אוניברסיטת בר-אילן היא המוסד האקדמי היחיד בישראל שבו פועל בית ספר ללימודי יסוד ביהדות, המקנה ידע והשראה לכל הסטודנטים והסטודנטיות ופותח לפניהם פתח לרכוש את הידע ואת הכלים המחשבתיים והאינטלקטואליים המשוכללים הטמונים בתנ"ך ובתלמוד, בהיסטוריה ובחכמה היהודית. הלימודים הם חוויה של הרחבת אופקים, דיון וּויכוח, ומפגש עם כל הקשת הצבעונית של הלומדים בקמפוס המשך...