ד"ר אלי גורפינקל

דוא"ל
eli.gurfinkel@biu.ac.il
תחומי עניין

מחשבת ישראל; רמב"ם; ר' משה בן מימון; ר' דוד מסיר ליאון; ר' יצחק אברבנאל; מהר"ל מפראג; פילוסופיה יהודית בימי הביניים; פילוסופיה יהודית; פילוסופיה של ההלכה; מחשבה יהודית ברנסאנס; עיקרי האמונה; י"ג עיקרים

  קורות חיים
  השכלה:
  2011      תואר  שלישי PhD        (בציון מעולה)                    אוניברסיטת בר-אילן מחשבת ישראל
  2006 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן  בשיתוף "בית מורשה" ירושלים מחשבת ישראל
  2004–2005 BeD (בהצטיינות) מכללת מורשת יעקב  
  1997–1998,          2003 תעודת  הוראה                        מכללת הרצוג                                                
  נושא עבודת התזה:

   'מנחת קנאות' לזר' זרחיה בן משה: פרק בתולדות המאבק על פרשנות המקרא בימי הביניים.' בהנחיית: פרופ' דב שוורץ

  נושא עבודת הדוקטורט:

  ''עין הקורא': פירושי 'מורה הנבוכים' לר' דוד בן יהודה מסר ליאון'. בהנחיית: פרופ' דב שוורץ

   

  מחקר

  מחשבת ישראל; רמב"ם; ר' משה בן מימון; ר' דוד מסיר ליאון; ר' יצחק אברבנאל; מהר"ל מפראג; פילוסופיה יהודית בימי הביניים; פילוסופיה יהודית; פילוסופיה של ההלכה; מחשבה יהודית ברנסאנס; עיקרי האמונה; י"ג עיקרים

  קורסים

   

  03-056-01  סדנה: רפואה, חיים ומוות: דילמות אתיות, חוקתיות והלכתיות שנתי 2 שעות שנתיות  
  03-062-01 "ברוך הבא מלך המשיח!" הרעיון המשיחי בהגות היהודית שנתי 2 שעות שנתיות  
  03-095-35 טעמי המצווה במחשבה היהודית שנתי 2 שעות שנתיות מתוקשב
  03-147-01 סדנה: מורשת במחלוקת: המחלוקות הגדולות בהגות היהודית שנתי 2 שעות שנתיות  

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים:

  שני חיבורים על תחיית המתים: הוויכוח שלא שכך, רמת‑גן: הוצאת בר-אילן, תשע"ח, 293 עמ'.

  'שבח הנשים': הנשים המשובחות ודרכיהן, יצירה יהודית-איטלקית מן האימפריה העו'תמנית; מכון בן צבי [בדפוס], 344 עמ'.

  כתבי עת ומאספים שפיטים (מוצגים להלן בסדר נושאי):

  הרמב"ם: משנתו ופרשניו

  "הרמב"ם – בין דוגמטיקה לליברליות", דעת 60 (חורף תשס"ז), עמ' 5 -28.

  "הרמב"ם והקבלה ‑ ביבליוגרפיה מוערת", הרמב"ם בנבכי הסוד: מחווה למשה חלמיש, אברהם אלקיים ודב שוורץ (עורכים) [=דעת 64–66 (תשס"ט)], עמ' 417–485.

  "פירוש הקדמת מורה הנבוכים לר' דוד אבן יחייא", קבץ על יד כ"ד (תשע"ו), עמ' 259–350.

  "פירוש מורה נבוכים המיוחס לר' דוד מסיר ליאון''', קבץ על יד כ"ב (תשע"ד), עמ' 201–258.

  "האומנם "שכח הרמב"ם מקרא מפורש"?: גובה ערכי אדם בהלכות ערכים", Hebrew Union College Annual 84–85 (2013–2014), החלק העברי, עמ' קטו–קלו.

  "חובב ציון קורא את 'מורה הנבוכים': הערות והגהות ר' יעקב בכרך למורה הנבוכים ולפירושי נרבוני וסטאנוב", בתוך: JSIJ 1.5 (2019), pp. 1–53

  "'אם הזיק בגופו – ינזק בגופו' (מורה הנבוכים ג, מא): 'עַיִן תַּחַת עַיִן' בשיטת הרמב"ם", דיני ישראל לג (תש"ף), עמ' 55–107.

