ד"ר תהילה אליצור

דוא"ל
elitzur1@gmail.com
תחומי עניין

תלמוד בבלי בדגש על יחסי הלכה-אגדה, ומבנה ספרותי ורעיוני של פרק תלמודי,  ספרות שאלות ותשובות.

  קורות חיים

  ד"ר תהילה אליצור בעלת תואר ראשון ושני במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית, ותואר שלישי בספרות רבנית מאוניברסיטת בן גוריון.  את עבודת הדוקטורט בנושא 'תשובות הרא"ש בדיני נזיקין' כתבה בהנחיית פרופ' יעקב בלדישטיין ז"ל. 
  ד"ר אליצור הצטרפה לסגל ההוראה בביה"ס ללימוד יסוד משנת 2023. מרצה למעלה מעשור במכללת הרצוג בגוש עציון.
  תחומי המחקר וההוראה המרכזיים: תלמוד בבלי, ספרות חז"ל, ספרות שאלות ותשובות.

  במקביל למחקר והוראה אקדמית ד"ר אליצור לימדה ומלמדת בבתי מדרש שונים. לימדה כ-13 שנים במת"ן ירושלים בתכנית פתיחתא שמטרתה לאפשר להקנות לנשים התנסות בלימודי גמרא וכלים ללימוד עצמאי. בחמש השנים האחרונות מלמדת קבוצות מתקדמים בלימודי גמרא והלכה בבתי המדרש הדר והראל. משתתפת בהוראת דף יומי במיזם 'ענן כבודך'. 
  ד"ר אליצור חברה בארגון רבני ורבניות בית הלל,  פעילה חברתית בהקשרים שונים.                                          

   
  מחקר

  עריכה ספרותית- תמתית בתלמוד בבלי –  בחינת הפרק התלמודי בתלמוד הבבלי כיחידה ספרותית ערוכה: עמידה על  תימות מרכזיות בפרק,  קשרים בין סוגיות אגדתא לאורך הפרק ויחסן לנושאי הפרק ההלכתיים, שילוב סוגיה בפרק מסוים כמשפיעה על אופיה ומגמתה. 

  ספרות שאלות ותשובות - השפעתה של עריכת התשובות, על תוכנן וזיהוין ההיסטורי. משקל נתוני המקרה והרקע ההיסטורי בהערכת מעמד התשובה כתקדים. 

  תשובות הרא"ש – יחודן בכלל כתיבתו ההלכתית, אי התאמה בין תשובות הרא"ש לפסקיו, עריכת תשובות הרא"ש והשלכותיה , תפיסות משפטיות בתחומי נזיקין ומעמד אישי.

  פרסומים

  רשימת פרסומים

   מאמרים: 

        מאמרים בכתבי עת

  'עמדת הרא"ש על כפיית גט בעקבות אלימות הבעל: עיון מחודש לאור צורתה המקורית של תשובת הרא"ש', דיני ישראל כט (תשע"ג), עמודים 125- 153.

  'ילמדו המקומות הסתומים בפסקיו מדבריו בתשובה' -אי-התאמות בין תשובות הרא"ש לפסקי הרא"ש בדיני נזיקין', שנתון המשפט העברי כו (תשס"ט- תשע"א), עמודים 1- 42.

  תאריך עדכון אחרון : 04/04/2024