ספרים

פרסומים פרי עטם של חברי סגל בית הספר ללימודי יסוד ביהדות:

Sectarianism in Qumran: A Cross-Cultural Perspective

Eyal Regev

Sectarianism in Qumran: A Cross-Cultural Perspective explores the sectarian characteristics of the system of beliefs and laws of the two major Qumran sects of the Dead Sea Scrolls, the yahad and the Damascus Covenant, using theories of sectarianism and related topics in sociology, anthropology and the study of religion. It discusses Qumranic moral and purity boundaries, cultic rituals, wealth, gender, atonement, revelation mysticism, structure and organization and compares them with those of seven sects of the same (introversionist) type: the early Anabaptists, Mennonites, Hutterites and Amish, Puritans, Quakers and Shakers. The sociological and historical relationship between the Qumran sects and the related movements of 1 Enoch, Jubilees and the Essenes are analyzed in detail, in order to understand the socio-religious background of sectarianism in Qumran and its subsequent variations. Throughout the chapters, differences between the yahad, the Damascus Covenant and the Essenes are observed in relation to social boundaries, social structure, gender relations, revelation and inclination towards mysticism. Points of resemblance and difference are traced between the Qumran sects and the early-modern Christian ones, and several different patterns of sectarian ideology and behavior are noticed among all these sects.

2007, De Gruyter, 438 Pages

הצדוקים והלכתם - על דת וחברה בימי בית שני

איל רגב

הספר הוא מסע אל עולמם ההלכתי- דתי ותולדותיהם של הצדוקים. הצדוקים עמדו בראש החברה היהודית והנהיגו את בית המקדש בתקופה החשמונאית ובימי בית הורדוס, אך לא הותירו אחריהם כתבים משל עצמם. השתייכו אליהם השליטים החשמונאים יוחנן הורקנוס, אלכסנדר ינאי ובנו אריסטובלוס השני, וכן גם הכוהנים הגדולים יוסף קייפא (שעצר את ישו והסגירו לרומאים), חנן בן חנן (מראשי המנהיגים במרד הגדול, שגם הוציא להורג את יעקב אחי ישו), ועוד רבים. הם מייצגים במידה רבה את היהדות הקדומה, הטרום-רבנית.

הלכות הצדוקים כפי שהשתמרו בספרות חז"ל, מנותחות בספר זה תוך השוואתן עם ההלכות שבמגילות קומראן, כגון מגילת המקדש, ו'מקצת מעשי התורה'. תפיסת עולמם של הצדוקים, שהמחבר מגדיר אותה כ'קדושה דינמית', משוחזרת לאור מודלים אנתרופולוגיים. בהמשך הספר מתבררים תולדותיהם של הכוהנים הגדולים הצדוקים, ומידת השפעתם על הנעשה במדינה החשמונאית וההרודיאנית ועל הנעשה בבית המקדש, תוך ניתוח דברי ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו. דיון מיוחד מוקדש לרדיפותיהם של הצדוקים את הנוצרים הראשונים כפי שהשתמרו בברית החדשה. בתוך כך, הספר אף דן בעולמם ההלכתי- חברתי ובתולדותיהם של יריביהם העיקריים של הצדוקים, הלא הם הפרושים, אבותיהם הרוחניים של חז"ל.

2005, הוצאת יד בן צבי, 457 עמודים