סדנאות תשפ"ד

מהי סדנה ?

* הרישום לקורסי יסוד נעשה על ידי הסטודנטים על בסיס מקום פנוי באמצעות חלונות הרישום באינ-בר

** קוד תחום – שתי הספרות הראשונות משמאל במספר הקורס

 

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

סוג הקורס

תקופה

מועד

ש"ש

חדר

קוד 01 - תנ"ך

 1.  

010044-01

סדנה: סוגיות מוסריות בפרשת השבוע

ד"ר פריאל יוסף

פרונטלי

שנתי

ה'12:00-14:00

2

מ.ישראל-507 - 206

 1.  

010070-01

סדנה ביחסי אחיות בסיפור המקראי

ד"ר זימרן יסכה

פרונטלי

סמסטר ב'

ה'12:00-14:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

010072-01

סדנה על פרשנות פמיניסטית למקרא

פרופ' שמש יעל

פרונטלי

שנתי

ד'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

01020-01

סדנה: "שיר עתיק" דעות והליכי נפש במזמורי התהילים.

ד"ר כהן נאוה

פרונטלי

שנתי

ב'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

01022-01

סדנה הנהגה ומנהיגות בספר שמואל א'

פרופ' ברמן יהושע

פרונטלי

סמסטר א'

ה'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

01028-01

סדנה:אבות ואמהות-סיפורי הראשית

ד"ר סיידלר איילת

פרונטלי

שנתי

ב'18:00-20:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01028-02

סדנה:אבות ואמהות-סיפורי הראשית

ד"ר סיידלר איילת

פרונטלי

שנתי

ד'18:00-20:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

01120-01

סדנה: אסתר מגילת הגלות

ד"ר שורץ שרה

פרונטלי

סמסטר א'

ד'18:00-20:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01120-02

סדנה: אסתר מגילת הגלות

ד"ר שורץ שרה

פרונטלי

סמסטר ב'

ד'14:00-16:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01120-03

סדנה: אסתר מגילת הגלות

ד"ר שורץ שרה

פרונטלי

סמסטר ב'

ד'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01130-01

סדנה מוסיקלית: פזמונאי ישראל והתנ"ך: מנעמי שמר עד דני סנדרסון

ד"ר פריאל יוסף

פרונטלי

סמסטר א' סמסטר ב'

ה'16:00-18:00 ה'16:00-18:00

2

מ.ישראל-507 - 104 מ.ישראל-507 - 106

 1.  

01130-02

סדנה מוסיקלית: פזמונאי ישראל והתנ"ך: מנעמי שמר עד דני סנדרסון

ד"ר פריאל יוסף

פרונטלי

שנתי

ד'12:00-14:00

2

מ.ישראל-507 - 6

 1.  

01136-01

סדנה: בראשית: תחילת האנושות ואבי האומה

ד"ר שמעון צבי

פרונטלי

שנתי

ג'18:00-20:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

01160-02

סדנה: המשפחות של התנ"ך

גב' ברנדס יוכי

פרונטלי

שנתי

ג'18:00-20:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

01162-01

סדנה- על החלום ופשרו במקרא

ד"ר גולן נעמה

פרונטלי

סמסטר א'

ד'08:00-10:00

1

מ.ישראל-605 - 101

 1.  

01190-01

סדנה: ספר יהושע: כיבוש ומוסר

ד"ר שמעון צבי

פרונטלי

שנתי

א'18:00-20:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01192-01

סדנה: מגילת רות בין חסד לדין

ד"ר שורץ שרה

פרונטלי

סמסטר א'

ד'14:00-16:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01192-02

סדנה: מגילת רות בין חסד לדין

ד"ר שורץ שרה

פרונטלי

סמסטר א'

ד'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01192-03

סדנה: מגילת רות בין חסד לדין

ד"ר שורץ שרה

פרונטלי

סמסטר ב'

ד'18:00-20:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01198-01

סדנה: עיונים בחמש מגילות

ד"ר כהן יחזקאל

פרונטלי

שנתי

א'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

01206-01

סדנה: עשרת הדיברות בראי הדורות – מסיני ועד אליי

ד"ר שפירא לביא ענת

פרונטלי

סמסטר א'

ב'08:00-10:00

1

מ.ישראל-605 - 103

 1.  