  "האל הזועם: 'לא תמצא לשון 'חרון אף'... אלא בעבודה זרה לבד'", דעת 89 (2020) [בדפוס].

  "'כי צער בעלי חיים בזה גדול מאוד' (מו"נ ג מח): טעמי איסור 'אותו ואת בנו' ומצוות שילוח הקן - בין משנה תורה למורה הנבוכים", דעת 90 (2021) [בדפוס].

  "השבעת המעיינים ב'מורה הנבוכים' כמפתח פרשני לחיבור" (בשיפוט).

  עיקרי האמונה

  "השפעת תמורות מחשבתיות על נוסחי 'אני מאמין'", כנישתא ד (תש"ע), עמ' נא–קיב.

  "העיסוק בעיקרים אחרי הרמב"ם - בין רצף לתמורה", עלי ספר כ"ב (תשע"ב), עמ' 5–17.

  "ייחודו של עם ישראל כעיקר אמונה", דעת 81 (תשע"ו), עמ' 207–235.

  "י"ג עיקרי האמונה וי"ג מידות הרחמים", דעת 84 (תשע"ח), עמ' 35–81.

  "פסיקה והכרעה בסוגיות הגות והשקפה בעת החדשה המאוחרת: גישות עקרוניות ונוהגים רווחים", מחשבת ישראל א (תשע"ט), עמ' 169–199.

  "סדר ומבנה ברשימת העיקרים המיימוניים – בין צורה למשמעות", מדעי היהדות [בדפוס].

  "שריד מפירוש על י"ג העקרים מן המאה הי"ד(?)", עלי ספר [בדפוס].

  'שערי רחמים': פירוש שלשה עשר עיקרים לרמב"ם על דרך הפילוסופיה והקבלה", בתוך: Kabbalah 46 (2020), pp. 209-285

  "Dogma, Judaism", Hans-Josef Klauck and others (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. IV, Berlin, De Gruyter: 2013, pp. 1063–1064.

  הוגים יהודיים ברנסאנס: ר' דוד מסיר ליאון ור' יצחק אברבנאל

  [עבודת הדוקטור: עין הקורא: פירושי מורה הנבוכים].

  "האם היה ר' יצחק אברבנאל פלגיאטור? דיון חדש בקטרוג ישן", היצירה בספרד בהיבט הרב תחומי [בדפוס].

  "ר' דוד מסיר ליאון והתקפתו החריפה על ר' יצחק אברבנאל", מדעי היהדות 53 (תשע"ח), עמ' 170–207.

  "חידת מחברו של 'תהלה לדוד' המיוחס לר' דוד מסיר ליאון", בתוך: דב שוורץ וגילה פריבור (עורכים), בנתיבי הספר העברי: מספר יצירה ועד לכתבי הרב יוסף דב סולובייצ'יק [=עלי ספר כו–כז], רמת‑גן תשע"ז, עמ' 205–236.

  "העיסוק בחכמות במשנת ר' דוד מסיר ליאון", בד"ד 33 (תשע"ח), עמ' 31–58.

  "הפרשנות ה'ראויה' ומתודות אזוטריות בפירושי ר' דוד מסיר ליאון למורה הנבוכים", מחשבת ישראל 2 (תשפ"א), עמ' 180–216.

  "פירוש איכה (א א–ו) לר' דוד בן יהודה מיסיר ליאון" (בשיפוט).

  "Messer Leon, David ben Judah | Messer Leon, David ben Judah", Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. VIII, Berlin, De Gruyter: 2020.

  מהר"ל מפראג

  "שלושת יסודות האמונה של מהר"ל מפראג", JSIJ 18 (2020) , עמ' 1–18.

  "'בְּאֵר הַגוֹלָה' למהר"ל מפראג: השם ומשמעותו", 4 (2013), pp. 29–36 Quntres 

  "'נצח ישראל' למהר"ל מפראג ותפיסות הגאולה של ר' יואל טייטלבוים מסאטמר", דעת 78 (חורף תשע"ה), עמ' 77–91.

