קורסים פרונטליים פנויים לרישום תשפ"ד

 

קורסים פרונטליים פנויים לרישום – תקופת שינויים תשפ"ד

הרישום עצמאית על בסיס מקום פנוי באמצעות חלונות הרישום באינ-בר

מס'  הקורס

שם הקורס

מרצה

אפיונים

הערה

תקופה

מועד

ש"ש

02042-01

 

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

 

ד"ר  שושטרי רבין

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

 

סמסטר א'

א'08:00-10:00

 

1

02042-02

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

 

ד"ר  שושטרי רבין

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

 

סמסטר א'

א'10:00-12:00

 

1

02258-01

סדנה: אוצרות הגניזה הקהירית

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

סמסטר א'

א'12:00-14:00

 

1

02362-01

 

סדנה: הלכה ומגדר-הלכה בשנות האלפיים

ד"ר בורגנסקי חיים

פרונטלי

 

סמסטר א'

א'12:00-14:00

1

03191-01

פרספקטיבה צרפתית של ההגות היהודית הישראלית

מר וכשטוק שאול

פרונטלי -צרפתית

 

סמסטר א'

א'12:00-14:00

1

02257-02

סדנה: הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

סמסטר א'

א'16:00-18:00

 

1

02258-02

סדנה: אוצרות הגניזה הקהירית

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

סמסטר ב'

א'16:00-18:00

1

02132-02 סדנה: אחריות, אשמה וכוונה בתלמוד – ערי מקלט במסכת מכות גב' אלניר גל פרונטלי   סמסטר א' א'18:00-20:00 1

03058-01

סדנה בחוויה חסידית-בין סיפור לניגון

ד"ר קיציס זאב

פרונטלי

 

סמסטר א'

ב'10:00-12:00

 

1

03060-01

סדנה היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

 

סמסטר א'

ב'10:00-12:00

1

03143-02

סדנה: סיפורי רבי נחמן מברסלב: סיפורת והגות

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

 

סמסטר ב'

ב'10:00-12:00

1

04101-01

בין מלכים, אפיפיורים ואינקוויזיטורים: יהודים באירופה הנוצרית של ימי-הביניים

ד"ר ישראלי יוסי

פרונטלי

 

שנתי

ב'10:00-12:00

2

04054-01

סדנה: היהודים בימי בית שני - זהות, מחלוקות ופילוגים

ד"ר ברוך איל

פרונטלי

 

שנתי

ב'10:00-12:00

2

02046-70

מדרשי האגדה-מדוע חז"ל משנים את הסיפור המקראי?

ד"ר ששון גלעד

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס תיכונים כלליים

שנתי

ב'12:00-14:00

2

02125-01

סדנה: בין הורים לילדים בספרות התלמודית ובעקבותיה

בירן-ניסנהולץ לירון

פרונטלי

לכלל הסטודנטים והסטודנטיות

שנתי

ב'12:00-14:00

2

030503-01

סדנה: מסע אל עולמו של ר' נחמן מברסלב

ד"ר שרלו סמדר

פרונטלי

 

שנתי

ב'12:00-14:00

2

03144-01

סדנה: מסורת ומשבר בהגות הציונית היהודית ובספרות העברית.

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

 

שנתי

ב'12:00-14:00

2

04103-01

עקורים: יהודים באירופה אחרי השואה

ד"ר ויצמן יחיאל

פרונטלי

 

שנתי

ב'12:00-14:00

2

02051-70

מעשי חכמים והאמונות והדעות של חז"ל

ד"ר ששון גלעד

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס תיכונים

שנתי

ב'14:00-16:00

2

030503-02

סדנה: מסע אל עולמו של ר' נחמן מברסלב

ד"ר שרלו סמדר

פרונטלי

 

שנתי

ב'14:00-16:00

2

02476-26

מועדי ישראל-גלגולן של מסורות

פרופ' הנשקה דוד

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס דתיים וישיבות

שנתי

ב'16:00-18:00

2

03145-01

סדנה: סיפורים עתיקים בלבוש מודרני:  ממדרשי חז"ל ועד הסיפורת החסידית

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

 

סמסטר א'

ב'16:00-18:00

1

03180-01

הגותו של הראי"ה קוק, האדם, הציונות והמדינה שבדרך

ד"ר שוחט רפאל


פרונטלי

 

סמסטר א'

ב'14:00-16:00

1

03509-01

מבוא למיסטיקה יהודית (חלק א')

ד"ר שוחט רפאל

פרונטלי

 

סמסטר א'

ב'16:00-18:00

1

03510-01

מבוא למיסטיקה יהודית (חלק ב')

ד"ר שוחט רפאל

פרונטלי

 

סמסטר ב'

ב'16:00-18:00

1

03187-01

תרומתה של יהדות צרפת לפילוסופיה היהודית:  בית הספר של פריז

גב' סררו גאל-חנה

זום -צרפתית

 

סמסטר א'

ב'18:00-20:00

1

03159-02

סדנה: רוק ישראלי בשיחה עם התלמוד

ד"ר שויקה אהרון רון ירון


פרונטלי

 

סמסטר ב'

ג'08:00-10:00

1

01076-01

ספר שמואל מזווית עכשווית

ד"ר הימלפרב לאה

פרונטלי

 

סמסטר ב'

ג'10:00-14:00

2

020472-72

מנהגי השבת ושולחנה

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

סמסטר ב'

ג'10:00-12:00

1

03190-01

הרנסנס: הרעיון, התרבות והרנסנס היהודי

ד"ר גורגוני פרנצ'סקה


פרונטלי

 