01226-01

סדנה: המקרא והעולם הקדום-בין עימות לאימוץ

ד"ר פרג'ון יאשיהו

פרונטלי

שנתי

ה'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

01234-01

סדנה: חטא, עונש ותשובה בעולמם של מנהיגים ונביאים

ד"ר כהנא מירי

פרונטלי

שנתי

ד'16:00-18:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

01235-01

סדנה: יציאת מצרים בראי הדורות

ד"ר כהנא מירי

פרונטלי

סמסטר א'

ד'18:00-20:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

01236-01

סדנה: עקדת יצחק בראי הדורות

ד"ר כהנא מירי

פרונטלי

סמסטר ב'

ד'18:00-20:00

1

מ.ישראל-505 - 104

קוד 02 - תלמוד

 1.  

020129-01

סדנה: ברוך שלא עשני גוי? על גויים, עבדים, נשים ו"אחרים" נוספים בספרות חז"ל

ד"ר וילפנד יעל

פרונטלי

שנתי

ה'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

020364-01

סדנה: הלכה וחברה-כשההלכה פוגשת את האחר

ד"ר בורגנסקי חיים

פרונטלי

סמסטר ב'

א'12:00-14:00

1

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

020374-02

סדנה: מלאכים וגיבורי על בסיפורי התלמוד

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

שנתי

ד'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

02042-01

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

ד"ר שושטרי רבין

פרונטלי

סמסטר א'

א'08:00-10:00

1

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

02042-02

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

ד"ר שושטרי רבין

פרונטלי

סמסטר א'

א'10:00-12:00

1

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

02044-01

סדנה: נישואין, גירושין ומה שביניהם

ד"ר סג"ל אילת

פרונטלי

שנתי

ג'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

02121-01

סדנה: תלמוד ישראלי - תרבות הוויכוח והדיאלוג התלמודי בקריאה עכשווית

ד"ר שפירא לביא ענת

פרונטלי

סמסטר א'

ב'10:00-12:00

1

מ.ישראל-605 - 103

 1.  

02122-01

סדנה: תלמוד ישראלי - נסים וכשפים בסיפורי התלמוד ומשמעותם לימינו

ד"ר שפירא לביא ענת

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'10:00-12:00

1

מ.ישראל-605 - 104

 1.  

02124-01

בית מדרש פתוח: עיון פילוסופי בספרות המדרש

בירן-ניסנהולץ לירון פרופ' בן-פזי חנוך

פרונטלי

סמסטר ב'

א'08:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

02125-01

סדנה: בין הורים לילדים בספרות התלמודית ובעקבותיה

בירן-ניסנהולץ לירון

פרונטלי

שנתי

ב'12:00-14:00

2

מ.ישראל-605 - 103

 1.  

02128-01

סדנה: עוני וצדקה בספרות חז"ל

ד"ר וילפנד יעל

פרונטלי

שנתי

ה'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

02130-01

סדנה: משפט וחברה - סוגיות תלמודיות על אמת ונאמנות

ד"ר אליצור תהילה

פרונטלי

שנתי

ד'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

02131-01

סדנה: רבנים וחכמים מתמודדים עם שינויים: עיון בספרות שאלות ותשובות

ד"ר אליצור תהילה

פרונטלי

שנתי

ד'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

02132-01

סדנה: אחריות, אשמה וכוונה בתלמוד – ערי מקלט במסכת מכות

גב' אלניר גל

פרונטלי

סמסטר א'

א'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

02132-02

סדנה: אחריות, אשמה וכוונה בתלמוד – ערי מקלט במסכת מכות

גב' אלניר גל

פרונטלי

סמסטר א'

א'18:00-20:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

02134-01

סדנה: בין אדם לחברו בראי חז"ל

ד"ר גוטליב אברהם

פרונטלי

שנתי

ג'16:00-18:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

02138-01

סדנה: החיפוש אחר האושר אצל חז"ל

ד"ר גוטליב אברהם

פרונטלי

שנתי

ג'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

021499-01

סדנה: תובנות וערכים מעולמם של החכמים

ד"ר שפיגל בעז

פרונטלי

שנתי

ד'08:00-10:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

02257-01

סדנה: הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר ב'

