ד"ר אלי גורפינקל

ד"ר
גורפינקל אלי
דוא"ל: 

פירסומים

1. ספרים שפיטים

שני מאמרים על תחיית המתים: הוויכוח שלא שכך, רמת‑גן: הוצאת בר-אילן, תשע"ח

ספרים בהכנה (זוכי מענקי מחקר; טרם אושרו סופית)

• מפתחות המורה: מפתח פירושים ופרשנים לספר מורה הנבוכים [בהכנה; זוכה מענק הקרן ע"ש רות קהן עבר, משרד המדע תשס"ט (2009); מהדורה פרלימינארית]

• שבח הנשים לר' דוד בן יהודה מסיר ליאון; זוכה פרס המרכז לחקר האשה ביהדות - אוני' בר-אילן, תשע"ד (זכה במילגות מחקר; לפני הגשה סופית לשיפוט)

• זכר עשה לנפלאותיו, חיבור גנוז על י"ג העיקרים (זכה במילגות מחקר; לפני הגשה סופית לשיפוט)

 

3. פרקים בספרים שפיטים

הוגים יהודיים ברנסאנס: ר' דוד מסיר ליאון, ר' יצחק אברבנאל, מהר"ל מפראג

• "האם היה ר' יצחק אברבנאל פלגיאטור? דיון חדש בקטרוג ישן", היצירה בספרד בהיבט הרב תחומי, אבי אלקיים (עורך), [בדפוס]

 

עיקרי האמונה

  • Eli Gurfinkel, "Dogma, Judaism", Hans-Josef Klauck and others (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) vol. IV ,Berlin: De Gruyter: 2013, pp. 1063‑1064

 

4. מאמרים בכתבי עת שפיטים

הרמב"ם: משנתו ופרשניו

• "הרמב"ם – בין דוגמטיקה לליברליות", דעת 60 (חורף תשס"ז), עמ' 528

• "הרמב"ם והקבלה ‑ ביבליוגרפיה מוערת", הרמב"ם בנבכי הסוד: מחווה למשה חלמיש, אברהם אלקיים ודב שוורץ (ע') [=דעת 64‑66 (תשס"ט)], עמ' 417‑485

• "פירוש הקדמת מורה הנבוכים לר' דוד אבן יחייא", קבץ על יד כ"ד (תשע"ו), עמ' 259‑350

• "פירוש מורה נבוכים המיוחס לר' דוד מסיר ליאון''', קבץ על יד כ"ב (תשע"ד), עמ' 201‑258

• "האומנם "שכח הרמב"ם מקרא מפורש"?: גובה ערכי אדם בהלכות ערכים", Hebrew Union College Annual 84‑85 (2013‑2014), החלק העברי, עמ' קטו‑קלו

• "חובב ציון קורא את 'מורה הנבוכים': הערות והגהות ר' יעקב בכרך למורה הנבוכים ולפירושי נרבוני וסטאנוב", בתוך: JSIJ 14 (2018) [בדפוס]

 

עיקרי האמונה

• "השפעת תמורות מחשבתיות על נוסחי 'אני מאמין'", כנישתא ד (תש"ע), עמ' נא‑קיב

• "העיסוק בעיקרים אחרי הרמב"ם - בין רצף לתמורה", עלי ספר כ"ב (תשע"ב), עמ' 5‑17

• "ייחודו של עם ישראל כעיקר אמונה", דעת 81 (תשע"ו), עמ' 207‑235

• "י"ג עיקרי האמונה וי"ג מידות הרחמים", דעת 84 (תשע"ח), עמ' 35‑81

 

הוגים יהודיים ברנסאנס: ר' דוד מסיר ליאון, ר' יצחק אברבנאל, מהר"ל מפראג

• "ר' דוד מסיר ליאון והתקפתו החריפה על ר' יצחק אברבנאל", מדעי היהדות 53 (תשע"ח), , עמ' 170‑207

• "חידת מחברו של 'תהלה לדוד' המיוחס לר' דוד מסיר ליאון", בתוך: דב שוורץ וגילה פריבור (עורכים), בנתיבי הספר העברי: מספר יצירה ועד לכתבי הרב יוסף דב סולובייצ'יק [=עלי ספר כו‑כז], רמת‑גן תשע"ז, עמ' 205‑236