שנתי

ג'10:00-12:00

2

04022-01

תולדות ישראל משיבת ציון עד סוף ימי בית שני

ד"ר ברוך איל

פרונטלי

 

שנתי

ג'10:00-12:00

2

04462-01

אתגרים ואישים בתולדות ישראל בעת החדשה - מדונה גרציה ועד מניטו

פרופ' שרביט יוסף

פרונטלי

 

שנתי

ג'10:00-12:00

2

01126-01

מחזור הסיפורים על אליהו ואלישע בספר מלכים: בין ריאליה לנס

ד"ר עמר יצחק

פרונטלי

 

סמסטר ב'

ג'12:00-14:00

1

021374-01

מלאכים וגיבורי על בסיפורי התלמוד

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

שנתי

ג'12:00-14:00

2

02470-20

מועדי ישראל: מהמקרא ועד ימינו

ד"ר ארנד אהרן

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס דתיים וישיבות

שנתי

ג'12:00-14:00

2

03132-01

בין פתיחות להסתגרות: דרכי ההתמודדות בציונות הדתית עם חילון, ערכים ליברליים ומחקר מדעי

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

 

סמסטר ב'

ג'12:00-14:00

1

03210-01

הגות יהודית צרפתית מ-1945 ועד ימינו. קריאות צמודות של מחשבה בתנועה

ד"ר פרנק-ויגודה צביה

פרונטלי -צרפתית

 

סמסטר ב'

ג'12:00-14:00

1

04044-01

סדנה: גרים וגיור - מי הוא יהודי בעת העתיקה?

ד"ר וילפנד יעל

פרונטלי

 

שנתי

ג'12:00-14:00

2

011025-01  Inscription from the Biblical Period פרופ' אשל אסתר

פרונטלי

אנגלית

  סמסטר ב' ג'14:00-16:00 1

02470-21

מועדי ישראל: מהמקרא ועד ימינו

ד"ר ארנד אהרן

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס דתיים וישיבות

שנתי

ג'14:00-16:00

2

03189-01

יהודיות בין העולמות : המקרה של יהדות אלג'יריה כפרדיגמה פילוסופית

ד"ר פרנק-ויגודה צביה


פרונטלי

 

שנתי

ג'14:00-16:00

2

03209-01

סדנה: הגותו הפילוסופית של הרב יונתן זקס

ד"ר פלדמן קיי מרים

פרונטלי

 

שנתי

ג'14:00-16:00

2

04032-01 סדנה: זהות, קנאות והדרה בתקופת הבית השני ד"ר וילפנד יעל פרונטלי   שנתי ג'14:00-16:00 2

03193-01

Jewish Study of Science in the Middle Ages

פרופ' הלפר יהודה

פרונטלי -צרפתית

 

סמסטר א'

ג'16:00-18:00

1

03194-01

Jewish Study of Science in the Renaissance

פרופ' הלפר יהודה

פרונטלי -אנגלית

 

סמסטר ב'

ג'16:00-18:00

1

021499-01

סדנה: תובנות וערכים מעולמם של החכמים

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

שנתי

ד'08:00-10:00

2

03192-01

לשורשי המודרנה היהודית הספרדים כמפלסי הדרך למודרנה היהודית

פרופ' בנון דוד

פרונטלי -צרפתית

 

סמסטר א'

ד'10:00-12:00

1

02131-01

סדנה: רבנים וחכמים מתמודדים עם שינויים: עיון בספרות שאלות ותשובות

ד"ר אליצור תהילה

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

שנתי

ד'12:00-14:00

2

03036-03

מחשבה יהודית לאחר השואה

ד"ר שוחט רפאל

פרונטלי

 

סמסטר ב'

ד'14:00-16:00

1

020471-71

מראש השנה ועד פורים

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

סמסטר א'

ד'16:00-18:00

1

020474-71

מליל הסדר לליל שבועות

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

סמסטר ב'

ד'16:00-18:00

1

01235-01

סדנה: יציאת מצרים בראי הדורות

ד"ר כהנא מירי

פרונטלי

 

סמסטר א'

ד'18:00-20:00

 

1

020474-72

מליל הסדר לליל שבועות

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

סמסטר ב'

ד'18:00-20:00

1

020471-72

מראש השנה ועד פורים

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

סמסטר א'

ד'18:00-20:00

1

03181-01

היסודות הרעיוניים של ספרות ההלכה - מהתגבשותה ועד ימינו

ד"ר הרשקוביץ יצחק


פרונטלי

 

שנתי

ה'10:00-12:00

2

02127-01

מעשי חכמים: בין ארץ ישראל לבבל

ד"ר טוביה אלה

פרונטלי

לכלל הסטודנטים והסטודנטיות

שנתי

ה'10:00-12:00

2

02128-01

סדנה: עוני וצדקה בספרות חז"ל

ד"ר וילפנד יעל

פרונטלי

 

שנתי

ה'12:00-14:00

2

02126-01

מערכות יחסים בספרות התלמודית

ד"ר טוביה אלה

פרונטלי

לכלל הסטודנטים והסטודנטיות

סמסטר א'

ה'12:00-14:00

1

020499-02

תובנות וערכים מעולמם של החכמים

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

שנתי

ה'14:00-16:00

2

02348-77

ארץ ישראל: הלכה, מנהג ופולקלור

ד"ר ארנד אהרן

פרונטלי

לבוגרי/רות בתי"ס תיכונים כלליים

שנתי

ה'16:00-18:00

2