א'12:00-14:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

02257-02

סדנה: הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר א'

א'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

02258-01

סדנה: אוצרות הגניזה הקהירית

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר א'

א'12:00-14:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

02258-02

סדנה: אוצרות הגניזה הקהירית

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר ב'

א'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

02362-01

סדנה: הלכה ומגדר-הלכה בשנות האלפיים

ד"ר בורגנסקי חיים

פרונטלי

סמסטר א'

א'12:00-14:00

1

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

02508-01

סדנה: הלכה ואגדה בתלמוד הבבלי: קונפליקט  או השלמה

ד"ר פיינטוך יונתן

פרונטלי

שנתי

ג'18:00-20:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

02508-02

סדנה: הלכה ואגדה בתלמוד הבבלי: קונפליקט  או השלמה

ד"ר פיינטוך יונתן

פרונטלי

שנתי

ד'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 104

קוד 03 - מחשבת ישראל

 1.  

030102-01

סדנה: מיניות ומגדר במיסטיקה יהודית בעת החדשה

ד"ר זקס שמואלי ליאור

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'12:00-14:00

1

מ.ישראל-605 - 104

 1.  

030283-01

סדנה: מבוא לסובלנות ופלורליזם במקורות ישראל-יהדות אתיופיה כמקרה בוחן

ד"ר שלום שרון

פרונטלי

שנתי

ג'16:00-18:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

030503-01

סדנה: מסע אל עולמו של ר' נחמן מברסלב

ד"ר שרלו סמדר

פרונטלי

שנתי

ב'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

030503-02

סדנה: מסע אל עולמו של ר' נחמן מברסלב

ד"ר שרלו סמדר

פרונטלי

שנתי

ב'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

03056-01

סדנה: רפואה, חיים ומוות: דילמות אתיות, חוקתיות והלכתיות.

ד"ר גורפינקל אלי

פרונטלי

שנתי

ה'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03058-01

סדנה בחוויה חסידית - בין סיפור לניגון

ד"ר קיציס זאב

פרונטלי

סמסטר א'

ב'10:00-12:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03058-02

סדנה בחוויה חסידית - בין סיפור לניגון

ד"ר קיציס זאב

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03060-01

סדנה היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

סמסטר א'

ב'10:00-12:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03060-02

סדנה: היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03088-01

סדנה: עיונים פילוסופיים במסכת אבות

ד"ר ארליך דרור

פרונטלי

שנתי

א'08:00-10:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03088-02

סדנה: עיונים פילוסופיים במסכת אבות

ד"ר ארליך דרור

פרונטלי

שנתי

א'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03108-01

סדנה: הערכים של חז"ל: בין אגדה להלכה

ד"ר עופר שטרק עירית

פרונטלי

סמסטר א'

ג'08:00-10:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03108-02

סדנה: הערכים של חז"ל: בין אגדה להלכה

ד"ר עופר שטרק עירית

פרונטלי

סמסטר ב'

ג'08:00-10:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03120-01

סדנה: 'ברוך הבא המלך המשיח!': הרעיון המשיחי בהגות היהודית

ד"ר גורפינקל אלי

פרונטלי

שנתי

ה'08:00-10:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03135-01

סדנה בסיפורי חסידים

ד"ר קיציס זאב

פרונטלי

סמסטר א'

ב'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03135-02

סדנה בסיפורי חסידים

ד"ר קיציס זאב

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'10:00-12:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03137-01

סדנה: פירוש הרמב"ם למסכת אבות במבט עכשווי

ד"ר ארליך דרור

פרונטלי

שנתי

ב'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03137-02

סדנה: פירוש הרמב"ם למסכת אבות במבט עכשווי

ד"ר ארליך דרור

פרונטלי

שנתי

ג'08:00-10:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03139-01

סדנה: פילוסופיה יהודית ודתות העולם

פרופ' מאיר אפרים

פרונטלי

שנתי

ד'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

03143-02

סדנה: סיפורי רבי נחמן מברסלב: סיפורת והגות

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'10:00-12:00

1

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03144-01

סדנה: מסורת ומשבר בהגות הציונית היהודית ובספרות העברית.

