הרב ד"ר חיים פרלמוטר

דוא"ל
haimperlmutter2020@gmail.com
תחומי עניין

תקופת המשנה והתלמוד; כלכלה עתיקה; חברה וריבוד חברתי; ארץ ישראל תחת שלטון רומא; הוראת משנה ותלמוד 

  קורות חיים
  השכלה:
  2012 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תולדות ישראל
  2002 תואר שני M.A מכללת טורו (לנדר) חינוך יהודי
  1989 תואר ראשון B.A האוניברסיטה הפתוחה היסטוריה

   

  נושא עבודת התיזה :

  'שילובו של "העיון הספרדי" בהוראת תלמוד בחטיבה העליונה של ביה"ס התיכון.' בהנחיית: פרופ' שלמה זלמן הבלין

   

  נושא עבודת הדוקטורט:

  'מעמדות הביניים בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה: נוכחים אך נסתרים.' בהנחיית: פרופ' בן ציון רוזפלד

   

  מלגות ופרסים:
  תשע"ה מלגה של המחלקה לתו"י אוניברסיטת בר אילן ע"ש קושיצקי
   תשע"ד מלגה של המחלקה לתו"י אוניברסיטת בר אילן ע"ש קושיצקי
  תשע"ג מלגה של המחלקה לתו"י אוניברסיטת בר אילן ע"ש קושיצקי
  תשע"ב מלגה של המחלקה לתו"י אוניברסיטת בר אילן ע"ש קושיצקי 
  תשע"א מלגה של המחלקה לתו"י אוניברסיטת בר אילן ע"ש קושיצקי 
  תש"ע מלגה של המחלקה לתו"י אוניברסיטת בר אילן ע"ש קושיצקי

   

   

  מחקר

  תקופת המשנה והתלמוד; כלכלה עתיקה; חברה וריבוד חברתי; ארץ ישראל תחת שלטון רומא; הוראת משנה ותלמוד 

  פרסומים
  רשימת פרסומים:

  Social Stratification of the Jewish Population in Roman Palestine in the Period of the Mishna 70-250 CE, Leiden: Brill May 2020, (With B.Z. Rosenfeld).  

  פרקים שפורסמו בספרים:

  “Sadducee and Pharisee in "The Antagonists" by E. K. Gann”, in: L. Maurice (ed.), Rewriting the Ancient World: Greece and Rome in Modern Popular Fiction, Leiden: Brill 2017, 221-254.

   

  מאמרים שפורסמו בכתבי עת עברית:

  "'העני ביהודה': יסודות הארגון הציבורי של הצדקה ביהודה בשלהי הבית השני לפי מקורות התנאים", מחקרי יהודה ושומרון כ' (2011), 49 – 63, (עם ב.צ. רוזנפלד).

  מאמרים שפורסמו בכתבי עת אנגלית:

  “The Poor as a Stratum of Jewish Society in Roman Palestine 70 – 250 CE: An Analysis”, Historia 60.3 (2011), 273 – 300 (With B.Z. Rosenfeld).

  “Landowners in Roman Palestine: A Distinct Social Group”, Journal of Ancient Judaism 2.3 (2012), 327 – 353 (With B.Z. Rosenfeld).

  “Who is Rich? The Rich in Jewish Society of Roman Palestine 70-250 CE,” Journal of Ancient Judaism 6.2 (2015), 275-299 (With B.Z. Rosenfeld).

  “The Social Context of Craftsman in Roman Palestine 70-250 CE”, Journal Asiatique 303.1 (2015), 87-100 (with B.Z. Rosenfeld).

  “Contact and Interaction Between the City of Scythopolis and Galilean Jewry Through the Rural Area Surrounding Scythopolis in the 3-4th Centuries CE”, Aram 28 (2016), 17-26.

  “Rabbinic Attitudes to Poverty and the Poor in the First Centuries CE”, Journal for the Study of Judaism, 47 (2016), 411-438 (With B.Z. Rosenfeld).

  “Innovative Uses of the Jordan River in the First Centuries CE”, ARAM 29.2 (2017), 495-504.   

  “Rabbinic Attitudes to the Aramaic Language in the Tannaitic Period 1-400 CE’: Halakhic Perspectives”, Aram 31, 2019, 413-423.  

  “Middle Groups in Jewish Roman Galilee and Jesus and his Disciples’ Social Location: New Insights”, The Bible and Interpretation, Online Journal, University of Arizona, June 2020, (With B.Z. Rosenfeld).

  פרסומים לא שפיטים:

  ספרים:   

  כלים ללימוד התוספות, תרגום – פלדהיים תשנ"ז, 183 עמודים

  Tools for Tosafos, Targum – Feldheim 1996, 147 p.

  Grow With Gemara, Targum - Feldheim 2005, 164 p.

  Gemara Wisdom – Bava Metzia, Targum – Feldheim 2009, 166 p. 

   הרצאות בכינוסים מדעיים:  

  2019 BAJS Conference , Dept. of Jewish Studies, Oxford England “The First Commentary of Nahmanides on the Torah: Historic and Philosophic Aspects”
  July 9 2018 ARAM Conference, Oxford University "Rabbinic Attitudes to the Aramaic Language in the Tannaitic Period 1-400 CE": Halakhic Perspectives
  July 2017 Conference on Ideology and Streams of Education: The Israeli Association for the History of Education, Beit Berl College "Schoolteachers in the Vicinity of the Amora Rav – Ideology of Education in the First Generation of Amoraim"
  1 Feb 2017 International Conference on Economy and Society during the Second Temple, Mishnah and Talmud Period Honoring Prof. B.Z. Rosenfeld on his Retirement, Bar Ilan University (Hebrew) "Rabbinic Attitudes Regarding Ceramic Vessels in the Tannaitic Period"
  July 2015 Aram Society Decapolis Conference, Oxford University, England "Innovative Uses of the Jordan River in the First Centuries CE"
  June, 2014 From I, Claudius to Private Eyes: The Ancient World and Popular Fiction, 16-18th , Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israel "Masada, The Antagonists and Secondary Figures of History"
  דצמבר,2013 כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית, אוניברסיטת בר-אילן (עם  פרופ' ב.צ. רוזנפלד) "תחומי העיר בית שאן לאור כתובת רחוב התוספתא, והתלמוד הירושלמי" 
  July 2013 Aram Society Decapolis conference, Oxford University, England "Jewish Settlements in the vicinity of Scytopolis In the 3rd- 4th Centuries CE"
  אביב תשע"ג (2013) הוראה פעילה בתחום מדעי הרוחכנס האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך, ומכללת לוינסקי "רבי יהודה הנשיא מציל השפה העברית בתחרות עם הארמית והיוונית"
  קיץ תשע"א (2011) כנס של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך, מכללת אחווה "מורים לתלמוד בבתי ספר לא דתיים בראשית שנות המדינה"
  אביב 2010  (עם פרופ' רוזנפלד) כנס מחקרי יהודה ושומרון, מכללת אריאל "העני ביהודה בתקופה שלאחר חורבן בית שני"
  תשס"ט (2009) הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ירושלים (עם פרופ' רוזנפלד) "בעל שדה בחברה היהודית בתקופת המשנה: סימנים להימצאותו של מעמד בינוני"

   

  תאריך עדכון אחרון : 27/11/2023