• "העיסוק בחכמות במשנת ר' דוד מסיר ליאון", בד"ד 33 (תשע"ח), עמ' 31‑58

• "'בְּאֵר הַגוֹלָה' למהר"ל מפראג: השם ומשמעותו", 4 (2013), pp. 29‑36 Quntres 

• "'נצח ישראל' למהר"ל מפראג ותפיסות הגאולה של רי"ט מסאטמר", דעת 78 (חורף תשע"ה), עמ' 77‑91

• "התבנית הקבלית של כתבי המהר"ל מפראג", Kabbalah, Vol 36 (2017), pp. 261‑301

 

עניינים אחרים

• "מקומה של העיר קדש", בית מקרא נב (תשס"ז), א, עמ' 117125

• "מנחת קנאות לר' זכריה בן משה", קבץ על יד כ (תשע"א), עמ' 125‑279

• "האם ביקר ר' עקיבא בביתו במהלך עשרים וארבע שנות לימודו? פרשנות הטקסט והשלכותיה החינוכיות בדבריהם של דרשנים ובעלי המוסר", דרך אגדה יד (תשע"ח), עמ' 39‑60

 

מאמרים נוספים נמצאים בשלבי שיפוט.

 

8.מאמרים לא שפיטים

הרמב"ם משנתו ופרשניו

• "מפתח מקורות לעיון והשוואה בספר מורה נבוכים", ניצני ארץ יב (תשנ"ח), עמ' 268‑293

• "נוסח אמירת 'אני מאמין': בירור נוסף", עץ חיים ד, א (י), (תשרי תש"ע), עמ'  רט-ריג

• " 'זאת התורה לא תהא מוחלפת': במה דברים אמורים ", עץ חיים ד, ג (יב), (אלול תש"ע), עמ' רצז‑שא

• "ולא תעלה במעלֹת על מזבחי", דף שבועי, הפקולטה למדעי היהדות – אוני' בר-אילן, גיליון 1106 (פרשת יתרו תשע"ה), עמ' 1‑3

 

הוגים יהודיים ברנסאנס: ר' דוד מסיר ליאון, ר' יצחק אברבנאל, מהר"ל מפראג

• "הולך בראש גולים: ר' יצחק אברבנאל", סגולה 24 (אייר תשע"ב), עמ' 30‑39

  • Treasures of Exile", Segula 21 (3-4 2014), pp. 16‑25
  • • "ספרי המהר"ל במהדורת יסוד חדשה", המעין נב, ד (תמוז תשע"ב), עמ' 57‑62;
  • • "תגובה לתגובה", שם נג, א (תשרי תשע"ג), עמ' 96‑97
  • • "ספרי מהר"ל במהדורה חדשה: מהדורת ברקוביץ תשע"ה", המעין נו, ד (תמוז תשע"ו), עמ' 66‑78

 

עניינים אחרים

• "גאולה שלישית אין לה הפסק – במה דברים אמורים?", המעין נא, ג (ניסן תשע"א), עמ' 53‑64

• "גאולה שלישית אין לה הפסק – לחזור על הראשונות", המעין נב, א (תשרי תשע"ב), עמ' 61‑65

• "פרשת 'ויהי בנסֹע' – ספר בפני עצמו: האומנם יש שבעה חומשים בתורה", דף שבועי, הפקולטה למדעי היהדות – אוני' בר-אילן, גיליון 1071 (פרשת בהעלותך תשע"ד), עמ' 3‑4

• "רב ישן בעולם חדש: הרב חיים הירשנזון", סגולה 53 (תשרי תשע"ה), עמ' 54‑61

• "חובת ההתייעצות לפני מתן גזר דין", משפטי ארץ א-דין דיין ודיון (תשס"ב), עמ' 387‑441

• "החותם על שטר שלא קרא או שלא הבין את תוכנו - 'חוזה אחיד' בהלכה", משפטי ארץ ב: טענות וראיות (תשס"ה), עמ' 299‑309

• "החותם על שטר שלא קרא או לא הבין על מה חתם: ''חוזה אחיד" בהלכה" [נוסח מעודכן], משפטי ארץ ד: חוזים ודיניהם (תשע"ו), עמ' 77‑88

קורסים

קורס 03-095-35/36 טעמי המצוות בפילוסופיה היהודית - 2 שעות שנתיות

תחומי מחקר

עיקרי האמונה; תחיית המתים

פרשני ופרשנות מורה הנבוכים

אתיקה ורפואה