  "התבנית הקבלית של כתבי המהר"ל מפראג", KabbalahVol 36 (2017), pp. 261–301

  "ספרי המהר"ל במהדורת יסוד חדשה", המעין נב, ד (תמוז תשע"ב), עמ' 57–62; "תגובה לתגובה", שם נג, א (תשרי תשע"ג), עמ' 96–97.

  "ספרי מהר"ל במהדורה חדשה: מהדורת ברקוביץ תשע"ה", המעין נו, ד (תמוז תשע"ו), עמ' 66–78.

  עניינים אחרים

  "ראב"ע וזיהוי העיר קדש: דרכו של ר' זכריה בן משה ביישוב השגת רמב"ן על ראב"ע", בית מקרא נב (תשס"ז), א, עמ' 117–125

  "מנחת קנאות לר' זכריה בן משה הכהן מקנדיאה: מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא, חילופי נוסח, והערות פרשניות", קבץ על יד כ (תשע"א), עמ' 125–279.

  "האם ביקר ר' עקיבא בביתו במהלך עשרים וארבע שנות לימודו? פרשנות הטקסט והשלכותיה החינוכיות בדבריהם של דרשנים ובעלי המוסר", דרך אגדה יד (תשע"ט), עמ' 193–214.

  Mercy, Medieval Judaism, Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. VIII, Berlin, De Gruyter: 2020.

  מאמרים נוספים:

  "מפתח מקורות לעיון והשוואה בספר מורה נבוכים", ניצני ארץ יב (תשנ"ח), עמ' 268–293.

  "חובת ההתייעצות לפני מתן גזר דין", משפטי ארץ א: דין דיין ודיון (תשס"ב), עמ' 387–441.

  "החותם על שטר שלא קרא או שלא הבין את תוכנו - 'חוזה אחיד' בהלכה", משפטי ארץ ב: טענות וראיות (תשס"ה), עמ' 299–309.

  "נוסח אמירת 'אני מאמין': בירור נוסף", עץ חיים ד, א (י), (תשרי תש"ע), עמ'  רט–ריג.

  " 'זאת התורה לא תהא מוחלפת': במה דברים אמורים", עץ חיים ד, ג (יב), (אלול תש"ע), עמ' רצז–שא.

  "'גאולה שלישית אין לה הפסק' – במה דברים אמורים?", המעין נא, ג (ניסן תשע"א), עמ' 53–64.

  "'גאולה שלישית אין לה הפסק' – לחזור על הראשונות: תגובה לביקורת", המעין נב, א (תשרי תשע"ב), עמ' 61–65.

  "הולך בראש גולים: ר' יצחק אברבנאל", סגולה 24 (אייר תשע"ב), עמ' 30–39.

  "פרשת 'ויהי בנסֹע' – ספר בפני עצמו: האומנם יש שבעה חומשים בתורה", דף שבועי, הפקולטה למדעי היהדות – אוני' בר-אילן, גיליון 1071 (פרשת בהעלותך תשע"ד), עמ' 3–4.

  "ולא תעלה במעלֹת על מזבחי", דף שבועי, הפקולטה למדעי היהדות – אוני' בר-אילן, גיליון 1106 (פרשת יתרו תשע"ה), עמ' 1–3.

  "טיבם ומקורם של לוחות הברית", דף שבועי, הפקולטה למדעי היהדות – אוני' בר-אילן, גליון 1308( פרשת יתרו תשע"ט), עמ' 1–3.

  "רב ישן בעולם חדש: הרב חיים הירשנזון", סגולה 53 (תשרי תשע"ה), עמ' 54–61.

  "החותם על שטר שלא קרא או לא הבין על מה חתם: ''חוזה אחיד" בהלכה" [נוסח מעודכן], משפטי ארץ ד: חוזים ודיניהם (תשע"ו), עמ' 77–88.

  Treasures of Exile: Don Isaac Abravanel", Segula 21 (3–4 2014), pp. 16–25.

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023