תואר ראשון- סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת הלימודים תשע"ז ואילך

תואר ראשון – סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת תשע"ז ואילך

 לימודי יסוד ביהדות

בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר –אילן כפי שהוגדרו עם כינונה, מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם התמצאות בתנ"ך, בתלמוד, במחשבת ישראל, ובתולדות ישראל .

הדרישות בלמודי היסוד במסגרת התואר הראשון הן:

סטודנטים חייבים סך הכל ב-10 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר.

*** סטודנטים של משפטים חייבים ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד לפי הפירוט בטבלה. בכל שנה ניתן לקחת רק 2 ש"ש ובסה"כ עד 6 ש"ש בשנה ג. החל משנה ג' ניתן לבחור קורס בלימוד משפט עברי בפקולטה למשפטים או בלימודי יסוד ביהדות בתחום תלמוד למעט קורס בדיני אישות/ משפחה.  הפקולטה למשפטים אינה מאשרת לתלמידי שנה א' ושנה ב' ללמוד קורס בתחום התלמוד. כמו כן הפקולטה למשפטים אינה מאשרת לתלמידיה ללמוד קורס מתוקשב בתחום תלמוד

יש לקחת 10 ש"ש   לפי הפירוט הבא: 2 ש"ש  בתנ"ך, 2 ש"ש  בתלמוד, 2 ש"ש במחשבת ישראל או תולדות ישראל ועוד 4 ש"ש  לבחירה מארבעת הנושאים הנ"ל : תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל או תולדות ישראל. לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות והוגדרו מראש לשם כך. 

*ש"ש = שעות שנתיות

נ"ז= נקודות זכות

סטודנטים וסטודנטיות-שאינם מתמחים במקצועות היהדות

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל

קוד 03

או תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

(תנ"ך, תלמוד,

מחשבת ישראל ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

 

2 ש"ש

 

 2 ש"ש

 

2 ש"ש

 

4 ש"ש

 

סטודנטים וסטודנטיות המתמחים ביהדות במקצועות הבאים:

סטודנטים המתמחים ביהדות אשר זכאים לפטור לפי הטבלה המצ"ב חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש  (128 נ"ז) כנדרש

בתנ"ך

-

 2ש"ש

 

2ש"ש

 

4ש"ש

 

תלמוד/תושבע"פ

2 ש"ש

 

_

2 ש"ש

 

2 ש"ש

 

 

בלשון עברית

*2 ש"ש

 

**2 ש"ש

 

2 ש"ש

 

4 ש"ש

 

 

לתלמידי לשון עברית-

*    מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית.

 **  מהם קורס אחד במבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה.

 

סטודנט בעל תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשם לאוניברסיטת בר אילן לקבלת אישור

לסיום תואר  ב.א. נוסף במקצוע

 

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל

קוד 03

 או תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

(תנ"ך, תלמוד,

מחשבת ישראל ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

  1. לקבלת תואר במקצוע

ראשי בלבד –(חוג אחרי תואר) יחויב  ב-5  ש"ש 

(2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד 1 ש"ש בפילוסופיה יהודית או בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת התחומים

2. לקבלת תואר במקצוע מסלול מורחב (חוג אחרי תואר)-יחויב ב-7 ש"ש 

(2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד

+ 2 ש"ש   במחשבת ישראל או בתולדות ישראל ועוד 1 ש"ש  לבחירה מ-4 התחומים בלימודי יסוד)

 

2 ש"ש

 

 

2 ש"ש

 

 

1 ש"ש

 

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד (מתורגמנות, תעודת הוראה, וכו')

 

4 ש"ש  מ- 2 תחומים שונים

2ש"ש   מתוך 4 ש"ש  חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד.

ה-2 ש"ש  הנוספים יכולים להיות מתוך 4 תחומים בלימודי יסוד.

תעודת חשבונאות

סטודנט שאינו בוגר/מוסמך מבר-אילן- מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

סטודנט בוגר בר-אילן- אינו מחויב בקורסי יסוד ביהדות.

 

סטודנטים בוגרי בר אילן בלבד בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי יסוד ביהדות

 

הערות לגבי הדרישות בלימודי היסוד ביהדות:

סטודנטים המתמחים ביהדות וזכו  בפטורים לפי הטבלה הנ"ל, חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש  כנדרש.

 

  1. תלמיד בתכנית מלאה חייב לקחת לפחות 4-2 ש"ש   בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין התלמיד רשאי להירשם ליותר מ- 4 ש"ש  בשנת לימודים אחת. ניתן לקחת עד 2 ש"ש בתנ"ך   בשנה א'

 

 

  1. הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לנושאים המזוהים ע"י מספר אחיד. הסטודנט אינו רשאי להירשם במרוצת שנות לימודיו באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל נושא. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאים מנושא  אחד אף אם נושאי הקבוצות אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט). למשל סטודנט שלמד קורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות), לא יוכל ללמוד/להירשם שוב לקורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות).

 

  1. ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים באמצעות האינטרנט, סטודנט/ית יכול/ה ללמוד סה"כ 4 ש"ש  החל משנה ב' ומעלה ולא יותר מ-2 ש"ש בשנה"ל אחת.

4. קורס מתוקשב הנלמד בקיץ ייגרע ממכסת הקורסים המתוקשבים שניתן ללמוד במהלך התואר (4 ש"ש בסה"כ)

 

5. סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי-יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 10 ש"ש . יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.  

 

 

6. סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללות רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד. (את הבקשה יש להפנות למדור הסטטוס)

7.  הנחיות הגשה: יש למלא טופס פנייה ולשלוח למדור סטטוס עם האישורים הרלבנטיים ומקוריים בלבד (גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים 2010-2008 בלבד, אישור מדרשה או אישור ישיבה מקורי). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד

 

שימו לב: לנרשמים לקורסים בתלמוד הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים והסטודנט חייב להירשם לקורס המתאים לו לפי המיון שנקבע. סטודנט אשר יירשם לקורס שאינו מתאים לסווג שלו יוצא מן הקורס במרוצת שנת הלימודים והאחריות תחול עליו , יש להירשם בהתאם להערות המופיעות ליד כל קבוצת קורס.

לידיעתך!

  1. במסגרת הקורסים שבלימודי היסוד נדרשים הסטודנטים על ידי המרצים לרכוש חוברות לימוד לצורך הקורס ולעמוד במטלות ביבליוגרפיות נבחרות.
  2. הסטודנטים מתבקשים לכבד את התרבות היהודית, מסגרת הקורס ורוח האוניברסיטה ולהופיע בכל הקורסים בלבוש הולם.