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

שנתי

ב'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03145-01

סדנה: סיפורים עתיקים בלבוש מודרני:  ממדרשי חז"ל ועד הסיפורת החסידית

ד"ר שילה אלחנן

פרונטלי

סמסטר א'

ב'16:00-18:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03146-01

סדנה: אהבה  וזוגיות בהגות היהודית בעדות ישראל

ד"ר שלום שרון

פרונטלי

שנתי

ד'16:00-18:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

03147-01

סדנה: מורשת במחלוקת: המחלוקות הגדולות בהגות היהודית.

ד"ר גורפינקל אלי

פרונטלי

שנתי

ה'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

03148-01

סדנה: ספורי ר' נחמן מברסלב

ד"ר שוחט רפאל

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'14:00-16:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03155-03

סדנה: דת ומוסר בישראל – ביואתיקה במדינה יהודית דמוקרטית

ד"ר עופר שטרק עירית

פרונטלי

שנתי

ג'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03158-01

סדנה: על אותו דף גמרא: קריאות תלמודיות בעקבות מאיר אריאל

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר ב'

א'10:00-12:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03158-02

סדנה: על אותו דף גמרא: קריאות תלמודיות בעקבות מאיר אריאל

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר א'

ג'08:00-10:00

1

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

03159-01

סדנה: רוק ישראלי בשיחה עם התלמוד

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר א'

א'10:00-12:00

1

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03159-02

סדנה: רוק ישראלי בשיחה עם התלמוד

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

פרונטלי

סמסטר ב'

ג'08:00-10:00

1

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

03160-01

סדנה: זהות יהודית במאה העשרים ואחת

ד"ר שוחט רפאל

פרונטלי-אנגלית

שנתי

ד'16:00-18:00

2

מ.ישראל-507 - 103

 1.  

03161-01

סדנה: מנהיגוּת עברית ברוח היהדוּת

ד"ר שפירא לביא ענת

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'08:00-10:00

1

מ.ישראל-605 - 103

 1.  

03162-01

סדנה: זהות יהודית בספרות העברית – מה הסיפור שלנו?

ד"ר רוזנר רבקה

זום

שנתי

ג'16:00-18:00

2

נלמד בזום - 999

 1.  

03163-01

סדנה: יהדות ישראלית – זהויות יהודיות בעידן העכשווי

ד"ר עופר שטרק עירית

פרונטלי

שנתי

ג'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 104

 1.  

03209-01

סדנה: הגותו הפילוסופית של הרב יונתן זקס

ד"ר פלדמן קיי מרים

פרונטלי

שנתי

ג'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 104

קוד 04 – תולדות ישראל

 1.  

04018-01

סדנה: צדקה, צדק וכסף בספרות חז"ל

ד"ר וילפנד יעל

פרונטלי

שנתי

ג'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

04032-01

סדנה: זהות, קנאות והדרה בתקופת הבית השני

ד"ר וילפנד יעל

פרונטלי

שנתי

ג'14:00-16:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

04044-01

סדנה: גרים וגיור - מי הוא יהודי בעת העתיקה?

ד"ר וילפנד יעל

פרונטלי

שנתי

ג'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

04054-01

סדנה: היהודים בימי בית שני - זהות, מחלוקות ופילוגים

ד"ר ברוך איל

פרונטלי

שנתי

ב'10:00-12:00

2

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

04058-01

סדנה: אלים אלות ומקדשים - מקדשים ופולחן בלבנט בתקופת הברונזה והברזל

ד"ר דגן עמית

פרונטלי

סמסטר ב'

ב'08:00-10:00

1

מ.ישראל-505 - 3

 1.  

04060-01

סדנה: הארי מבגדאד, בן איש חי ויהדות המזרח

ד"ר כהן יחזקאל

פרונטלי

שנתי

א'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 103

 1.  

04062-01

סדנה: העולם של החכמים בתקופת המשנה

ד"ר יפה דן

פרונטלי

שנתי

ג'12:00-14:00

2

מ.ישראל-505 - 3