'מונותאיזם וגבולות הידע האנושי במשנת הרמב"ם'
5 באוגוסט 2009 הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות,האוניברסיטה העברית בירושלים 'מעמדו של רעיון הגמול האלוהי בהגותו של ר' חסדאי קרשקש, הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות'
פברואר 2009 סמינר מחלקתי, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע 'ספר האמונה הרמה כמקור פילוסופי נוסף של ספר העקרים'
21 באוקטובר 2008 הכנס ה-11 של אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה, אוניברסיטת תל אביב 'דגמים של תזת הכרחיות הגמול האלוהי בהגות המונותיאיסטית'
20 במרץ 2008 כנס ממלכות הדמיון: פנטסיה ומדע בדיוני בפרוס האלף השלישי, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 'משיחיות אפוקליפטית בשלהי ימי הביניים'
16 במרץ 2008 הכנס השמיני של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, מוזיאון המדע בירושלים 'דימוי עיני העטלף במטאפיזיקה לאריסטו וגלגוליו בהגות ימי הביניים'
2 באוגוסט 2005 הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים 'יוליוס גוטמן וחקר הגותו של ר' יוסף אלבו'
7 במרץ 2005 משה האיש אדון הנביאים: כנס החוגים למחשבת ישראל לשנת תשס"ה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 'פירושו של ר' יוסף אלבו לחטאו של משה רבנו במי מריבה'
     

 

קורסים

 

03-046-01 בין דת לפילוסופיה. אישים, דרכים ושאלות בהגות היהודית לדורותיה במבט פנורמי שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום
03-086-01 מושג הגיהנום בהגות היהודית שנתי 2 שעות שנתיות ילמד בזום
03-088-01 סדנה: עיונים פילוסופיים במסכת אבות שנתי 2 שעות שנתיות  
03-088-02 סדנה: עיונים פילוסופיים במסכת אבות שנתי 2 שעות שנתיות  
03-099-36 הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
03-099-37  הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
03-259-01 האדם בהגותו של הרמב"ם סמס א' 1 שעות שנתיות  
03-259-02 האדם בהגותו של הרמב"ם סמס א' 1 שעות שנתיות  
03-310-01 הרמב"ם על עיקרי האמונה היהודית סמס ב' 1 שעות שנתיות  
03-310-02 הרמב"ם על עיקרי האמונה היהודית סמס ב' 1 שעות שנתיות  

 

 

תחומי מחקר

תחומי התמחות ועניין: 

הגות יהודית בימי הביניים; פילוסופיה של הדת

מחקרים בולטים בשנים האחרונות: 

מאמרים על מושג הגיהינום במחשבה היהודית; ספר על עיקרי האמונה בהגותו של הרמב"ם