תואר ראשון- סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת הלימודים תשע"ז ואילך

תואר ראשון – סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת תשע"ז ואילך

סטודנטים חייבים סך הכל ב-10 ש"ש* בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר.

*  ש"ש = שעות שנתיות

*** סטודנטים של משפטים חייבים ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד לפי הפירוט בטבלה ועוד 2 ש"ש לבחירה קורס בלימוד משפט עברי בפקולטה למשפטים או בלימודי יסוד ביהדות  בתחום תלמוד למעט קורס בדיני אישות/ משפחה. 

יש לקחת 10 ש"ש לפי הפירוט הבא: 2 ש"ש בתנ"ך, 2 ש"ש בתלמוד, 2 ש"ש במחשבת ישראל או תולדות ישראל ועוד 4 ש"ש לבחירה מארבעת הנושאים

הנ"ל : תנ"ך, למוד, מחשבת ישראל או תולדות ישראל.

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל

קוד 03

או תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

 (תנ"ך, תלמוד,

מחשבת ישראל ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנטים וסטודנטיות

 

2

2

2

4

סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במקצועות הבאים:

בלשון עברית

2*

2**

2

4

תלמידי הפקולטה למשפטים

2

-

2

 

סטודנטים בעלי תואר ראשון הלומדים בתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית

2

2

2

----

 

לתלמידי לשון עברית-

*    מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית.

 **  מהם קורס אחד במבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה.

 

 

 

 

 

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל

קוד 03

 או תולדות ישראל

קוד 04

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

(תנ"ך, תלמוד,

מחשבת ישראל ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנט בעל תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשם לאוניברסיטת בר אילן לקבלת אישור לסיום ב.א. נוסף במקצוע 

  1. לקבלת תואר במקצוע

ראשי בלבד –(חוג אחרי תואר) יחויב  ב-5  ש"ש

(2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד 1 ש"ש בפילוסופיה יהודית או

בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת התחומים

 

 

2

2

 

1

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד (מתורגמנות, תעודת הוראה, וכו')

 

4 ש"ש מ- 2 תחומים שונים

(2 ש"ש מתוך 4 ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד. ה-2 ש"ש הנוספים יכולים להיות מתוך 4 תחומים בלימודי יסוד)

תעודת חשבונאות

סטודנט שאינו בוגר/מוסמך מבר-אילן- מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

סטודנט בוגר בר-אילן- אינו מחויב בקורסי יסוד ביהדות.

 

סטודנטים בוגרי בר אילן בלבד בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי יסוד ביהדות

 

 

 

הערות לגבי הדרישות בלימודי היסוד ביהדות:

סטודנטים המתמחים ביהדות וזכו  בפטורים לפי הטבלה הנ"ל, חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש כנדרש.

לגבי קורסים מתוקשבים- ניתן ללמוד החל משנה ב' ומעלה. בשנה ב' ניתן ללמוד עד 2 ש"ש מתוקשב ובשנה ג' ואילך עד 4 ש"ש בסך הכללי. 

 

  1. תלמיד בתכנית מלאה חייב לקחת לפחות 2-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין התלמיד רשאי להירשם ליותר מ- 4 ש"ש בשנת לימודים אחת. ניתן לקחת עד 2 ש"ש בתנ"ך בשנה א'

 

 

  1. הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לנושאים המזוהים ע"י מספר אחיד. הסטודנט אינו רשאי להירשם במרוצת שנות לימודיו באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל נושא. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאים מנושא  אחד אף אם נושאי הקבוצות אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט). למשל סטודנט שלמד קורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות), לא יוכל ללמוד/להירשם שוב לקורס 01-004 ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות הנוספות).

 

  1. ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים באמצעות האינטרנט, סטודנט/ית יכול/ה ללמוד סה"כ 2 קורסים החל משנה ב' ומעלה ולא יותר מ-1 קורס  בשנה"ל אחת.
 

4.   סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי-יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 10 ש"ש. יש לפנות למדור סטטוס. (קורסים אלו ניתן לקחת גם מלימודי המחלקות, או מהפקולטה שבה לומדים).

 

5. סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות ,במכללות או במכינות המוכרות ע"י האוניברסיטה - רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד. (את הבקשה יש להפנות ליחידת הסטטוס)

6. הנחיות הגשה: יש למלא טופס פנייה ולשלוח למדור סטטוס עם האישורים הרלבנטיים (גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים 2008-2010 בלבד, אישור מדרשה או אישור ישיבה מקורי). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד.

 

 

שימו לב: לנרשמים לקורסים בתלמוד הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים והסטודנט חייב להירשם לקורס המתאים לו לפי המיון שנקבע. סטודנט אשר יירשם לקורס שאינו מתאים לסווג שלו יוצא מן הקורס במרוצת שנת הלימודים והאחריות תחול עליו , יש להירשם בהתאם להערות המופיעות ליד כל קבוצת קורס.